صفحه نخست > دیدگاه > سخنان انورالحق احدی به مقابلهء سخنان پدرام

سخنان انورالحق احدی به مقابلهء سخنان پدرام

پرویز "بهمن"
جمعه 20 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

محترم عبدالقادر جلال آبادی ازسایت یوتوب سخنرانی آقای لطیف پدرام رهبر ‍کنگره ای ملی را کاپی نموده ودرسایت کابل پرس آنرا به شکل غیر واقعی آن انعکاس داده است که نماینده گی ازعقده های درونی ونداشتن اخلاق نویسنده گی مذکور میکند.عنوان مقاله این است : اظهار ندامت و پشیمانی لطیف پدرام نزد ملت بزرگ پشتون’’
که گویا آقای پدرام از مردم پشتون بخاطر اظهارات گذشته اش دربارهء ساختار نظام سیاسی درافغانستان از پشتونها معذرت خواهی کرد ومردم جلال آباد وی را مورد عفو قرار دادند. من زمانی که سخنرانی هارا تا به آخر شنیدم چنین مضمونی اززبان پدرام به گوشم نرسید برعلاوه کامنت گزاران دیگر نیز این موضوع را درپیامهای شان باز گوکرده اند. امادر میان کامنت گزاران محترم تنویرپیامی را به شرح ذیل نوشته اند که میخواهم ازهمین نقطه شروع کنم.ایشان نوشته اند :

’’بچیش پدرام ! افغان اگر افغان بود از تو سوال خاد کرد این را هم فرا موش نکن که افغان چهل سال گب خراب را فراموش نمیکند و شما مثل ربانی تان یک روز خاد بسزای اعمال ننگین تان برسید انروز امدنی است منتظر باش ’’.

یعنی اینکه پشتون واقعی هیچ گاه به همچو سخنان بازی نمیخورد پشتونها هر وقتی که باشد انتقام خویش را ازپدرام گرفتنی استند.
درین جا آقای محترم تنویر حقیقت موضوع را بیان کرده اند. زیرا ولو پدرام روزی مجبور به معذرت خواهی هم شود درقاموس پشتونها چیزی بنام عفو وگذشت وجود ندارد

بنده خدمت مخالفان وموافقان باید عرض کنم که مسایل قومی وزبانی در افغانستان امروزی چیزی نیست که بایک سخنرانی یک رهبر ویا روشنفکر سیاسی بتواند حل شود. مشکلات قومی وایتنکی در افغانستان هرروز ابعاد تازه بخود کسب می کند. سیاست کردن وسیاسی بودن درافغانستان هیچگاهی بدون گذر نمودن از جاده های قوم وزبان ممکن نیست. تا وقتیکه مسایل ومشکلات قومی وزبانی وجایگاه اقوام درساختار سیاسی نظام تضمین نگردد این تضادها همیشه عمق وپهناهای ژرف تری بخود میگیرد.
اگر صحبت کردن درمیان یکی از اقوام غیر خودی نمادی از معذرت خواهی تلقی گردد پس سخنرانی آقای انورالحق احدی رهبر سازمان قوم گرای افغان ملت درسالگرد شهادت احمدشاه مسعود نیز میتواند یک حرکت آشتی جویانه ازسوی پشتونها با تاجیکها قلمداد گردد . درحالیکه چنین نیست از روزی که آقای انورالحق احدی این سخنان را ایراد کرده است :
’’آمر صاحب شهید در اين ديده چې دومره امتياز لري.
حتی تر دې چې آمر صاحب شهيد عقيده درلودله چې،
آمر صاحب شهيد هڅه درلودله،
او آمر صاحب شهيد کفايت د رهبرۍ درلوده.’’

ترجمه: آمرصاحب شهید از دید من دو امتیاز برجسته داشت
آمرصاحب شهید کوشا وساعی بود آمرصاحب شهید ‍ کفایت واهلیت رهبری راداشت آمرصاحب شهید صاحب یک عقیده ویک باور فکری بود

پشتونهای زیادی برضد وی شوریده اند ازجمله آقای سیدحسین پاجا درین باره چنین می نویسد:

’’احدي صاحب فکر دې اوسه چې بيا ورپسې بله ورځ بد ونه وايی.
چاپلوسي هم يو حد لري.
ښه شوې چې وزير شوې چې دا ارمان د وزارت خو دې په زړه کې پاتې نه شي. ..............................’’
ترجمه !
احدی صاحب متوجه باشی که یک روز دیگر باز بدگویی نکنی. چابلوسی هم از خود حد واندازه دارد خوب شد که وزیرشدی لا اقل آرزوی وزیر شدن را پوره ساختی.....................................

په درنښت

سيدحسين پاچا

ازسخنان آقای پاچا ودیگر قومگرایان پشتون چنین استنباط میگردد که کنترول احساسات قومی اکنون از دست رهبران سیاسی خارج گردیده است

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • شیطان دوروی نعلتی ها مکار ها بو قلمون ها ایبنالوقت ها مرتجیع ها کاسه لیس ها چاپلوس ها مکار ها وطنفروش ها شما عامل ترور امر شهید بودید شما عامل ترور استاد معظم ربانی بزرک بودید چرا ملا عمر شما ترور نمیشود چرا گلبیدین شما ترور نمیشود چرا فروق زردگ شما ترور نمیشود چرا خر زی شما ترور نمیشود
  شما تروریست هستید با تروریستان هم دست و هم کاسه و هم طبق و هم سبق هستید .
  نعلت به شما وطنفروشان نخبه گان ما را وبهترین های ما را ترور کردید نعلت به شما قوم جاهل و کور دل.
  ملت افغانستان به شما اعتماد ندارد.
  مرده باد فاشست های افغان ملت این قبله سالاران این کور دلان تاریخ این جاهیلان تاریخ این سیاه دلان تاریخ این مرتجعین تاریخ افغانستان .مردم افغانستان نهایت نفرت خود را از این قواره کثیف ابراز نموده فرد فرد افغانستانی نعلت میفرستد.

 • اصلا تحت شعار بشتونوالى,تمام بشتونها يكى هستند.تا طالب قدرت داشت 99 بشتونها طالب و طرفدار طالب بودند.طالبان امنيت راولى ده.وحشت,دوزخ طالبى را بنام امنيت ياد ميكردند.از زبا ن مسكينيار بار بار دوزخ طالبان را بنام امنيت ياد كرده است.
  در كشتار رهبران غير بشتون بشتونها از هر قماش كه هستند متحدانه دست بدست ميدهند,حتى با خارجى و اى اس اى همكارى ميكنند.ترور جلال در زمان نجيب كه با كلب الدين ساختكى كرد.
  ترور مسعود,سياف خبرداشته
  ترور كاظمى صاحب
  ترور جنرال داود جنرال ويسا بوده جند دقيقه قبل برامده
  ترور ربانى كرزى صاحب سازماندهى كرده.
  باز هم داكتر لطيف بدرام جيزى را جع به قوم بشتون نكفته او را جع به رهبران و شاهان كه از انها بت هاى براى برستش ساختند.جلب اينست كه امان الله خان را خود بشتونها به فرمان انكليس بر عليهش بغاوت كردند و خيانت كردند.ولى ما حق نداريم كه همين مطلب را بكوييم.ايا كفتن همين واقعيت عمل ضد بشون است.
  افغان ملتى ها دشمنى ها را بر عليه اقوام غير بشتون دامن ميزند و امروز در دولت كرزى تيورى فاشيستى خودرا در عمل تطبيق ميكند ماشين دولت تك قومى در اختيارش است,ايست عمل نفاق افكنانه و ضد وحدت ملى.افغان ملتى مانند حاكمان خون ريز تعريفى از وحدت ملى دارند او اينست كه تسلط قوم بشتون و نا بودى نخبه كان غير بشتون و رنده اقوام غير بشتون از دولت و در تنكنا قرار دادن انه از لحاظ اقتصادى.مال,سروت وزن و ناموس غير بشتون را بشتونها دزديدند و بردند و فروختند,كه ما وحدت ملى مياوريم.
  اينطور وحدت ملى سازى تو سط قوم بشتون و نخبه كان انها تر ويج و ميشود و در مغز فرد فرد بشتون زرق شده و ميشود.ماشين دولت كابل و تمام تلويز يونهاى كه از امريكا بخش ميشود به نحوى از انها بعضا لج و بو ستكند و بعضا در زير لفافه دشمنى خود ها را با اقوام غير بشتون تبارز ميدهند.ببينيد غوثى از تلويزيون بيا م اوغان ميكويد كه ايران به شوراى نظار كومك ميكرد...اصلا ايران به مهاجرين در ياى امو كدام بروى ارد اكر فرستاده...ولى حكمتيار در ايران نبو؟ وقايع كزشته طورى ترسيم ميكند كه دران نخبه كان غير بشتون را بد كويي كند و از خاينين بشتون جشم بوشى كند.
  بورجى هاى بول را از سفارت ايران داود زى و كرزى ديافت نميكرد؟
  بنام شوراى نظار دشمنى با مليت تاجيك.
  بنام محقق دشمنى خودرا با مليت هزاره.
  بنام دوستم دشمنى خودرا با مليت اوزبيك بيش ميبرند.بعد ,نى من منظورم ازين نبود.مسكينيار ميكويد كه دوستم برود اوزبكستان...اين به اين معنى است كه بشتونها از خود و بيكانه را نميشنا سند.انها به اين فكر هستن كه اوز بيك ها از اوز بكستان امده درين مملكت و لى بشتون با كستانى را او غان و شريك اين خاك ميدانند,كرجه با كستانى هزار بيناموسى كرده است با زهم براى اينكه انها بشتون هستند,حرفى نميزنند.
  همان طروز تفكر او غان زلتى و را تمام بشونها دارند.بدين لحاظ در قسمت ترور فزيكى و يا ترور معنوى نخبه كان غير بشتون كله يي عمل ميكنند,كه قريب يك عمل حيوانى است.هنوز به انسان عاقل تبديل نشده باشد؟من به هيج و جه ضد قوم بشتون نيستم ولى اينكه انها قوم برستى ميكنند ,بس ما جرا نكنيم؟

  • درجايي غوثى نوشته شده ولى منظورم از عارف عباسى ان قوم برست او غان ملتى تلويزيون بيام او غانملتى هاست

 • waqeat in hast ke motasefana pashtun ha eslaah naapazir hastand . waqte ke yak pastun roshanfekr ba degar pashtun ha tawsea mekonad ke ba taliban bad goftand , estadan dar moqabel Pukhtunwali hast !!!! wa taliban ke emroz 1 kodak 10 sala az in ha wa hamiyan dakheli wa khreji shan agah hast ! pas chetor metawan ba pashtun mofahima kard ?? az kodam raah ?? zira anha raahi islamiat wa insaaniat ra basta and !! !!! man in ra megoyam ke khodawand khodash in Qawm ra eslah konad !!! chon in ha ba hich qanon emrozi sar namedehand!!

 • سلام:
  در رابطه با نویسندگان و مسایل قومی توجه تان را به سایت راوا جلب میکنم:

  مسئــله مـلــی و خـاینــان مـلـی
  «تجزیه افغانستان» خیانتی در ذات قومپرستان پشتون و غیر پشتون

  ضمیمه «پیام زن»، شماره مسلسل ۷۰، عقرب ۱۳۹۰ (اکتوبر ۲۰۱۱) در ۷۲ صفحه منتشر شد

  این جزوه را در بدل قیمت و هزینه پستی آن از ما تقاضا کنید
  و در پخش وسیع آن ما را یاری رسانید.

  http://pz.rawa.org/

  • کمک به راوا کمک به ای اس ای پاکستان است.

  • كرجه راوايي ها در زمان امين به جاسوس تبديل شده بودند.يك زمان انها كفتند كه ما زير لباس اسلام مبارزه ميكنيم,صندوقهاى مرمى مجاهدين را در كوه بالا ميكردندبشت شان زخم شده بود.انجا هم مجاهد از انها مانند دستباك استفاده كرد بعد يك لكد به عقب شان حواله كرد.امروز انها به مرض روانى مبطلاشده اند,تر و خشك را ميسو زانند. انها از جوى خون و درياى خون حرف ميزنند بدين لحاظ از طالب و خلقى كرده خونريز تر هستند.انها از اولاده بلبوت هستند.امروز انها با سران او غان ملتى دست خودرا يكى كرده اند و در حكومت كرزى نقش دارند.نمو نه شان ان يك از دوشيزه كان شهر اشوب كه در مقابل او ستاد بزرك وار جناي عيدالرب ر س بد اخلا قى كرد و در بد اخلاقى مشهور شد و بلا خره خودرا به جايي رساند.بارلمان را تبيله ناميد و مانند ماجه خر عرعر كنان متوارى شد.

  • راستی که قلم زنان جهادی مانند « ن ب » از فرهنگ والای جهادی بر خودار هستند. از قلم شان جملات مانند احادیث پیغمبر تراوش میکند.

  • برای خانم جویا توهین خواهد بود، اگرافراد مانند (ن.ب) ایشان را تائید کند.
   همان دیگ همین سرپوش. همان سیاف قاتل و جنایتکار، همین ن.ب ........
   اگر خانم جویا راوائی باشد، چه افتخار بزرگ برای راوا، که دختر شجاع مانند ملالی جویا را به جامعه تقدیم کرده است. ای کاش، چند دختر دیگری مانند ایشان در افغانستان وجود میداشت، نه این زنان فرمایشی که هر روز با هفت قلم آرایش شده، در پارلمان نشسته اند.

  • بلی ایکاش زنی دیگری هم پیدا شود پول های کمکی خارجی ها و داخلی ها را به جیب بزند و با امپریالیزم هم نواه وهم کیش شود ,قبر زاخیل را زیارت درست بکنند و بعد هم با چند دوودشنام به همه پناهنده غرب .

 • سلام به برادران ! سخنرانی داکتر عبدالطیف پدرام را که در جمع غفیری از مردم ، نماینده ګان در پارلمان ، و خلف حاجی قدیر ایراد شده از طریق فایل صوتی که در سایت کابل پرس ګذاشته شده است ، شنیدم اما مثل همه ګان موردی که ادعای کارګزار آنرا ثابت کند نیافتم و ثانیا درین نوشته که در ذیل آن نوشته ام آمده است که کسی در پایان همان نامه دروغین و فایل کاذب به اعتبار عنوانش در خطاب به پدرام نوشته که بداند که اوغانها تا ۴۰ سال حرفی را فراموش نمیکنند و پدرام هم مثل برهان الدین ربانی به سزای اعمالش خواهد رسید . ګفته ها و نوشته های دو کذاب اوغان به پایان رسید اکنون کوتاه باید ګفت که : پیام این نوشته ها و کنش های بز چرانهای اوغان اینست که ما در خصومت با ( تاجیکها ) از هیچ نوع دروغ پراګنی و کذب آشکار دریغ نمی ورزیم که بی تردید کنش هایی مشابه از طرف قوم قبیله در قسمت دیګر اقوام افغانستانی نیز مرعی داشته میشود . دوم اینکه اوغانها تا ۴۰ سال حرفی را فراموش نمیکنند که میتوان کفت اوغانها در حقیقت تا ۴۰ سال خشم و عقده خود را فراموش نمیکنند که درین خصوصیت با شتر شریک اند زیرا ګففته اند که شتر تا ۴۰ سال خشم خود را فرو نمیخورد . این بزچران در بهلوی لقب قوم قبیله لقب قوم شتر را نیز برای قبیله خویش کمایی کرد که مبارکش باشد .
  قوم شتر باید بداند که دیګر زمان سلطنت های ننګین شان به آخر رسیده است . سلطنت هایی که به حمایت انګلیس ها صورت میګرفت و جز کشتن همدیګر و فروش کشور به بیګانګان چیزی در فرآیند نداشت . عقب مانی بیش از حد افغانستان ګناهیست که بر ګردن قوم شتر ګرانی میکند و اما عجیب اینست که هنوز این قوم بی علم و ادب هنوز میخواهند در راس دیګر اقوام شریف افغانستان قرار داشته باشند . از قومی که ادبیات آن به یک کتاب ( پته خزانه ) محدود باشد ، کتابی که نویسنده اش به دروغین بودن آن اعتراف کرد چه انتطاری میتوان داشت ؟ فقدان ادبیات را باید با کینه توزی شتروار پر کرد زیرا ادبیات سهم بسزایی در تلطیف روان و رفتار اجتماعی دارد .

  • دوست ما درست میگویند اوغان کینه شتر مانند دارد با گذشت پنجاه سال نیز دشمنی را فراموش نمیکند وانتقام خود را میگرد.

   چند روز قبل مرد هشتاد ساله در کنر از زن هفتاد ساله اش که در جوانی شهوت رانی و حق شوهر او یا شوهر اش را تلف نموده بود با تبر با گفتن ماهی را هر زمانی از اب در بیاوری تازه است , انتقامش را گرفت .

   این هم ثبوت ادعا قوم باغیرت .

 • انور الحق احدی اشتباه نموده بد کرده که به عامل بر بادی کابل احمد شاه مسعود قهرمان و...
  گفته که امیر شهید !!!!
  کسی در خرابی و قتال مردم کابل 99 در صد سهم داشت ایا او قابل تقدیر است هر گز . احدی هم کسی نیست که بنمایندگی همه پشتونها حرف زده باشد تنها نظر خودش است .

 • اغای احدی یک مرد وطن فروش وماجرا جو هست او میخواهد که با این ماجرای جویشان این ملت را دوباره به جنگ های خانه ی لکشاند .

  آنلاین : http://rustam_asrari@hotmail.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس