صفحه نخست > دیدگاه > خانم نازیه اقبال از آوازخوانی وطرب توبه کرد

خانم نازیه اقبال از آوازخوانی وطرب توبه کرد

پرویز "بهمن"
سه شنبه 24 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نازیه اقبال آواز خواهان مشهور زبان پشتو مربوط اوغانهای پاکستانی تصمیم گرفته است که بعداز ین درخدمت اسلام ومسلمانان مطابق احکام شریعت غرای محمدی به عوض هنرنمایی به تبلیغ ودعوت زنان به سوی اسلام محمدی بپردازد.

به گزارش رادیو صدای آزادی خانم نازیه اقبال که ازاهالی درهء خوش آب وهوای سوات میباشد درشهر دبی درحضور جمعی از مشتاقان آوازش گفته است که ان شاء الله بعداز نه کسی آواز مرا خواهد شنید ونه هم کسی چهره ای مرا خواهد دید.
خانم نازیه اقبال اظهار نموده است که تجربهء چندین سالهء او درهنر موسیقی برای او ثابت کرد که این رشته درمیان پشتونها از پست ترین وتحقیر شده ترین حرفه ها میباشد.
اوگفته است که وی متاسف است که درطول اینقدر مدت چرا خودرا اینقدر توهین وتحقیر کرده است. اما کارشناسان امور دربخش فرهنگ پشتو واوغانوالی میگویند که اظهارات خانم نازیه اقبال به اثر فشار اعضای خانواده صورت گرفته است که اورا مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی کرده است.
خانم نازیه اقبال با یک جوان از اهالی ننگرهار اوغانهای افغانستانی ازمدت شش سال به اینطرف ازداواج کرده بود. کارشناسان امور معتقد اند که پشتونها با تمام عشق وعلاقه ای که به موسیقی و اتن دارند ولی سراینده گان ونوازنده گان را مانند کاستهای هندوستان ازپست ترین طبفات اجتماعی میدانند. مثلا درمحیط پشتونی هیچ کسی حاضر نیست که با یک فامیل آواز خوان یا نوازنده پیوند خانواده گی برقرار سازد ولی زمانیکه دهل به صدا میاید همه مست می شوند ورقص وپایکوبی می نمایند.
البته این بار اول نیست که خانم نازیه اقبال از آواز خوانی رو گشتانده است قبل از خانم نازیه اقبال آواز خوانان ذکور نیز به این قناعت رسیدند که نباید بیشتر به فعالیت های هنری شان ادامه دهند.
محیط فرهنگی سنتی پشتون درقرن بیست ویک ازین ناحیه با چالیش های سختی مواجه میباشد. درک پشتونها از اسلام واحکام شریعت همان درکی است که مردمان عربستان سعودی ودیگر کشورهای محافظه کار عرب از اسلام دارند.
مطابق این قرائت مذهبی خداوند بزرگ یک خدای قهار ومستبد است که هیچ نوع زیبابی وعشق را برسمیت نمی شناسد. چماقی بدست دارد وهرکه از راه او عدول کرد به سخت ترین عذاب وعقاب هم در دنیا وهم درآخرت مواجه میشود. این ذات مانند خانهای قبیله منفعت پرست ولج باز است وبرای هرکاری بهانه ای میجوید تا به چه طریقی از مخلوقاتش انتقام بگیرد.

اما یک تعداد روحانیون جوان پشتون که تازه ازبعضی مراکز علمی دنیای عرب فارغ گردیده اند تلاش دارند که میان ناسیونالیزم پشتون و قرائت صحیح اسلام آشتی برقرار سازند. یکی از ینگونه افراد شخصی است بنام قاضی حسن حقیار که مقالاتی را درباره جواز موسیقی نوشته است که باواکنش تند ملاهای سنتی اوغان مواجه گردیده است. قاضی حقیار درین روزها سلسله مطالبی را ازسفرش به حج بیت الله شریف نوشته است که در جا جای از تعصب های جاهلی قبیلوی رنج میرد یعنی اینکه حج بالای این نویسنده ء محترم کوچکترین تاثیر معنوی خویش را بجانگذاشته است که مطابق فرموده شاعر تصوفی اوغان رحمان بابا که خرهیچگاهی به محض طواف نمودن کعبه , حاجی نمیشود

دکعبی په بزرگی که شک نشته رحمانه
خوخر به نشی حاجی درکعبی په طواف

من زمانیکه مقالات آقای حسن حقیار وخاطرات شیرین وتلخ وی را زیر عنوان (دحرمینو هنداره )مطالعه کردم دقیقا همین شعر شاعر یادم میاید
اما این شخص با تمام تعصب قومی اش تلاش دارد تا میان اسلام وهنرموسیقی پشتو آشتی بیاورد درحالیکه ملاهای سنتی پشتون به چنین اشخاصی چنین اجازه را نمیدهند.

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بهمن صاحب،
  اګر از مه میشنوی از بد و رد ګفتنها تیر شو که خدا نخواسته به ضررت تمام نشود. با این نوع چرت و پرت ګفتنها خار میکاری که باز درو کردنش برت مشکل خواهد بود. روی خدا ره ببین توهین نکو. نازیه اقبال را مضمون قرار داده پنجاه میلون انسان را نا سزا میګویی. کوس لق نازیه اقبال که میخواند یا نمی خواند. مګر تو خوده ریشخند نکو که هر چه دلت خواست بیایی و بنویسی. با همچو بی رویی و بی حیایی خوده به خدا قسم که در بلا مندازی. دلت عزیزم، ما خو ګردن خوده خلاص کردیم باز او طرف مربوط به خودت است جناب برف کوچ ګامی.
  با احترام
  خیر خواه

  • این اوغانا عجب مردمان عجیب وغریب هستند. میگه روی خداره ببین بهمن جان به علیه اوغانای غول چیزی ننویس اگه نه دربلای بلاهادچارمیشی ودرآخرت غرق آتش دوزخ میشی فقط شما بنده گان خاص خداهستید کس نتواند بالای شما انتقادکند.ای بردران اوغان بااین مسلمانیکه شمادارین یکبار ای مسلمانی ره از سطح انسانی ببینید شماهاهنوز انسان کامل نشده اید باز چه برسه به مسلمان بودن

  • بهمن عزیز درود . ازینکه نازیه جان این خانم هنرمند دیگر نمی سراید و با آواز دلفریب و دل انگیزش روح های خسته را نوازش نمی دهد غمگین شدم . نخستین باریکه آوازش را در آهنگ "چشمان آبی داری" سالها پیش شنیدم فکر کرده بودم یک دخت بانوی اوغانستانی مهاجراست که در پیشاور به هنر آواز خوانی رو آورده است . چنان بی لهجه و شفاف واژه های پارتی دری را ادا میکرد که هیچ فکرنمی کردم او اوغان پاکستانی باشد . با اینهم که دانستم ایشان اوغان سچه پاکستانی هستند ، مقدار، مقام ، بزرگی و احترام شان را تا امروز دارم و خواهم داشت .

   این خیرخواهی که شما را گویا رهنمایی کرده ، همان خدا بیامرزی است که آهنگ ای زما وطنه را تحلیل و تجزیه کرده بود و اینک با بی حیایی تمام به این هنرمند بزرگ تحقیر نموده که فلان و بستانش که میخواند یا نمی خواند .

   اینک تمام عزیزان را به شنیدن و دیدن همان آهنگ "چشمان آبی داری" نازیه جان جلب میکنم و امیدوارم همان گونه که من حقیر از دیدن و شنیدنش لذت بردم و کیف کردم به شما نیز همان احساس پیش آید . فلان و بستان خیر خواه که میشنود و می بیند یا نی !!

   http://www.youtube.com/watch?v...

  • باز هم اخطار دیگری از لمر و ملا خیر خواه به ادرس بهمن صاحب .

 • آقای بهمن! من فکرنکنم که خداوند اینقدر ظالم بوده باشد که بنده گان خودرا از روزهای خوشی محروم ساخته باشد اگرچنین است پس چرا درآیه میفرمایدکه( من شمارا آفریدم تاازمن سود ببرید نه من ازشما)ترجمه آیه قران خوب اگر سود بردن تعصب باشد خونریزی باشد کشتار ناحق باشد فساد باشد جهل ونادانی باشد ویرانی باشداین احکام شریعت اوغانوالی است اینکه سودبردن نیست ضررهم به دنیاست وهم به آخرت اوغانا دراصل قران را ازدید فرهنگ اوغانوالی میبینند.آن قرانی که من میخوانم وازرویش عمل زمین تاآسمان فرق دارد باملسمانی اوغانا

 • بهمن صاحب،
  اګر از مه میشنوی از بد و رد ګفتن پشتونها تیر شو که خدا نخواسته به ضررت تمام نشود. با این نوع چرت و پرت ګفتنها خار میکاری که باز درو کردنش برت مشکل خواهد بود. روی خدا ره ببین توهین نکو. نازیه اقبال را مضمون قرار داده پنجاه میلون انسان را نا سزا نګو. کوس لق نازیه اقبال که میخواند یا نمی خواند. مګر تو خوده رشخند نکو که هر چه دلت خواست بیایی و بنویسی. با همچو بی رویی و بی حیایی خوده به خدا قسم که در بلا مندازی. دلت عزیزم، ما خود ګردن خوده خلاص کردیم باز او طرف مربوط به خودت است جناب برف کوچ ګامی.
  با احترام
  لمر

 • باقی سمندر
  دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  جنوری سال ۲۰۱۲ میلادی

  سلام به خوانندګان ګرامی کابل پرس
  سلام به اقای بهمن !
  وطنداران نازنین من !
  اګر درهرکجای دنیا صدای موسیقی وشادی وخوشی خاموش میشود – بی چون وچرا ماتم وسوګواری برپا میګردد ۰ قبایل ومردم افریقایی از این قاعده تاحدی مستثنی اند .
  نمیدانم چرا اظهار شادمانی نماییم که اګر خانمی بنام نازیه اقبال داوطلبانه یا بزور حاضر به اجرای اهنګهای ای نباشد ؟
  من بخاطر دارم که در شروع انقلاب ایران – خانم ګوګوش نیز اوازای درایران نخواند و صدایش را در رادیووتلویزیون های ایران نمی شنیدند حالانکه در کابل صدای ګوګوش با اهنګهای - من امده ام – که عشق فریاد کند – در تلویزیون پخش میګردید - یا ای ساربان اهسته ران - را میخواند ولی درایران صدایش را دیګر تا سالها نشنیدند تا اینکه بعد از بیست سال واندی از ایران فرار کرد و در امریکا واروپا کنسرتهایی اجرا نمود .
  کشور وساختار اقتصادی ایران که تاجایی صنعتی و شهری است مانع شکوفایی ګوګوش نشد بلکه یک نظر وفکر مسلط بنام انقلاب اسلامی در راس سیاست باعث ګردید تاوی صدایش را بیرون نکشد .
  در منطقه سوات که صد ها مرتبه نسبت به تهران ولاهور و کراچی و اسلام آباد عقب نګهداشته شده و عقب مانده تراست – تعصب میتواند مانع اجرای برنامه های موسیقی همچو خانمی ګردیده باشد .
  اګر سوات را با کابل مقایسه نماییم – به ویژه پشتون بودن را محک قرار بدهیم –همه بخاطر داریم که نغمه هم در پشاورآواز خوانده است هم در دبی وهم در اروپا وامریکا وهم درکابل ـ
  در کذشته ها مګر میرمن رخشانه اوازخوان نبود- پدر وی جنرال اصیل خان بود و از پکتیا ی فغان ستان .
  مګر بخت زمینه را بخاطر دارید و از سرنوشت اش میدانیم ؟
  مګر قمر ګل را میشناسیم وآیا اوازش همتا در میان دیګران داشته است ؟
  مګر میرمن پروین را میشناسیم ؟
  فراموش ننماییم که بعد از استیلای طالبان در کابل نه تنها ساز واواز را ممنوع ساختند بلکه شنیدن موسیقی ګناه شمرده میشد و نتنها رادیو را اعدام کردند بلکه تلویزیونها – فیلمها و دهل و تنبور و رباب را نیز اعدام نمودند .
  دراینمورد میتوان زیاد نوشت اما در مورد اینکه اسلام دراینمورد چګونه می اندیشد ؟
  اندکی شمارا بیاد یک فیلم می اندازم .
  همه انسانهاییکه فیلم محمد پيامبر خدا را دیده باشند – بخاطر می آورند که خانم های پثرب با دف و یا دایره و اواز خوانی به پیشواز محمد رسول الله امده ووی را تاداخل شهر یثرب دیروزی ومدینه منوره بعدی بدرقه کردند .
  همه انسانهایی که شناخت از تصوف وطریقه های تصوفی دارند – میدانند که طریقه چشتیه در فغان ستان وهند با موسیقی به ذکر وراز ونیاز می پردازند .
  پس انچه امروز مانع موسیقی ونواختن موسیقی ګردیده ومیګردد – فرقه سلفیسم وخویشاوندان فکری سلفیسم است و این فرقه در مناطق سوات ودیره اسماعیل خان تا بسا جاها وتا مکه ومدینه هم نفوذ دارند – حالانکه رقص های عربی وموسیقی عربی زبانزد خاص وعام است .
  درپایان برای ان انسانیکه نازیه اقبال نامیده میشودو از موسیقی کنار کشیده شده است و یا کنار رفته است – متاسفم واین موضوع هیچ ربطی به مسایل قومی ومذهبی بایست داده نشود،

  آنلاین : خانم نازیه اقبال از آوازخوانی وطرب توبه کرد

  • شما برادر لطفا در داخل چوکات اسلام چیزی نگوید چون شما دیموکرات هیتستید نشود که خدا نا خواسته در کفر داخل شوید. شما میگوید که حضرت محمد ص را با دهل فلان و فلان بدرقه مینمود شما چی میفهمید که این همه اینطور نباشد فقط یک فلم ساخته شده امریکا باشد. از همین لحاظ خواهشمندم که در آینده نه به اسلام و نه به پشتو توهین کو. اگر نه برایت خوب نخواهد بود

 • baradar behtar ast ki pashtun sada ya naweshta koni na awghan .awghan yani afghan afghan hamaye afghanistan ba hesab meayad.tashakor-

 • You are all damn stupid and ignorant people. Not only Pashtoons but all Tajijs, Uzpbeks an many morea are living a life of ingnorance. Pleaswe wake up and see how can you be lead well by the Holy Quran.
  مرگ بر نشنلستان پشتون مرگ بر نشنلستان تاجک مرگ بر همه نشنلستان جهان
  زنده باد اسلام زنده باد قرآن
  برای شما نشنلستان جواب این آیه کریمه ( انمالمومنین اخوه) تما م مسلمانان برادر اند چه است؟
  انجنیر محمد اقبال صافی

 • دوستان نهایت عزیزم ام را شلام و درود می فرستم در ضمن آقای نویسنده ی مقاله باید به شما خاطر نشان سازم اینکه لطف نموده یک فقره عقب گرایی را به همه پشتونها ربط ندهید چونکه نوشته ی شما رافاقد ارزش خواندن می سازد این چنین عقب گرایی تنها به پشتونها ربط ندارد مگر به غیر از پشتونها اقوام دیگر این دیار زیاد شرف دارد. این جا جهالت اسلامی حاکمیت می کند در هر گوشه ی از دنیا اسلام با موسیقی، فلسفه و هر هنر دیگر در تقابل قرار درارد این جاه مردم بیچاره افغانستان اعم از پشتون ، تاجیک، هزاره ، ازبک ... چه تقصیر دارد که شما چنین اهانت می کنید من به حیث یک وطندار هزاره تان از شما خواهش درام که این چنین به یک قوم ملیونی در افغانستان ولو هر قوم باشد توهین و تحقیر نفرمایید شما نفاق افگنی و تفرقه ایجاد می نمایید شما باید به همه ی مردم افغانستان احترام داشته باشید ورنه فرزند ناخلف این دیار تلقی می شوید این کشور همه ی مرمان شان تقریبا به یک اندازه عقب مانده است چندان فرق ندارد . موفق باشید در ایجاد تفاهم و برادری همه ی اقوام افغانستان

 • نازیه اقبال باید که خوشحال باشد که خداوند در وقت اخیر آنرا برای راست هدایت کرد امید من از دیگران همین است که از نازیه اقبال یاد بگیرند.صد در صد همه طرفدارنازیه اقبال شده اند به این کارش.

 • خرچه داند قدر حلواونبات
  توربۀ کاه باشدوکنج ربات
  اگربه این جانوربی آزارتوهینی نشده باشد

 • تشکر از اینکه یک رفص دوختر اوغان را مانده بودی خیلی خوشم امد اخ لباس اش کوتاه میبود خیلی خوب بود خدا شاهد است دوختر های اوغان مخصوص رقص چقدر لذیز است.
  خیر خواه بچیم بیا مرا اختاربدی اگر نر هستی بیا زوی اخ از دوختر اوغان در پاکستان خر در خروار است خ چکنم که.... اخ چیکنم که...

  • احمق دختر پشتون هرگز در تلویزیون رقص نه کرده است. کدام دانه اگر باشد او هم فارسی وان . هزاره او یا هم پنجابی میاشد.

 • به گرداننده این سایت مستهجن و بعضی اشخاصیکه کامنت های دور از اخلاق نوشته اند!

  من خودم یکی از سر سخت ترین دشمنان پشتون ها و هزاره ها استم ولی هیچگاه نمیخواهم که به علیه آنها از این طور کلمات رکیک خصوصا در فضای انتر نیت استفاده نمایم ، این جای بسیار شرم است اگر مرد استین آنها را از بین ببرید، در غیر آن نوشتن این نوع مضامین به درد نمیخورد. نویسنده این مضمون تنها باد شکم خودرا خالی نموده است، آدم با غیرت هیچ وقت دشنام نمیدهد بلکه از بازوی خود استفاده منیماید، دو و دشنام کار بی غیرت ها است

  • خاک برسرت که دشمن ملیت های دیگر هستی فکرت به اندازه کودکی بس ناتوان .این هم نظر بیطرفانه من به تو.

 • خدا تو به شان را قبول کند اگر از طرف کدام وهابی شستشوی مغزی شده در زود ترین فرصت منتظر انتحار شان هم خواهیم بود . زیرا در افغانستان دوهفته پیش در یکی از ولایت یک زن هم خوده پراند و انفلاق داد.

  • معنای آدمگری را از " آدم" ؟ خان بیاموزید. او " سرسخت ترین دشمن هزاره وپشتون" است ولی نمی خواهد برضد آن ها از کلمات نا مناسب استفاده کند ! این است آدمگری !!

  • همه چیز از غیرت میشود. نه مثل شما که نام تفنچه را گرفته گوی تان میره

 • پیش از این که در باره زبان مقدس پبشتو معلومات بدهم. برای دشمنان و یهودی های افغانستان که حالا با امریکا و دیگر متحدینش در صف پیوسته است میگویم:

  پشتونها همیش با عزت و باغرور اسلامی خود در افغانستان زنده گی کرده است نه برای کسی سر خم کرده است ونه خواهد کرد. تا هنوز کدام پشتون پیدا نشده است که از دین اسلام خود در مقابل پول منحرف گردد. اما دشمنان پشتو روزانه سه الی چهار نفر دین خودرا در مقابل پول از دست داده و خانم های خودرا به امریکایی ها وادار میسازند تا با آنان روابط جنسی نماید. ثبوت همین است که چندی پیش از ساحه دشت برچی کابل چندین کلیسا ها افشا گردید که به هزار ها مردم هزاره از دین خود منحرف گردیده بود در این ساحه همه روزه بار ها بارها دختران و پسران با هم دیگر زنا میکنند. اما خوش بختانه در ساحات با غیور پشتونها تا هنوز اینچنین کاری صورت نگرفته است. شما خو حتی برای خانم. خواهر و دختر خود اشخاص بیگانه را به خانه برده آنان را میگذارید تا از زنده گی لذت ببرد. همه فواحش در خانواده شما وجود دارد. دختران تان در دفاتر با مردان نا محرم چیزی که دلشان بخواهد میکند چون برای آنان دیموکراسی داده شده است.
  بلی. تمام پشتونها مخالف موزیک و سراینده گی هستند این یک جای افتخار است. پشتونها برای دهل اتن میکند چون این یک فرهنگ افغانی پشتونها میباشد. اما زنان خودرا مانند شما در هوتل ها در پیش روی مردان نا محرم در یک سینه بند نمی رقصاند وهمچنان مانند شما وطن فروش نیستند که امروز شما حتی چیزی در توان ندارید سرو صدای تجزیه افغانستان را بر انگیخته اید و میخواهید افغانستان را تجزیه کنید. میایم به نازیه اقبان.
  این هم یک جای افتخار است که مانند نازیه اقبان زنان پشتون از اشتباهات خود پیشیمان شده به اسلام رجوع میکنند. اینوع زنان هم به گفته شما غیرت پشتونیزم را در وجود خود دارد. نازیه اقبال پیش از این هم یک خانم با غیرت پشتون بوده چون بالای ستیج مانند هنگامه. مژده. آریانا سعید. غزل سعادت. سیتا قاسمی و دیگر دخترانیکه ازپروسه یهودیخواه ستاره افغان فارغ گردیده اند برهنه رقص نکرده است. میایم به رسانه های متعصب شما.
  تمام رسانه های شما مانند طلوع. لمر که امروز تحت نام پشتونها برنامه های خودرا پیش میبرد. رادیو آرمان. کبورا پرودکشن. تلویزیون نگاه. راه فرداه تمام رسانه های است که زیر دست امریکایی های تجاوز گر فعالیت دارد و در مقابل پول به ضد اسلام تبلیغات خودرا ادامه میدهد. به طور مثال تلویزیون طلوع که به ریاست آغا خان چراغ کش (کسانیکه از طرف شب چراغ را خاموش نموده و خواهر و مادر خودار وادار به زنا میسازد) فعالیت میکند پیش از این در ایران و عراق نیز به نام های گونا گون به ضد اسلام فعالیت داشت اما خوشبختانه در آن ممالک کامیاب نشد. حالا در افغانستان آمده و دامنگیر مردم مسلمان به خصوص پشتونهای با عزت شده و آنرا به نام های گونا گون توهین میکند در حالیکه همه ترورها. قاچاق مواد مخدر. قاچاق انسانی و غیره از طرف آنان صورت میگیرد. خلاصه اینکه هرقدر بگویم خلاص نخواهد شد.

  زنده باد افغانستان پشتونها

 • بابا اصلا نازیه دلقک بود با صدای نکره.

 • زن توبهمن بی عقل ګایم که وقت خودرا صرف خرافات میکنید تو تابه حال افغان را صحیح تلفظ کرده نمیتوانی اوغان میگویی زن تو بیعقل را خر جارج دبلیو بوش بگایه .آدرس من این است اگر میخواهی مرا ملاقات کنی وزارت آب وبرق دارالامان آدرس خانه من تپه سلام ناحیه سوم

 • سلام برادران گرامی:
  بسیار جای شرم و خجالت است که مردم ما به عوض اینکه به خاطر پیشرفت خود وکشور خود در فکر خرافات و یاوه گوهی سالها است که روز خود را تیر کرده و نتیجه اش عقب مانی چندین قرن در افغانستان میباشد من منحیث یک فرد این مرزبوم خواهشمندم تا به جای این روزگزرانی ها در فکر بلند بردن سطح دانش و آگاهی خود باشید تا آن وقت بدانید که این حرف هایکه امروز در این سایت گفته اید آن وقت خود میدانید که چی خطا کرده اید زیرا این اعمال و کردار از سبب بیسوادی جهالت میباشد
  تا توانی به دانش گرای
  بود آبرویت به هر دو سرای
  به امید اینکه از سایت های انترنتی برای استفاده مناسب نماید
  بااحترام

 • زنده باد به تمام پشتون های عزیزم که انقدر پایبند دین وفرهنگ خود هستند چه پشتون های آن طرف خط نه مرز دیورند ما همه پشتون هستیم نه هندی و پاکستانی ما به خاطر ناموسمان حتی اگر بخواهیم به گور هم می رویم به روسیه ر ماند که آمریکا ر با خود ب گور می بریم مرگگگگگگگگ بر آمریکا زند با پشتون ها عزیزممممممممممممم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس