صفحه نخست > دیدگاه > محمد آقا شیرزاد کوچی مردیکه از گذشت روزگار هیچ نیاموخته است

محمد آقا شیرزاد کوچی مردیکه از گذشت روزگار هیچ نیاموخته است

پرویز "بهمن"
چهار شنبه 8 فبروری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فرار خلقی ها از افغانستان و پناهنده شدن آنها به کشورهای غربی به بازشناسی افراطی هویت اوغانی (پشتونی) کمکهای بسزایی کرده است خلقیها بعداز شکست کمونیزم اکنون به ناسیونالیزم افراطی ولجام گسیختهء پشتونی رو آورده اند وبا نشر مقالات ومضامین وتدویر محافل وگردهمایی قومی وزبانی تحریک آمیز علیه زبان فارسی واقوام غیر اوغانی افغانستان تمام وصله های همزیستی مسالمت آمیز میان اوغانها وغیر اوغانهارا حداقل درکشورهای اروپایی درهم گسسته اند. این تحفه های فرهنگی ذر یعهء انترنت ومیدیا به افغانستان نیز انتقال میکند .

درسایت کابل پرس در ذیل یکی ازمقالاتم زیر عنوان شکنجه گران دیروزی تاکسی رانهای امروزی یکی از پیامگزاران چنین نوشته است :شنیدم که دریکی از کشور های اروپائی یک خلقی سابقۀ تاجک روز جشن عروسی پسرش در دروازۀ ورودی سالون عروسی با خطوط برجسته نوشته نموده است که : هر کسی که به زبان پشتو صحبت میکند خق داخل شدن در سالون را ندارد. این دیگر درد آور است هموطن.
برداشت من ازپیام این دوست گرامی این است که آن خلقی غیر اوغان طبعتا ازعملکرد همرزمان اوغان خویش در طول مبارزات سیاسی خویش آنچنان خسته و دلگیر ومتعصب شده بود که منتظر فرصتی بوده که چه وقت بتواند جزای تبعیض های لسانی وقومی اوغانهای همرزمش را دریک کشوراروپایی بدهد زیرا چنانچه معروف است هرعمل را عکس العملی است . علاوه براین مطلب خلقی های اوغان تجارب زیادی درسازماندهی وتشکیل احزاب دارند. درشرایط امروزی افتیدن خلقی ها به دامن پشتونیزم بستر مناسبی است که درآن خلقیها نه تنها خودرا مصؤون احساس میکنند بلکه برای مطرح شدن شان نیزچانسهای زیادی وجود دارد. اگر شما به نام های فرزندان محمد آقا شیرزاد توجه کنید خود یقین حاصل میکنید که لغزیدن خلقیها از کمونیزم به دامن ناسیونالیزم چه معنی دارد.
فرزندانی که بیتشر تاکسی ران اند ونامهای مبارک شان عبارت اند از: میوند؛ هلمند؛ پیوستون؛ هیواد. شاید این نامها ازنظر آقای محمد آقا شیرزاد نوعی از احساس وطندوسی وملی گرایی باشد ولی ازنظر دیگران این ناسیونالیزم کور نامیده میشود. همان ناسیونالیزمیکه ( اندرش بریفیک) پسر جوان نرویجی را وا داشت که اسلحه بدست بگیرد ودریک روز صدها جوان نرویجی وغیر نرویجی را راهی دیار عدم سازد. تزریق نمودن افکار واندیشه های قومگرایانهء افراطی ازنوع محمدگلخان مهمندی درشرایط حاضر برای جوانان اوغان در اروپا هیچ ارمغانی ندارد جز اینکه آنها را علیه اقوام غیر اوغان تحریک کند وروزی به سرنوشت اندرش بریفیک بکشاند.
امروز اوغانوالی وپشتونوالی درقاموس نسل جوان اوغان در اروپا وامریکا دشمنی با زبان فرهنگ فارسی معنا شده است. این حاصل کار ومبارزات خستگی ناپذیر خلقی های اوغان است که با استفاده سوء ازامکانات وشرایط رفاهی پیشرفتهء اروپا جوانانرا به آنطرف می کشانند.

درین هیچ جای شک وشبهه وجود ندارد که سکانداران امروزین میدیای زبان اوغانی درخارج را عناصر افراطی قوم گرای چپی وراستی یعنی بقایای خلق و هواداران گلبدین حکمتیار تشکیل میدهند. به عبارت دیگر میتوان گفت که خلقی ها وگلبدینی ها نسبت به هرجریان دیگر اوغانی درسطح فرهنگی فعال میباشند. اینها اند که زمام امور ماشین تبلیغاتی قومگرایی اوغان را بدست دارند وهرطرفی که بخواهند اوغانها را سوق داده میتوانند. سایت های بینوا وتول افغان ولر وبر وغیره همه وهمه در دست عناصر افراطی است که با اقوام غیر اوغان هیچگاه سر سازش ندارند.

وجوه اختلاف داخلی میان این عناصر برمبنای تعلقات قبیلوی وسمتی استوار میباشد. بسا اوقات چنان واقع شده است که یک گلبدینی ننگرهاری بایک خلقی ننگرهاری همدست شده و برضد گلبدینی قندهاری دریک صف قرار گرفته است. درشهرمالمو نمونهء عملی این اتحادها وائتلافهای غیر ایدیالوژیک قبیلوی را به وضاحت میتوان مشاهده کرد. محمد آقا شیرزاد کوچی مشهور به منشی دست چانته خود میتواند یک مثال روشن این مدعا باشد. محمد آقا شیرزاد یک دشتش را درجنگ مشهور جلال آباد دربرابر حملات اعراب وتنظیم های پشاوری درسالهای حاکمیت دکتور نجیب الله از دست داده است.

نفر دست راست آقای مومند محترم میوند شیرزاد فرزند ارشد محمد آقا شیرزاد که به آقای عبدالاحد مومند ابراز ارادت می نمایند تاکسی ران تشریف دارند

هلمند شیرزاد درحال ایراد بیانیه ویاهم سرایش شعربازهم تاکسی ران تشریف دارند وگاه گاهی درسایت دعوت خاطرات کوتاه خویش را از راکبان ومسافران مختلف الجنسیات می نویسند . ایشان دریکی ازمقالات شان راجع به یک راکب زن نوشته اند :

مونږ څومره عجیبه یو

هلمند شېرزاد

توره درویشي او سپین کمیس يې اغوستئ وو، اخبار يې په لاس کې او یو ګرځنده کمپوټر يي هم له اوږې نه راځوړند وو، تا به ويل چې کومه تاجره او یا هم سیاستواله ده . د عادت له مخي داسي کسان د ټکسي په شاته څوکئ کې کښیني او د ادرس ویلو نه وروسته خپل ځان په ورځپاڼه او يا هم کمپوټر کې مشغولوي .

ټکسيوان چې ډېر وخت په ټکسي کې ځانته وي او تنهايي يي تیره کړی وي نو هر وخت ددې په طمعه وي چې اوس به ورته د خبرو کولو موقع برابره شي او د سوارلئ سره به څه ناڅه مرکه وکړي .

همدغه وو چې په راډیو کې خبرونه شروع شول او میرمن د شا له څوکۍ غږ وکړ چې د راډیو اواز خو لږ پورته کړه. له همدې موقع نه په استفادي سره چلونکي خپل شکایتونه شروع کړل . مېرمن ورته په یو ناڅاپي اواز وويل ایا نه غواړی چې زه خبرونه واورم.! ډریور بیا خپل چوپ حالت ته ولاړ او له مېرمن نه يې بښنه وغوښته . کله چې خبرونه خلاص شول نو مېرمن ورته په ډېره مهربانه اواز سره وويل چې وبښه ما ستاسی خبره مخکې غوڅه کړه تاسی څه ويل ؟بس همدغه وو چې ډریور له عادت سره سم د خپل کاره او ټرافیکو شکایتونه وکړل او مېرمن هم ورسره هو وکړله، ددې لپاره چې مېرمن ته مرکه بې خونده نه وي نو د مېرمن څخه يې پوښتنئ شروع کړې: اوبښه ما يواځي خپلی خبرئ شروع کړې، تاسي وواياست ، ایا چېری په سفر تللي وې؟

مېرمن ورته ډېر په غرور سره ځواب ورکړ، چې هو بلجيم ته تللې ووم هلته یوه نندارتون او سيالي وه . ډریور ورته په ځواب کې وويل: ښه ډېر ښه، د څه شي سيالې ؟ زه د سپيانو نايتوب کوم، یاني د سپیانو د ویښتو جوړولو کار کوم. او هلته په بلجيم کې د نايانو سيالي وه هغي ته تللئ ووم .

ډریور لپاره دغه خبره کومه د تعجب خبره نه وه ځکه چې په اروپا کې د سپيو ساتنه، خدمت کونه او حتا د سپیو تر وړکتون پورې شتون لري. خو یوه خبره چې ډریور يې ډېر په سوچونو کې ډوب کړ اوله همدي سره د دواړو مرکه پای ته ورسیده مګر د ډرېور سوچونو هغه خپل وطن افغانستان ته ورساوه او پدې کې ډوب شو چې مونږ ولې داسي عجیبه خلک یو؟ د سپې ساتنه شرم نه ،مګر د سپي خدمت کول شرم، ماحول پاکونه ضرورت مګر د چټلیانو او کوڅو پاکونه عیب ګڼو. بنګړي اچونه مو شوق دې مګر خرڅونه يې عيب دی، د ویښتانو جوړونه ضرورت مګر نايتوب او د نايي سره دوستي (خیښي) عيب، موزيک اوريدل شوق مګر موزيک غږونه عیب ګڼو، حتا تر دې پوری چې د اسلام په ارکانو کې هم بعضي کارونه شرم ګڼو لکه د خپل خور ، لور رضایت غوښتنه د هغي په واده ، نکاح کې . له دې سره ډريور یو سوړ اسويلئ وويست او له ځانه سره يې وويل چې مونږ څومره ناپوهه یو....

هلمند شېرزاد

مالمو - سویډن

بلاخره آن خانم بیچاره آرایشگر موهای سگ میباشد واین موضوع تعجب رانندهء تاکسی را که اوغان است برانگیخته است درین قصه چه شگرد ادبی بکار گرفته شده است وبیان این قصه اززبان ایشان به حیث تاکسی ران چه چیزی را میتواند به خوانندهء اوغان ویا غیر اوغان القا کند بالاخره همه میدانند که در اروپا وامریکا هر انسان صاحب یک شغل وحرفه است این موضوع چرا مایهء تعجب آقای نویسنده گردیده است من ندانستم وازطرف دیگر نشر اینگونه مهملات ولاطائلات بر غنامندی زبان پشتو چه کمکی خواهد کرد؟واین هم جای شگفتی ندارد که اوغانها موسیقی می شنوند ولی اهل ساز را تحقیر میکنند سگ را درخانه نگهداری میکنند ولی ازتربیه ومراقبت آن بیزار اند این موضوع چه جای شگفتی وتحیر دارد که آقای میوند شیرزاد به این چرندیات نویسی رو آورده اند

باهمه حال پسران را بحال شان رها کرده ودنبال پدر را پی میگیریم :

آقای منشی خودرا پیرو افکار واندیشه های دکتور زرغون میداند دکتور زرغون از آستان پکتیا یکی از پایه گذاران حزب خلق بشمار میرفت. او درسالهای چهل خورشیدی بخاطر مخالفت علنی وآشکارش با بالا رفتن حفیظ الله امین به سکوی رهبری از عضویت حزب خلق اخراج گردید وبعداز کودتای ثور توسط حفیظ الله امین سر به نیست گردید. گفته میشود که خلقی های عمدتا غلجایی استانهای پکتیا وننگرهار مانند سید محمد گلاب زوی؛ محمد اسلام وطنجار؛ شهنواز تنی؛ اسدالله سروری وغیره از دست پروردگان داکتر زرغون میباشند. افراد یاد شده بعداز انحصار قدرت توسط حفیظ الله امین به استثنای شهنواز دیگران همه به سفارت شوروی سابق پناه برده واز آنجا توسط شوروی ها در تابوتهای جعلی بنام مرده از کابل به ماسکو انتقال گردیدند.
بعداز مرگ دکتور زرغون حفیظ الله امین آرام ننشسته وبرای تصفییهء استالینستی به پاک سازی قوای مسلح وقت وهمچنان رده های پائینی حزب خلق نیز اقدام ورزید. ازجمله کسانی که در آن زمان از زیر ساطور حفیظ الله امین جان سالم بدر برده اند یکی هم محمد آقا شیرزاد کوچی است. آقای شیرزاد کتابی نیز ازخاطرات خویش را بچاب رسانده است که ازظلم وبیرحمی افراد حفیظ الله امین در دوران قدرت صد روزه اش حکایات زیادی دارد. اما با وصف تمام این رنجها وبدبختی های که آقای محمد آقا شیرزاد در دوران مبارزات سیاسی خویش متحمل گردیده اند متاسفانه ازگذشت روزگار هیچ نیاموخته اند.آقای محمد آقا شیرزاد بعداز سقوط حفیظ الله امین با جناح پرچم به دلیل اینکه نقش پشتونها مانند زمان تره کی برازنده نیست همکاری صادقانه ننموده اند. طوریکه این قلم درمقالات قبلی ام نیز یاد آوری نموده ام جناح زرغونی خلقیها در دوران حاکمیت پرچمی ها صرف بخاطر مخالفت با افراطیون شؤونیست امین بصورت مصلحتی ائتلاف نموده بودند ولی زمانی رسید که همین جناح به همدستی گلبدین حکمتیار کودتای شهنواز تنی را برضد پرچمیها براه انداختند. همان گلابزوی که در اولین روزهای ورود قوای شوروی حفیظ الله امین را جاسوس سی آی ایه معرفی نمود و اورا متهم به تشکیل حکومت ائتلافی با گلبدین حکمتیار کرده بود خودش درهمان ائتلاف بخاطر پیوندهای قبیلوی پشتونی ائتلاف نموده واز شهنواز وگلبدین حمایت خویش را از ماسکو اعلان نمود.

درین مرحله آقای محمد آقا شیرزاد نیز بسان دیگر همفکران وهمرزمانش بار دیگر درحاکمیت دکتور نجیب الله به زندان رفت.آقای شیرزاد بعداز مهاجرشدنش به کشور سویدن بار دیگر درخدمت شؤونیزم قبیله قرار گرفت. او در دوران حاکمیت طالبان درشهرمالموی سویدن بحیث منشی دریک اتحادیهء قبیلوی متشکل ازعظمت طلبان قندهاری که رئیس آن به اسم محمد نادر بریالی در زمان حفیظ الله امین در حوزهء پولیس شهرنو قوماندان بود ؛ درخدمت آنها در آمد وماهنامهء بی کیفیت وعاری از هرگونه مطلب علمی وتاریخی را به زبان پشتو به نام پسرش (پیوستون )به آدرس پوستی بعضی ها میفرستاد که تاکنون چند شمارهء آن نزدم موجود است.
درهمان زمانیکه طالبان زمین های زراعتی شمالی را آتش میزدند ساکنان آنرا مانند یهودی های آلمان نازی قتل عام میکردند وتعدادی را به کمپهای ننگرهار میفرستادند درهمان سالهایکه طالبان دریکاولنگ نسل کشی هزاره ها را براه انداخته بودند ودرمزار نسل کشی هزاره ها ادامه داشت ولی اقای محمد آقا شیرزاد در ماهنامهء مزخرف پیوستون خویش از آن حوادث خونبار حرفی ننوشته اند وآن شماره ها اکنون در دست همه گان اگر قرار نداشته باشد در دست تعدادی منجمله این قلم قرار دارد. که بی هیچ مناقشهء ای میتوان گفت که همان شماره ها اکنون لکهء ننگ ایست بر جبین آقای محمد آقا شیرزاد کوچی مشهور به منشی چانته بحیث یکی از راهیان دروغین راه دکتور زرغون. آقای شیرزااد چگونه وجدانش برایش اجازه داد که با آن همه تجربه های تلخی که از امین وامینی ها اندوخته بودند بار دیگر درخدمت همان عناصر فاشیست قرار بگیرند؟ آیا آن اتحادیهء غیر ملی وخانواده گی که از رأس تا ذیل آن همه قندهاری وزی زی بودند میتوانیست بحیث یک تشکل فرا قومی محسوب شود ودرنزد مسؤولان (کمیته ء سویدن برای اوغانها )بحیث یک مرکز فرهنگی همهء اقوام ونژادهای افغانستان به معرفی گرفته شود؟ بدون شک که جواب شان منفی است ولی پرسش این است که اگر خود داکتر زرغون زنده می ماند ویاهم به عوض حفیظ الله امین براریکهء قدرت تکیه میزد چه گلی را به آب میداد؟ آیا او نیز مانند حفیظ الله امین وپولپت در کامبودیا به تصفیهء مخالفانش نمی پرداخت؟ آیا وی نیز قتل عام وشکنجه وآزار جنسی را به زیر دستانش توصیه نمی کرد؟ اگر پیروان وشاگردان داکتر زرغون افرادی مانند جنرال تنی باشد که دستش به خون هزاران هراتی سرخ است واز آن تاکنون حد اقل معذرت نخواسته است وبا پررویی وبی حیایی هنوزهم به حزب سازی وسازمان دهی اقدام می ورزد اگر پیروان داکتر زرغون کسانی مثل محمد آقا شیرزاد باشد که بعداز تحمل آنهمه تلخی ها ومرارتها بازهم درخدمت قبیله وشؤونیزم وفارسی ستیزی قرار گرفته اند پس میتوان به داکتر زرغون نیزلعنت فرستاد وحکم نمود که وی نیز کسی نبوده است جز فردی مثل همین قماش افراد لا ابالی وقاتل وشکنجه گریکه حالا در کشورهای اروپایی ازفرط بیکاری به آغوش ناسیونالیزم قبیله گرایی افتیده اند.

درین شبها وروزها مصروفیتهای منشی صاحب شیرزاد قابل مکث است. ایشان وبلاک را بنام ( دولس غز) ایجاد کرده اند که مطالب آن بیشتر درسایتهای دیگر قبلا نشر شده است. آقای شیرزاد منشی بعضی خبرها را بدون اینکه منبع خبر را ذکر کند بی هیچ تغیری آن را در وبلاک خویش می کنجاند که این کار ایشان برخلاف تمام نورمهای خبرنگاری وروزنامه نگاری میباشد. اگر وبلاگ ایشان این قدر بزرگ ودارای خبرنگاران مختلف در اقصی نقاط جهان میباشند باید مسؤولیت نشر خبررا در پیشانی خبر خود وبلاگ شان بعهده بگیرند درغیر آن منبع خبر را باید واضح سازند که پراختن به هریک آنها وقت زیادی را دربر میگیرد.
درمیان خبرها وفوتوهایکه آقای محمد آقا شیرزاد در وبلاگ خویش نشر کرده اند یکی هم خبر داماد شدن گل آغا شرزوی برای بار چهارم میباشد. اما برخلاف معمول عباراتی که در پیشانی این عکس نوشته شده است به زبان فارسی میباشد .
نشر فوتوی گل آغا شیرزی که دست در دست عروسش گذاشته است برایم جالبتر ازهمه بود .آقای گل آقا شیرزی استاندار ولایت ننگرهار برای چهارمین بار داماد شد که برایم خیلی دلچسپ و حایز اهمیت بود روی این موضوع میخواهم با آقای شیرزاد مکث کوتاهی نمایم .

اینکه آقای شیرزاد دیگر مضامین ومقالات عمده ومهم شانرا به زبان پشتو می نویسند وتنها این موضوع را چرا به زبان فارسی انتخاب کرده اند قابل سوال است. ولی حدس بنده این است که چهارمین خانم گل آقا شیرزوی از استان ننگرهار میباشد واین مطابق میل وخواست درونی آقای شیرزاد که خود از بخشداری (خوگیانی) استان ننگرهار تشریف دارند وبرضد برتری جویی درانی های قندهاری سالها مبارزه کرده اند برابر نبوده وبرمزاج لطیف شان برخورده است که یک دوشیزهء جوان وخوشگل ننگرهاری به آغوش نره غول قندهاری درانی چون گل آقا شیرزی بیفتد. روی همین منظور آقای شیرزاد ازیکطرف خواسته اند.بانوشتن عبارات فارسی فاشیست بودن خویش را درانظار پنهان کنند وغیر مستقیم نشان دهند که آنچه شهوت رانی وحیوانیت است مخصوص فارسی زبانهای کشور است وهرچه خوب وباعزت است مربوط ایل جلیل اوغان میباشد. شاید فردا آقای منشی صاحب کوچی مانند هم تبار دیگرشان درلندن به اسم قاضی صاحب که هرشب برنامه سازان تلویزیونهای امریکای اوغانی از دستش به بینی رسیده است فتوا صادر کنند که گل آغا شیرزی پشتون نبوده بلکه فارس است. چنانچه که سال های گذشته زمانیکه قاضی صاحب مذکو،ر از عملکردهای هم تبارش آزرده خاطر گردید درتلویزیون مسکین آزار به صراحت اعلان نمود که عشیرهء پوپل درقندهار اصالت پشتونی واوغانی ندارد اینها بقایای صفویهای ایران اند. بناء منشی صاحب محمد آقا کوچی نیزاز شدت تعصب وخود بزرگ بینی درآینده آقای گل آغا شیرزوی را خلع پشتو خواهد کرد. خوشحال خان ختک نیز در زمان حیاتش یوسفزیها را خلع پشتو کرد اما زمانیکه به آرمانش نرسید خود پشتونها را بیغیرت؛ بی نننگ؛ وبی شهامت معرفی کرد(چه شی وکم چه پشتانه واره بی ننگ دی)باهمه حال بازهم خدا را شکر که این نره غول یعنی آقای شیرزوی مربوط ایل جلیل اوغان تشریف دارند.ازطرف دیگر آقای شیرزاد با نشر این فوتو میخواهند پشتیبانی وحمایت غیر اوغانهارا نیز بسوی خویش جلب کنند و حریف قبیلوی خویش را نیز درانظار عموم بکوبند یعنی اینکه بایک تیر دو فاختک را شکار نمایند. آقای شیرزاد خواسته اند که برای جلب حمایت فارسی زبانها این عکس را آزین بخش سایت خویش نموده وعبارات آنرا به زبان فارسی بنویسند. زیرا پشتونها طوریکه من بارها نوشته ام از اختلافات ذات البینی میان خودشان نیز رنج میبرند هر وقت که دامنهء اختلافات قبیلوی شان وسعت بیابد آنوقت به سوی غیر پشتونها رو می آورند. ورنه اگر مقصد وغایهء اصلی آقای شیرزاد ازنظر ژورنالیزم ؛ اطلاع رسانی دقیق واحترام گذاشتن به شعور خواننده گان سایتش باشد مولوی محمد یونس خالص یکی از رهبران جهادی درسن هشتاد سالگی با یک دختر پانزده ساله ازدواج نموده بود که اگر آقای شیرزاد در لاک تعصبات قبیلوی منطقوی خویش گرفتار نمی بودند دربارهء آن ازدواج نیز درسایت شان چیزهای می نوشتند. بهر حال من وکیل مدافع گل آغا شیرزوی اوغان قبیله سالار نیستم اما روش نشراتی سایت محمد آقا شیرزاد ازین ناحیه قابل نقد میباشد. من بعدازین سایت مذکوررا مطالعه میکنم ومقالات ایشان را مانند آقای حبیب الله غمخور به نقد وبررسی میگیرم.

آقای محمد آقا شیرزاد که زمانی یکی از منشی های حزب خلق در استان ننگرهار میباشند

کتابی نیز دربارهء زنده گی شان زیرنام (خاطره های زنده گی ) به نشر سپرده اند که نقد وبررسی آن ازحوصله این مقال بیرون است. طوریکه قبلا یادآوری شد درمیان جناح ها واقطاب مختلف سیاسی حزب خلق برهبری نورمحمد تره کی جناح داکتر زرغون مورد خشم ونفرت حفیظ الله امین قرارگرفت. بعداز سقوط حا‍کمیت سردار داوود درانی وپیروزی غلجایی ها برهبری نورمحمد تره کی حفیظ الله امین بحیث مغز متفکر کودتای ثور درپهلوی دیگر مخالفان فکری وسلیقوی خویش با داکتر زرغون نیز در افتید واورا همراه با پیروان وشاگردانش ازسرراه خویش برداشت.

آقای شیرزاد دربعضی ازخاطره های شان ازظلم واستبداد امینی ها در دوران حا‍کمیت صد روزهء امین حکایت وخاطرات جالبی دارند خصوصا زمانیکه یکی از صاحب منصبان امینی با بوت های عسکری لگد محکمی به پوز آقای شیرزاد می زنند که تاهنوز آثار آن ضربه در وجود ایشان باقی مانده است خود این موضوع احساس ترحم وشقفت هر انسان را درمقابل آقای شیرزاد برمی انگیزد. ولی متاسفانه آقای شیرزاد چنانچه عرض شد از گذشت روزگار هنوز هم درس عبرت نگرفته است. ایشان امروز همراه با شاگردان حفیظ الله امین یکجا ودریک جادهء یکطرفهء قبیله ایی پرسه میزنند آنچه از سایت وپالیسی نشراتی آن هویدا است متاسفانه آقای شیرزاد درهمان خط کلاسیک فاشیزم قبیله روان میباشند که این برخلاف ادعاها وتجارب تلخ ایشان از شوونیزم وعظمت طلبی قومی میباشد. ایشان درشهرمالموی سویدن با بقایای حزب گلبدین وتعدادی از امینی ها وهواداران طالبان ائتلاف نموده اند وازنقد وانتقاد علنی علیه امینی ها می هراسند. آقای شیرزاد نظر به معلومات رسیده حتی برای فرزندان خویش نیز رحم نکرده اند وفرزندان خویش را بخاطر یافتن شغل های موقت اما پردرآمد چون تاکسی رانی وغیره از رفتن به دانشگاها وتحصیلات عالی محروم ساخته اند

[سایت آقای شیرزاد یکطرفه است

مقالات قوم ستیزانه وبرتری جویانهء شخص مالیخولیایی چون سرلوچ مرادزی نیز درسایت آقای محمد آقا شیرزاد اقبال نشر دارد بدون اینکه نظریات مخالف ایشان درآن نشرشده باشد. حتی سایت آقای شیرزاد به اندازهء سایتهای تول افغان ودعوت نیز آزادی عقاید مختلف الرأی را تضمین نکرده است. هرچه که غیر پشتون است جنگ سالار وحشی وخاین وتجزیه طلب است هرچه که پشتون است ملی گرا وصادق به وطن. همان برداشت کلاسیکی که اکنون بازار آن کساد شده است. چنین سایتهای متاسفانه آینده ندارند ونمیتوانند درمیان خواننده گان مختلف الرأی راه باز کنند.
از نظر تاریخی جناح زرغونی حزب خلق علی الرغم احساس مظلومیتی که سالها آنرا برخ دیگران کشیده اند متاسفانه درمقاطع مختلف تاریخی نتوانسته اند ازخود یک موضعگیری فعال و فرا قبیله ایی وفرا اوغانی اتخاذ کنند. زرغونی هارا حفیظ الله به شمول آقای شیرزاد درزمان حاکمیت صدروزه اش یک تعداد آنهارا نیست ونابود کرد تعدادی هم مانند گلاب زوی و وطنجار وسروری وغیره در تابوتهای مرده ها ازطریق فرودگاه بین المللی کابل بطور قاچاق به ماسکو انتقال داده شدند تا به رفقای پرچمی خویش یکجا شوند ولی بعداز تهاجم شوروی ها خلقی های زرغونی درکنار زنده یاد ببرک کارمل صادقانه نه ایستادند. آنها ضمن اینکه درظاهر امر زنده یاد ببرک کارمل را به حیث دبیر کل حزب پذیرفته بودند ولی در باطن برضد وی توطئه می چیدند. تمام صاحب منصبان خلقی زرغونی در زمان زنده یا ببرک کارمل در وزارت داخله افغانستان جمع شده واز صالح محمد زیری وسیدمحمدگلاب زوی فرمان می بردند. آنچه را که آنها وحدت حزبی درظاهر امر وا نمود میساختند دروغی بیش نبود. این وحدت حزبی صرف به اثر فشار مشاوران شوروی سابق حفظ میشد هرگاه پای شوروی ها از افغانستان کشیده شد اختلافات قبیلوی ذات البینی میان خود پشتونها ازیکطرف واختلافات پرچم وخلق ازطرف دیگر شدت کسب کرد. زرغونی ها صرف زمانی توانستند با پرچمداران پیرو خط زنده یاد ببرک کارمل زبان مشترک پیدا کنند که ازطرف دکتور نجیب الله احمدزی تحت پیگرد قرار گرفتند. شهنواز تنی در وزارت دفاع روز به روز قدرت خویش را از دست میداد وجنرالان عالی رتبهء خلقی که با گلبدین در ارتباط بودند همه به زندانها افگنده شده ودرتلویزیون ازآن ها به زور وفشار آلات برقی اقرار گرفته میشد. این موضوع باعث شد که بار دیگر خلقیهای زرغونی با تفاهم بامقات استخبارات نظامی پاکستان به قیادت جنرال شهنواز تنی دست به قیام نظامی ناکام زده وبار دیگر بخش بزرگی از خلقیهای نظامی یا در زندان داکتر نجیب الله احمدزی افتیدند وناهم به سازمان اطلاعاتی نظامی پاکستان پیوستند.

امروز نیز وضعیت زرغونی ها بهتر ازگذشته نیست . اقای شیرزاد درهمکار ی وتفاهم با همان متعصبین قبیله ایی دهن جوال را گرفته وبرای نسل آیندهء پشتون افغانستانی که باید زبان فارسی را فرا بگیرند ممانعت ایجاد میکنند. بازار تولید لغات نامانوس درزبان پشتو درآن شهر مانند دیگر شهرهای اروپایی خیلی گرم است. جوانان واطفال پشتون افغانستانی از فراگیری به زبان شیرین فارسی محروم ساخته میشوند ولی عناصری چون آقای شیرزاد که خودرا پیرو افکار واندیشه های زنده یاد داکتر زرغون میداند سکوت مرگبار اختیار کرده اند. ایا برای پیروی از افکار واندیشه های زنده یاد داکتر زرغون کفایت میکند که تنها لبهء تیز شمشیر را متوجه اتحاد شمال نموده واز تمام کجرویهای هم تباران خودی که وطن را به پرتگاه سقوط ونابودی کشانیده اند چشم پوشی نمود؟
ازین هم بدتر اینکه آقای شیرزاد درسال ۲۰۰۱ میلادی میزبان قاتلان وشکنجه گران حرفوی حزب خلق در شهر مالمو بوده که طی آن محمد هاشم وطنوال بحیث وکیل ولسی جرگه ازهمان جلسه به کابل اعزام گردید. قرار اطلاعات موثق درآن جلسه ریئیس اداره استخبارات حفیظ الله امین بنام اکبری وهمچنان سید محمد گلاب زوی نیز درآن اشتراک نموده بودند. آقای شیرزاد درهمکاری تنگاتنگ با حبیب الله غمخور به مقامات حزبی حزب سوسیال دموکرات سوئد معلومات غلط ارائه کرده واز منشی ناحیوی حزب سوسیال دموکرات سوئد دعوت بعمل آورده است تا درمحفل شکنجه گران حرفوی وقاتلان مردم افغانستان سخنرانی نماید.

آقای شیرزاد!
فکر کنم دیگر وقت نوشتن سخنان تکراری وخسته کننده به پایان رسیده است کوشش کنید که عملا ثابت کنید که شما یک فرد متعصب وفاشیست نیستید وقربانی فاشیزم بوده اید وبرای غیر پشتونها نیز میتوانید یک الگوی اخلاق وکردار نیک باشید.شما بخاطر اینکه ثابت کنید یادیگر اوغانهای قبیله گرا فرق دارید باید درسایت خویش ازنسل کشی طالبان درسمت شمال دریکاولنگ ومزار وبامیان باید بنویسید خواه به زبان پشتو یا فارسی. ازظلم وجفای حاکمان اوغان منجمله محمد گل مومند درشمال بنویسید. از تخریب مجسمه های بودا بنوسید. از دل پر درد آن مادر بنویسد که اولاد جوانش را طالبان به جرم شیعه بودن وهزاره بودن بدون هیچ دلیل موجه شرعی کشتند از زمینها ی سوختهء شمال کابل بنویسد که لشکریان بیرحم همتباران تان آنرا بخاطر ایجاد وحدت ملی سوختاندند ونابود کردند. تنها جنگ های ذات البینی تنظیم های جهادی ویا نشاندادن عکس گل آغا شیرزوی بسنده نیست که لکهء ننگ قبیله گرایی وقوم گرایی از جبین تان پاک گردد آنها نیز محصول عملکرد های انقلابی رهبران شما بودند. دونسل از انسانهای سرزمین اوغانستان بعداز حاکمیت منحوس وغیر عادلانهء شما بود که به کوه ها بالا شدند.

سر به گریبان بکنید آنگاه خود پاسخ آنرا می یابید چهارده سال تمام و مسلسل جنگیدن دربرابر یک قدرت اشعالگر کار ساده نیست . من منکر جنایات تنظیم های جهادی نیستم ولی شما نیز منکر جنایات خلقی وطالبی وگلبدینی تان نباشید. طالبانی که زیر نام ملا وعالم دین برای برچیدن باتک سالاری از سنگی سار قندهار برخاستند بدستور بیگانگان منجمله پاکستانی ها هموطنان غیر اوغان شمارا قتل عام کردند. این درحافظهء تاریخ ثبت است. چه کسی منکر این شده میتواند که ماشین جنگی طالبان وحشی ودرنده خو را به قول محترم دستگیر پنجشیری همانا رفقای حزبی شما تشکیل دادند چرا وبکدام دلیل قانونی از خواندن پیام دستگیر پنجشیری درهمان محفل قاتلان وشکنجه گران جلوگیری بعمل آوردید؟ اگر خلقی بودید دستگیر پنجشیری نیز خلقی بود ویکی ازرهبران حزب تان بود چرا پیامش را نخواندید؟. شما این ننگ تاریخی را با خود بکجا خواهید برد؟

سفرهای داخلی آقای شیرزاد به داخل افغانستان واشتراک درتجمعات حزبی!

امروز خلقی های اوغان درنوشته ها ومقالات شان از جنگ سالاران بعنوان برهم زننده گان نظم اجتماعی در افغانستان می نالند. اصطلاحاتی چون: داکوها ؛ بدماش ها؛ قاتلان حرفوی وغیره همیشه زینت بخش مقالات اشخاصی چون آقایان سرلوچ مراد زی ومحمد آقا شیرزاد وامثالهم میباشند. درحالیکه اگر برای یک لحظهء کوتاه سر به گریبان خویش فرو برند آنگاه میدانند که نقش خودشان بحیث برهم زننده گان نظم اجتماعی اگر بیشتر ازجنگ سالاران وقاچاقبران نباشد کمتر هم نیست. یک مثال روشن همین نشرات بی موازنهء ایست که خلقی های اوغان علیه جنگ سالاران براه انداخته اند. خلقی ها با نشاندادن تصاویری ازگل آغا شیرزی وامثالهم به کشورهای میزبان شان غلط ترین معلومات را از اوضاع داخلی افغانستان به مسؤولان آنکشورها میدهند. مثلا آقای شیرزاد با نشر فوتوی گل آغا شیرزوی توانسته است که مقامات کمون مالمو را متقاعد سازد که افغانستان کنونی بالاخص زادگاه وی ننگرهار درقبضهء جنگ سالاران چندزنه قرار دارد که به روشنفکرانی مانند وی زنده گی خطرآفرین میباشند آنها باهمین معلومات میتوانند پولهای کمکی واعانه های مالی را هم برای خودشان وهم برای اولادشان تدارک نمایند. اما ازطرف دیگر اینها فراموش میکنند که اگر افغانستان در دست جنگ سالاران وقاچاقبران قرار دارد پس شما چگونه توانستید
درسایهء نظام آنها به تدویر گردهمآیی ومحاقل سیاسی وحزبی مبادرت ورزید؟

چه کسانی پول ومخارج سفر شمارا مهیا ساخت؟ اگر شما بحیث پناهنده گان بیکار ومعیوب وبی دست وپا تحت پوشش کمکهای خیریهء کمون تان قرار دارید آیا این کمک ها به آن اندازه است که تکافوی مصارف خانواده وهمچنان سفرهای سالانهء شمارا به افغانستان بکند؟
درحالیکه درتمام کشورهای اروپایی منجمله سویدن کسی که میزان درآمد ماهانهء آن تکافوی مصارف یک ماهه را بکند قانونا شامل پوشش کمک های خیریه قرار نمیگیرد آیا آقای محمد آقا شیرزاد به استناد این عکس ها میزان سرمایهء خویش را به مقامات کمون مالمو نشان داده است؟ دیگرانی مانند سرلوچ وپای لوچ که هرماه درکشورهای مختلف اروپایی برطبل کهنه وآزار دهندهء پشتونستان می کوبند ازخودشان پرسیده اند که پول ومصارف سفر این محافل را کی ها وازکجا تمویل میکنند؟
ماسفانه خلقی های اوغان نظام سوسیال دموکراسی اروپا را با فرامین هشتگانهء رهبر فقید شان نورمحمد تره کی به اشتباه گرفته اند که هم مال خودشانرا ازخودشان می پنداشتند وهم مال دیگران را. این را میگویند سوسیال دموکراسی اوغانی . درحالیکه درنظام سوسیال دمرکراسی اروپا یک رهبر حزب ویا یک نخست وزیر؛ بخاطر کوچکترین تخلف و استفاده جویی غیر قانونی مالی از قدرت به زیر کشیده شده و مجبور به استعفا گردیده اند که مثالهای آنرا زیاد خوانده ایم وازطریق تلویزیها مشاهده کرده ایم . آنچنان نخست وزیران وهبران ; دیگرازشرم وخجالتی خودرا دربرابر دوربینهای خبرنگاران قرار نمیدهند بلکه پنهان میشوند آیا خلقی های اوغان در اروپا چنین وجدان اخلاقی را درخودشان می بینند؟
اگر از آقای شیرزاد پرسیده شود که شما درکشور سویدن مصروف چه کار ومصروفیتی استید؟ شما زنده گی تانرا چگونه واز چی راهی تامین کرده اید؟ با بعبارهء دیگر مخارج روزمرهء شما ازکدام مدرک تمویل میگردد؟ درجواب چه خواهید گفت؟ شما اگر واقعا مشمول کمکهای خیریهء ناحیهء تان نیستید پس این پول سفر شما را کی تمویل نموده است. اگر شما اینقدر پولدار استید که مصارف سفرهای تانرا خودتان تامین میکنید پس شما طبق قانون کمکهای خیریهء اروپا قانونا مستحق کمک نیستید اگر شما آن کمک ها را دریافت می کنید شما دزدی کرده اید وباید شما را به دادگاه بکشانند وبرعلاوهء حبس ؛ پول های را که تاکنون کرفته اید دوباره به خزانهء دولت سوید بازپرداخت نمائید . شما درآن شهر چه کاره استید آیا لا اقل مانند امیرزی سنگین که پاسپورت خویش را طور امانت درسفارت سویدن گذاشته است وزیر مخابرات هم نبودید پس شما چگونه وازکدام مدرک هرسال به زادگاه تان استان ننگرهار سفر می کنید جلسات حزبی را دایر می نمایید سایتها و وبگلاک های خانواده گی وحزبی تان را پیش می برید پول ومصارف این را کدام مرجع بشما داده است؟
اگر شما واقعا تمام این پرسش ها را مستند جواب دادید پس ماهم باورمان میشود که شما حق بجانب استید درغیر آن نباید برطبل کهنه هرروز بکوبید

آقای غلام مجدد مشهور به سلیمان لایق نظریه پرداز شؤونیزم قبیله درحال ایراد بیانیه درمحفل حزب به اصطلاح ملی

به همه گان روشن وهویدا است که بعداز سقوط نظام طالبانی در افغانستان بازار حزب سازی درکابل رونق یافت اما این بازار علی رغم اینکه برای رسیدن به یک جامعهء کثرت گرا کمک میکند ازجانب دیگر برخورد کرزی وتیم قوم گرای اوغانی وی به هیچ صورتی جوابگوی خواسته های سیاسی نسل جوان نیست. امروز در افغانستان زیر نام دموکراسی درحقیقت حاکمیت تگ فردی بنام ریاستی برسر اقتدار است.تعدادی از دوستان خواهان تعدیل قانون اساسی وآوردن نظام پارلمانی ویاهم فدرالی که درآن نخست وزیر همهء کاره میدان باشد واستانداران وحتی کدخدا های دهات انتخابی باشد میباشند درحالیکه اشتراک مردم ازطریق احزاب وسازمان ها باید تضمین گردد. درپهلوی احزاب وسازمان های سیاسی اشخاص وافراد مستقل نیز میتوانند خودشان را کاندید نمایند. به قول مرحوم محمد هاشم میوندوال نخست وزیر زمان شاهی پارلمان بدون حزب به گادی بدون اسپ می ماند .

دولت کرزی حالا نیز مانند زمان شاه از توشیح قانون احزاب وفعالیت های حزبی پارلمانی تا حالا طفره رفته است. افغانستان تنها کشوری درجهان است که فعالیت احزاب را خارج از پارلمان برسمیت شناخته است فعالیت های حزبی واشتراک احزاب در انتخابات پارلمانی وریاست جمهوری تاکنون به تصویب نرسیده است روی همین علت است که جای احزاب وافکار را اقوام وقبایل پر کرده است. احزابی هم که خارج از پارلمان بوجود میایند باوصف ظواهر حزبی آن احزاب خانواده گی وقبیلوی میباشند. بقایای حزب خلق وهمچنان پرچم واحزاب جهادی همه در راستای تامین منافع قبیلوی وخانواده گی خویش درحال حاضر درمبارزه اند. تاکنون هیچ حزب سیاسی در داخل افغانستان راجع به نقض حقوق بشر ومجازات افرادیکه بعداز پیروزی کودتای ثور متهم به کشتار دسته جمعی ؛ شکنجه وآزار زندانیان میباشند حرفی بمیان نیاورده اند. خلقی ها بخاطر پنهان نمودن جنایات خویش همیشه از بی نظمی وراکت پرانی های تنظیم های جهادی یاد آوری نموده ومدعی اند تا وقتیکه قوماندانان جهادی به دادگاه کشانده نشده اند مارا صبر است.
آنها مدعی اند که درزمان ما خلقی ها امنیت عام وتام حکمفرما بود سیستم دولتی وجود داشت اگر کشتاری را هم حزب خلق انجام داده آنرا برای حفظ تمامیت ارضی افغانستان انجام داده است که میشود آنرا در زمرهء خدمات حزب خلق بحساب آورد نه در زمرهء خیانتها.
خلقی ها مدعی اند که در وقت حاکمیت ما قوای خارجی وجود نداشت وما با زور وبازوی خودما حکومت کردیم اگر کشتیم اگر بستیم واگر بی ناموسی کردیم لا اقل قوای اشغالگر روس ویا امریکا را در آنوقت درکشور ما نبودند

بعداز سقوط طالبان جریانهای مختلف فکری پشتون با تدویر همچو محافل میخواهند خالیگاه قومی طالبان را پر سازند. روی همین علت میان افغانستان وناسیونالیست های فراری پشتون درکشورهای غربی حلقهء وصل بمیان آمده است ولی جنایات گذشته به فراموشی سپرده شده است.

درحالیکه برعلاوهء خیانت رهبران تنظیم های جهادی ; حالت افغانستان ازنظر حقوقی مشابه به کامبودیا را دارا می باشد درکامبودیا خمرهای سرخ همان جنایتی را مرتکب شدند که خلقی ها در افغانستان درحالیکه درآنکشور افراد رده های بالایی خمرهای سرخ به محاکمه کشانیده شدند ولی در افغانستان بخاطر پیوندهای خونی وتباری از محاکمهء جنایتکاران خلقی نه تنها اینکه جلوگیری شده است بلکه به آنها این فرصت مساعد گردیده تا زیرنامهای دیگر دوباره تجدید قوا کنند ویکبار دیگر از آدرس دموکراسی ومردم سالاری براریکهء قدرت تکیه زنند. درین راستا سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر اوغانی در اروپا نظیر فارو وغیره نیز تا جاییکه توان دارند از ذکر جنایات خلقی ها بدلیل اشتراکات قومی طفره میروند ودو دوسته به جان جنگ سالاران شمال ویاهم مسؤولان بلندپایهءجناح پرچم چسپیده اند که بیشترینه غیراوغان می باشند. درحالیکه ازنظر اسناد وشواهد میان خلقی ها وپرچمی ها دربارهء نقض حقوق بشر وشکنجه وآزار زندانیان وزنده بگور کردن زندانیان اززمین تا آسمان فرق وجود دارد. چنانچه دربالا عرض شد درزمان حاکمیت خلقیها هیچ چیزی بنام محاکمه ودادگاه حتی بصورت نمایشی آن وجود نداشت. طبق دستور رهبر حزب نورمحمد تره کی وحفیظ الله امین دشمنان انقلاب باید بدون محاکمه نیست ونابود میشدند. تمام منشی های حزبی صلاحیت کشتن وبستن وزندانی ساختن افراد را داشتند
اما در حاکمیت پرچمی ها جلو این خودسریها گرفته شد. من نمی گویم که پرچمی ها نکشته اند بلکه آنها نیز مخالفان مسلح خویش را نابود کرده اند ولی تمام اعضای حزب هرگز نمیتواند مسؤول کشتار مخالفان قلمداد شود. اعضای حزب پرچم صلاحیت کشتن وبستن مخالفان را بدون استئذان مقامات بالایی نداشتند. درآندوره. دادگاه ویژهء انقلاب بنام محکمهء اختصاصی وهمچنان دادستانی اختصاصی انقلابی موجود بود. اما چه کسی گفته میتواند که درنظام خلقی حداقل چنین نامهارا شنیده است.

اما اینکه چرا مدافعان دوغین حقوق بشر اوغانی دربیرون دو دسته بجان جنک سالاران غیر اوغان وپرچمی ها چسپیده اند وابسته به عوامل آتی است:
اولا هیچ کسی نباید نکتایی پوشان پشتون را بخاطریکه برچسپ ستمی نخورد بگوید که بالای چشم تان ابرو است زیرا با اظهار این مطلب برچسپ خیانت ملی بر جبین نیز درپی است. زیرا خیانت به وحدت ملی این است که نباید پشتونها را زیر تیغ انتقاد قرار داد با نقد هرپشتون که باشد چه خلقی چه گلبدینی چه طالبی وحدت ملی برهم میخورد وفرد منقتد مجبور است این برچسپ ننگین را تا روز مرگ برجبین خویش حمل کند.
بهترین وآسان ترین راه برای اظهار دفاع از حقوق بشر همانا برجسته ساختن جنگهای نود میلادی میان تنظیم های جهادیست ودرپهلوی آن به محاکمه کشاندن پرچمی های غیر قبیلوی.
سایتها مثل افغان جرمن انلاین هر روز برطبل محاکمهء جنایت کاران میکوبد ولی خلقی های امینی که حتی در دوران پرچمی ها به جرم شکنجهء زندانیان در زندان بسر می بردند مانند ابراهیم نعیمی وحبیب الله غمخور ازاعضای دایمی نویسنده گان آن پورتال فخیم میباشند. این ها از نشر وپخش اخبار گردهمایی های خلقی ها درپورتال خویش بدلیل حفظ وحدت ملی شرم ندارند ولی با نویسنده گانیکه کلمهء افغانستانی را استعمال میکنند اشخاصی مثل مسعود فارانی پروندهء جنایی درست میکند که درآینده درین زمینه خواهم نوشت.

واژه های کلیدی

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • گل اقا هم جنس باز به مود روز زنکه باز باز شده او که مجاهد اوغانیست چرا زنش برهنه و خود اش با نکتایی و دریشی و بی ریش عجب دنیای ست اوکه صاحب نواسه های جوان است با دختر هجده ساله واده میکند.

  کجا هستی بابر بایانی جلال ابادی .

 • آفرین و صد افرین به فرزند دلیر و دانشمند پرویز بهمن!
  دست تان درد نکنند که تمامی واقعیت ها را بیان کرده اید از خداوند برایتان صحت و موفقیت آرزو دارم.
  امیدوارم که نوبت سلام اندر هم برسد ایشان قرار معلومات به حیث معلم زبان مادری وظیفه دارند از همان خلقی هایکه در زندان پلچرخی آمر محبس بوده وقرار شاهدان عینی زندانیان را به دندان میگزید.

 • Parwez tu kone kharkos marez aste, ma zane basta bande karmale tu kharkos ra kos konom

 • سلام دوست ګرامي پرويزبهمن انتقادات شمارا مطالعه نموده ام خوش شده ام از چند نقطه يي که بان اشاره نوموده ايد اګر سایټ را هميشه ديده ومطالعه کردي خوش ميشويم دوست ګرامي اول تو انتقاد کردی کئ چه وقت فلم فاتحه مرحوم وطنوال را درسایټ ماندیدوهم تونوشته کردي کی به لسان پشتو ترجيح وغيره دوست ګرامي اول تو بايد سایټ دولس غږ بخوان که چقدر مقالات واخبار دري ، پښتو درين سایټ نشر شده است فلم فاتحه رفيق ارجمند شهيد وطنوال بيسار دير نشر شده تو کدام مقاله را اسال نموديد که مانشر نکرده يم انتقاد تو به نظر من بیمورد است دوم ما هيچګاه تعصب لساني نداريم به هر لسان احترام قايل هستيم شما اګر سایټ هاي ديګران را مطالعه فرمايد پشتو اصلا نمي شناسد افسوس که تو هم تعصب لساني داري تو شهيد وطنوال را نمی شناسي ایکاش تو شخصيت،، ووطدوستي شهيد را اشنا می بودي تشکر از نوشته تان
  محمداقا شيرزاد از سويډن

 • ستاسو ليکنه مې په کابل فرس سایټ کې ولوستله

  دنوموړی ليکنی نيټه د20120208

  اول زه غواړم ستا د يوی ليکنې په اړوند چې زما د سياسي مبارزی په اړوند زياتی اوتې بوتې ليکلې وی يو لنډ او مختصر ځواب وليکم ، هېله مند يم دا ډول چرندياتو ته خاتمه ورکړی کنه بيا به ښه نه وي .

  بمهمن صاحب ، زموږ په هېواد کې د سياسي مبارزی تاريخ هرچاته معلوم دی دويښ زلميانو. مشروطه خواهان اسلام پلوه ، مايوستي، اود همدارنګه دافغانستان دخلکو دموکراتيک ګوند دخپلو تګلارو د عملي کول:و په درشل کې زيات کړاوونه او جنجالونه تير کړي غلطی اشتباه وی او نيمګړتياوی سرته رسيدلي ما هم ددی وطن د ستونزو د حل لپاره د افغانستان دخلکو دموکراتيک ګوند تګلاره خوښه کړی وه په دپلاره کې می زيات روڼ اندو ته بلنه ورکړی دازما حق وو په دی هکله هيڅوک ديکتی نشي کولای چې مابايد دچا سره مبارزه کړی وای اما د ګوندي داخلي مخالفتونو له امله ما زيات کړاوونه وګالل توضيح ته ضرورت نه وينم زما په ليکل شوي کتاب کې زما دژوند خاطری نشر شوي دي .

  بهمن ساحب له تا او ټولو قلم پلاس ليکوالانو څخه زما شخصي انګرينه داده چې خپل قلم او خپله انرژي په يوه اواز دخلکو دروزمره ستونزو د مخنوی اوحل لپاره وکاروی نه دا چې ددی وياړلي کړيدلي ولس د بربادی، ټوټه کيدو، نفاق، او بدبختی لپاره وکارو شي .

  پکارده چې تنظمي، ګروپي، لساني قومي تعصبات يوی خواته پريدو پر ځای ددی وطن د بيا رغونې لپاره کار وکړو، زه له دی خبرو څخه اوس صرفنظر کوم اوستا د ليکنې په اړوند چې زما او دولس غږ د پاڼې اونورو مسايلو په اړوند ليکلي يو څه مطالب چې واقعيت لري او ستا په شان په بي اساس خبرو د خلکو ذهنيت نه غواړم خراب کړم ،

  بهمنه زما ټول ژوند دخلکو په خدمت کې تير شوی هيڅوک به پيدا نشي چې ما ورته ازار رسولې وي نوځکه هميشه خپل وطن او کلي ته سفرونه کولای شم له خلکو سره په غم او ښادی کې شريک يم

  زما مورنې ژبه پښتو ده او زه نورو ژبو ته د زړه له کومي درناوی کوم ماته شمال، سهيل لويديز، ختيز ترحه ندی ماته خپل وطن تر هر چا ګران دی زما ملګرتوب نه يوازی له پښتنو سره بلکی ازبک، هزارهګان،، تاجکان ، پشيان،، نورستاني او نور په سلګونو ياران اودوستان لرم .هرچا چې ماته په هره ژبه خپلې ليکنې رواستوي په کمال يي احترم خپروم او خپری کړي می دي ، ستا او کابل فرس په شان يوازي دا پاڼه ددی لپاره نه تاسيس شوی چې ټول وخت ښکنځلی اوبدرد ويلو نه يي بل کارنشته . پښتون قوم او پښتانه په سلونمونو يادول داښه کار ندی مثلا تا ليکلي چې طالبان د پښتنو نماينده ګې کوي دا کاملا پوچ نظر دی ځکه طالبان لکه نورواسلام پالو ډلو او پينډمټلستانو په شان يوه سياسي ډله ده او خپل حاميان لري زما هيحکله دوی او نور ټوپکسالارانو ،قاتلينو ، کابل ورانوونکود ملي اوردو او ملي پوليسو ځواکونه له مينځه وړونکو او غلو سره او کباړيانو سره جوړه نده .

  بهمنه د هرچا د کار کردګې په هکله ولسونه قضاوت کوي نه ستا په شان څو ګوتی په شمار متعصبين او کينه توزه انسانان، دوسته کوم کلتوری اونوری غونډی چې ددی وطن يعنې د ګران هېواد افغانستان د موجوده ستونزو د حل په خاطر جوړشویدي او ياۍجوړيږي دا زما او ټولو روڼ اندو دنده ده هر څوک د قوانيو له مخي د بيان ليکلو او ويلو حق لري تاسو ته چا داحق در کړی چې چاته دقاتل خطاب کوی چاته دظالم قضاوت اود چا دجرم ثبوت د محکمو کار دی نه ستا په شان بی هويته خلکو .

  زما شخصي کرکټر داسی دی چې هميشه تور ته تور او سپين ته سپين وايم يانی سپينی خبری کوم همدا ددی لامل شوی چې څو ځله زنداني شوم بهمن صاحب دا په دی معنی ندی چې زما زنداني کيدل په ګوند کې د کوم فرکسون يا کوم شخص سره د تړاو له وجی سرته رسيدل ول ، بهمن ته په دی نه پوهيږی چې يوګوندي سيستم چندان نتيجه ورنکړه که څوک غواړي چې سياست وکړي اوس ددی وخت را غلې چې ددی وطن له ټولو روښانفکرانو سره ګډه ژبه پيداکړي په عوض ددی چې سياسي مخاليفين وټکول شي ښه به داوي چې ګډ کار وشي تاليکلي وه چې ته د کندهاريانو په اتحاديه کې کار کوی سمتي برتري غواړی د پيوستون په نوم بی کيفته اخبار د چلولو مسوليت دی درلوده اوددی خپرونی نوم ده خپل ځوی په نوم اړولی وو لاکين زما له راتګ نه مخکې ددی خپرونې نوم همدا وو او مسوليت زما په غاړه نه وه زه په تحرير کميسون کې وم مسوليت يي د ټولنی په غاړه وو د کندهار د شريف قوم په هکله دی بی ځايه کلمی ليکلې وی ستا لپاره دامناسب کار نه وه او نه دی بايد فکر وکړی يو قوم په بد نوم يادول څومره بد کار دی .

  په بل ځای کې دی کښلي ول چې ستا زامن ټول ټکسي وانان دي هيلمند د اقتصاد پونځی لولي ، هيواد اينجنري پوهنځئ لولي، پيوستون عالي تحصلات کړي او اوس ښونکې دی، دوه لورګانی مې هم پوهنتون لولي ستا معلومات کاملا بی اساسه دي .

  په سويډن کې د پناهنده ګې په اړوند تاليکلي دي دا زما حق دی د م م د ۱۹۵۱د ژينوا د پريکړی له مخی ماته سياسي پناه راکړی .

  ګرانه ما هيڅکله د سويډن د مرستی په هيله شپی ندي سبا کړي بلکی د راتګ وروسته دژبی تر زده کړی سره سم په يوه ليسه کې د رياضي د ښونکي په حيث پوره اته کاله دنده اجراکړهنور فعاليتونه مې وکړل ، زړه مې غوښتل چې ستا د ليکنی ځواب ټکي په ټکي وليکم خو زما نظر دادی چې پر داسی چټياتو وخت ځايع کول مناسب نه دی بايد دوطن لپاره کار وکړو اودا ډول ليکنې بايد خاتمه پيدا کړي .
  20120209

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس