صفحه نخست > دیدگاه > امپرياليستها و توليد مواد مخدر در افغانستان- مدارهای يك هسته

امپرياليستها و توليد مواد مخدر در افغانستان- مدارهای يك هسته

حفیظ بشارت
سه شنبه 31 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

كشت مواد مخدر در افغانستان هر چند سابقه طولاني دارد ولي اين امر از بدو تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي و به واسطه نيروهاي جهادي رونق بيشتر يافت تا اينكه در دوران تاريك طالبان به اوجش در قرن بيستم رسيد. توليد ترياك از 3400 تن در آغاز حكومت طالبان به 4600 تن در سال 1999 رسيد. آغاز هزاره اول با كاهش چشم گير توليد ترياك در افغانستان رقم خورد كه معادل 200 تن در سال 2001 مي شد؛ هر چند طالبان براي كسب حمايت بين المللي از امارت اسلامی اش دست به چنين اقدامي زده بود.

اما بعد از نابودی رژيم طالبان در سال 2001 و اشغال کشور از سوی کشور های آمپریالیستی غربی و در صدر آن آمپریالیزم آمریکاه کشت و قاچاق مواد مخدر نه تنها کاهش نیافته ، بلكه صد ها مرتبه افزایش داشته است. كشت اين ماده از 200 تن در سال 2001 به 8200 تن در سال 2007 و 5800 تن در سال 2011 رسيد.

با ديدن آمار فوق الذكر هيچ فردي نيست كه متحير نشود. آخر اين همه توليد مواد مخدر چطور ممكن است صورت بگيرد؟ چطور ممكن است چنين مبلغ هنگفتي ازمواد مخدر افغانستان بدست آید ، بدون اينكه پاي همكاري هاي چند جانبه نباشد؟

تحقیقات نشان می دهد که شماری زیادی از حلقات حکومت کابل و افراد متعلق به بعضي متنفذين نزديك به دولت در کشت و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به سراسر جهان به صورت مستقیم و غير مستقيم دخیل اند. اين امر چنان آشكار بوده و هست كه لزومي نيست منبعي را ذكر كنم. هنوز هم سروصداهاي محافل غربي مبني بر دست داشتن برادر كرزي درين تجارت، به آويزه گوش هاست. اما رسانه های داخلی تنها از ان عده قاچاقبرانی صحبت به عمل آورده اند که دست به قاچاق چند کیلو از مواد مخدر میزدند و یا قاچاقبرانی را دستگیر نموده اند که مشغول خورده فروشی در کوچه وبازار بوده اند و بزرگترين شان فقط با چند کیلو مواد مخدر دستگیر شده اند.

امپرياليستها و تجارت مواد مخدر

یک قرن قبل در چنین هفتهء، نمایندگان کشور های جهان در شهر لاهه هالند گردهم جمع شدند، و اولین پیمان منع گسترش کشت وقاچاق مواد مخدر را به امضا رسانیدند. دولت ها تعهد سپردند تا از کشت و قاچاق مواد مخدر جلوگری بکنند. صدسال قبل تنها یک نوع از این پدیده بنام نارکوتیک از کشوری به کشوری قاچاق میگردید. سپس پیمان بین المللی در سال 1912 به امضا رسید؛ که تریاک ، مورفین و کوکایین نیز شامل این تحریم مي گردید. آنروز ها ظاهرآ آمپریالیزم آمریکاه در پیمان منع گسترش این پدیده جدی معلوم مي شد ولي واقعيت ها طور ديگر اند.

صد ها هزار تن مواد مخدر كه به وسیله قاچاقبران كوچك به صورت كيلويي منتقل مي شوند، به بازار های بزرگ جهان و به بازار اصلی خود یعنی غرب نمیرسند واینکه فکر کنیم احتیاج بیشتر از دوصد میلیون معتاد جهان بوسیله قاچاقبران کوچک حل میگردد، منطقی نیست و همين جاست كه نياز داريم تا نقش نظام سرمايه داري جهاني را، كه تمام واحد هايش در سراسر جهان به سان شبكه هاي عنكبوت به هم تنيده اند، در رشد و حفظ اين تجارت منفعت آور بررسي كنيم.

در گذشته ها نيز مردم عادی به این اندیشه بودند ، که کشور های فقیر یگانه مسئول گسترش این پدیده در جهان میباشند. حال با اشغال افغانستان از سوی کشور های آمپریالیستی غربی ثابت شده است که دلیل اصلی گسترش این پدیده کشور های فقیر نیست بلکه کشور های سرمایه دار آمپریالیستی غربی است. نگاهي مختصري به توليد مواد مخدر خارج از افغانستان، مي تواند به عنوان نكته حمايوي ادعاي من عمل نمايد.

حدود 50 سال از كنترول اكثر مناطق هند به واسطه انگليس ها نمي گذشت كه شركت هند شرقي در سطح بسيار وحشت آوري به ترويج كشت مواد مخدر در هند اقدام ورزيد. دامنه اين توليد به هزاران تن افزايش يافت. توليدي كه در اوج آن در قرن 18 حدود 500000 ايكر ( معادل 4046 مترمربع) زمين و دو ميليون دهقان را در بر مي گرفت. توليداتي كه بالاخره يكي از عوامل جنگ اول ترياك و از جنگ اول ترياك ( 1840-1842) نيز مي بايست جاي نقره را در مبادلات چاي هند- چين مي گرفت. مقالهء مختصري به همين عنوان در سايت ieo.org وجود دارد كه من متني مختصري را گزيده ام.

" عليرغم آن، در اواخر قرن بخش اعظم از ترياك هند، توليده شده در بنگال، به چين صادر مي شد، جايي كه اعتياد به بيماري واگيري مبدل گشته بود در حاليكه فرمان هاي امپراتوري واردات و مصرف آن را ممنوع نموده بود. صدور اين محصول براي مدت زيادي عامل متوازن كننده حساب هاي تجاري شركت هند شرقي بود، امري كه بريتانيا به هيچ رو مايل به از دست دادن اش
نبود.
صدور اين ماده به واسطه بريتانيا در چين در پهلوي عوامل ديگر، دمار از روزگار چيني ها در آورده بود. در سال 1906 چين حدود 13.5 مليون معتاد به مواد مخدر داشت كه حدود 39000 تن ترياك را مصرف مي نموند.
امروز نيز بريتانيا به باور اكثر آگاهان سياسي دست به همين تاكتيكهاي پدرانش مي زند. هيچ تصادف نيست كه هلمند با داشتن قريب به 9000 عسكر بريتانيايي در سال 2007 نزديك به 4229 تن ترياك از 8200 تن توليد كل را توليده نموده است.

« داد نورانی نویسنده وکارشناس امور سیاسی درآمد سرشار انگلیس از بابت قاچاق تریاک در ولایت هلمند را تایید کرده گفت: "براساس مقالات برخی از نشریات غربی، انگلیس در دوسال گذشته هرسال 3 میلیارد دالر از بابت قاچاق تریاک در هلمند درآمد داشته است.

امپرياليزم آمريكا را نيز ازين خوان نان روغني بوده است. ارزش هاي سود محور اين غول استعمار نوين ورا وادار مي سازد به هركاري كه لازم باشد، دست بزند؛ بدون استثناء. مجاهدين و طالبان فرزندان خوانده هاي پاكستان، همه زير بالهاي همين كركس بزرگ شدند. درين خصوص بيجا نيست از محمد انيس دادرس نقل قول نمايم كه مي نويسد " راهبرد غرب از زمان بوجود آمدن مثلث طلایی و جنگ ویتنام تلاش برای بدست آوردن بخش مهمی از هزینه ها از داخل بحران های ایجاد شده توسط دستگاه های استخباراتی شان بوده که تجارت موادمخدر یکی از مهمترین منابع درامدی مطرح میباشد.

هم اكنون نيز با نهايت بي شرمي مي گويند كه با همين طالب كه تروريستش مي خوانند و مي گويند ماده زهراگين و قاتل فرزندانش را توليدمي كنند، هيچ نوع مشكلي ندارند. واقعا نيز چنين است. شاگرد و استاد نمي توانند باهم زياد مشكل داشته باشند. از بعد اقتصادي نيز بیشتر از دهها میلیارد دالر تنها عواید مواد مخدر افغانستان تخمین زده شده است. این مبلغ هنگفت در چه راه به مصرف میرسد؟ آیا به خزانه دولت دست نشانده آمپریالیزم ریخته میشود ، یا اینکه صرف مبارزه با تروریزم میگردد؟ هیچکدامش ! درواقع این مبلغ به دست بازیگران اصلی این تجارت میباشد ، و مالکیت اصلی این تجارت در جهان بدست آمریکا و انگليس است.
نهايتاً، مي شود گفت كه ارتباط هاي پيدا و پنهاني بين رشد توليد و قاچاق موامخدر از يك طرف و از طرف دیگرحلقات در دولت كابل، جنگ سالاران جهادي منفرد، نيروهاي اشغالگر و دول مرتجع همسايه وجود دارد.

با گذشت هر روز از اشغال افغانستان و ادامه حکومت پوشالی شمار معتادین به شکل بسیار خطرناک بلند میرود. به اساس گذراش موسسات و رسانه های داخلی هم اکنون تعداد معتادین افغانستان به دو میلیون نفر میرسد. و تعداد معتادین در سراسر جهان به بیش از 200 میلیون نفر میرسد. که مسول این همه جنایات فقط و فقط کشور های آمپریالیستی غربی و حکومت دست نشانده اش میباشد.

واژه های کلیدی

مواد مخدر
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ها ها گل تر یاک را غلط نشان دادی او گل تریاک نیست بلکه گل سرخ است گل تریاک بزرکتر بوده و خوش رنگتز است با مزه بیشتر.
  ما هزاره ها بی سنجیش هستیم بدلیل انکه زور ما در پشتون ها نمیرسد چون ما پشتوانه خارجی نداشته و رمزی وطنفروشی را بلد نیستیم این یکی از کمک ها ی خداوندی است که مرض تریاک را به پشتون ها مقرر نموده است و این یک سیستم مبارزه است که باید پشتون ها تشویق را نمایم تا تریاک را بیشتر در مناطق خویش معمول گردانند زیرا خیلی تاسیر مثبت دارد بگذارید که بکارند بگذارید دود کنند و لذت بیبرند بگذارید محتاط شوند
  بگذارید انتقام مظلومان گرفته شود زنده باد چرس زنده بادچلیم زنده باد تریاک پشتون های سراسری چهان
  بخاطر کشت تریاک و دود تریاک و رونق بیشتر تریاک اماده شوید در مناطق پشتون نشین. اورا اورا اروا به پیش به سو ی تریاک ما از حامد کرزی خواهانیم که تمام کمک های دنیا را در جهت کشت تریاک در مناطق پشتون نشین به مصرف برساند همینطوریکه هم رسانیده اسیت ما تریاک میخواهیم کرزی مونز تریاک غوالو مو نز مکتب نه غوالو مو نز اوغان یو اوغان مونز کرده تریاکیان یو اورا زوندی دی وی ملا عمر د تریا کیان مدافیع.

  • farari gharb
   tu besyar ahmaqe wa be khabar asti. hazara ha beshtar motad astan. jaai ke kesht mesha ba in mahna nest ke human mardam ha ham muhtad .

 • باقی سمندر
  دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی
  جنوری سال ۲۰۱۲ میلادی
  سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?

  وطنداران اګر وقت داشته باشید - یاد داشت از این قلم را بنام «مشت جنایت کاران باز تر میگردد (باقی سمندر – سر باز آزادی) »
  در ګفتمان بخوانش بګیرید - صفحه نویسندګان را بازنمایید و دربخش یاد داشتهای باقی سمندر شما با اسنادومدارک ای در یاد داشت « مشت جنایت کاران باز تر میگردد (باقی سمندر – سر باز آزادی) » دست خواهید یافت
  یار زنده وصحبت باقی

  آنلاین : امبریالیستها وکشت مواد مخدر

 • فردا اگر سیلاب و یا زمین لرزه هم در جهلستان رخ داد حتمن کار امپریالیست‌ها و به ویژه آمریکای جهانخوار بوده است!‌ ای داد بیداد! چند مدتی است از اینگونه استدلال‌های آبکی و مطالب بی‌سروته در کابل پرس? فزونی گرفته است!

 • ولایت هلمند تقریباّ 58500 کیلومتر مربع مساحت دارد. درین ولایت 9000 عساکر انگلیسی و 3000 عساکر امریکائی و (؟ ) هزار عساکر اردوی ملی و (؟) هزار پولیس ملی جاگزین اند.
  حالا اگر فقط عساکر خارجی را تقسیم مساحت هلمند کنیم ( 58500 تقسیم 11000= 5) یعنی در هر کیلومتر مربع این ولایت 5 عسکر خارجی قدم میزند. و بُته ای خاشخاش هم چیزی نیست که در زیرزمینی ها زرع شود و از انظار عمومی پنهان بماند، بلکه بر روی هزار ها جریب مزرعه هر سال با گل های رنگ رنگ نمایان میشود.
  سوالیکه برای هر انسان معقول باید ایجاد شود، اینست که چطور امکان دارد، که امریکائی ها و انگلیس ها این همه مزارع را با چند دستگاه تراکتور نابود ساخته نمی توانند، بلکه هر سال چوب ها را به دست چندتا عسکر بیچاره میدهند، تا جلوء کمره های تلویزیون برای نمایش چند تا گل خاشخاش را سر بزنند؟

  • وظیفه قوای خارجی مسائل امنیتی است نه از بین بردن خشخاش بیسواد!

  • بیخدای باسواد،
   به گفته خود بادرانت، طالبان جنگ شانرا علیه مردم افغانستان از فروش مواد مخدرتأمین میکنند (البته منابع دیگری را نیز بادارانت به اختیار شان گذاشته است). اگر این منبع عایدات شانرا ازبین نبرند، چطور امنیت را تأمین کرده میتوانند؟ همین طوریکه درین ده سال امنیت را در افغانستان برقرار کردند؟
   اول با بادارانت مصلحت کن، بعد اینجا بنویس!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس