فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کارگران

يكشنبه 1 می 2011, توسط نجیب فرزاد

جهاد برای دالر

پنج شنبه 28 آپریل 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس