در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > به قتل عام هزاره های کویته پایان دهید!

به قتل عام هزاره های کویته پایان دهید!

متن بیانیه ی محمد عوض نبی زاده در تظاهرات جامعه ی هزاره ی هالند در شهر دین هاگ
محمد عوض نبی زاده
جمعه 11 می 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

خواهران و برادران گرامی واشتراک کنندگان تظاهرات اعتراضی درمقابل پارلمان کشوربشر دوست هالند!

ما دراینجا جمع شده ایم که درحمایت از جنبش های اعتراضی هزاره های سراسر جهان بخاطر نشان دادن انزجار و نفرت مان راجهت جلوگیری ازتداوم نسل کشی مردم ما در شهر کویته ی پاکستان ابراز کنیم . گرچه نقش وسهم هزاره های کویته در حفظ حیات سیاسی پاکستان در آغازین سال های پس از تشکیل آن کشور بسیار ارزشمند و حیاتی بوده که هزارها در پروژه های علمی، تخنیکی، اقتصادی وعمرانی ، بلوچستان وشهر کویته مانند، هم تباران شان درافغانستان که دردشوارترین شرایط در پروژه های عمرانی وزیر ساخت های بزرگ اقتصادی نقش مفید و حیاتی داشته ودارند که اکثرا استخراج معادن و فعالیت شبکه های مواصلاتی ودیگر موسیسات بزرگ زیر ساختی بدستان پرتوان آنان می چرخند، بنابرین شهروندان هزاره تبار پاکستانی ثابت نموده اند که وارثان شایسته فرهنگ ایثارگری، فداکاری و قربانی در راه وطن،صلحدوستی، انسانیت و مدنیت که ، میراث نیکان و افتخار بزرگی از افتخارات مردم هزاره است، بوده اند مردم صلح دوست هزاره مقیم شهرکویته ی پاکستان سالیان درازی تقریبا بیش ازیکقرن را با صلح، صفا و امنیت درکناربقیه شهروندان پاکستانی برادرانه و دوستانه سپری نموده اند، که همیشه در نظم، پاکی شهر، درس وعلم دوستی، صداقت کاری و زحمت کشی مثل برادران افغانستانی شان زبان زد همه ی مردم پاکستان بوده اند. ولی کامیابی های نسبی هزاره ها در شهر کویته برای طالبان خیلی ها گران تمام گردید و نتوانست که پیشرفت هزاره ها را تماشا کند. بدین ترتیب طالبان و القاعده - گروه های کوچکی بنام لشکر جنگوی و سپاه صحابه که بخشی از گروه طالبان قبلی بود تحت ایدئولوژی خاص برای انتحار، ترور و نسل کشی آموزش داد تاهزاره ها ی کویته را مورد حمله های تروریستی قرار دهند. فعلا کویته به شهری هرج و مرج تبدیل که ، از همه سو شبها صدای شلیک گلوله ها شنیده میشود.تکرارحوادث خونین کویته و هزاره کشی به یک عادت برای تروریستان طالبی والقاعده تبدیل گردیده است. دشمنانیکه هزاره ها را به جرم هزاره وشیعه بودن، قربتا الی الله می کشندچون ساختارفزیکی وشناسائی سهل مردم هزاره ، برای تروریستان متعصب و جاهل، اهداف متحرکی بیش نیستند، درواقع کشتار هزاره هاواکنش کشوری، منطقه ای و جهانی ایجاد نمی کند واکنون وحشت ودلهرگی دائمی ، پراکندگی اجتماعی و سردرگمی سیاسی همه روزه فشار بیشتری را براذهان و روانهای خسته و افسرده ی اقشار مختلف جامعه هزاره ای کویته تحمیل کرده است.همه ی شهروندان هزاره تبار شهر کویته خواستارامنیت شان توسط اردو هستند تا از طرف قوه مقننه اجازه ورود آنها به شهر داده شود.گرچه در اعتراض به نسل کشی هزاره ها، بارهاست که هزاره ها خواهان امنیت ازدولت شده اند، اما دولت پاکستان تنها به آنها وعده میدهد. متأسفانه نیرو های امنیتی تروریست پرورپاکستان مثل همیشه با تأخیر و معطلی زیاد به محل حادثه میرسند چون همگان شریک دزد و رفیق قافله اند! درحالیکه مشکل هزاره ها حاد تر و بارز تر از همه ی مسایل در پاکستان است که همه روزه مورد قتل و ترور حشونت بارقرار میگیرند، وتا هنوز نه تنها هیچ شخصی در رابطه با این کشتار هاگرفتار نشده بلکه قاتلین با جرات تمام در شهرکویته طبقات مختلف این قوم را مورد حمله ی مداوم تروریستی قرار میدهند ولی هزاره های کویته به حکومت هشدار داد ه اندکه اگر در برابر این جنایت ها بیش از این حکومت سکوت اختیار نماید در آینده ی نه چندان دورشاهد خانه جنگیها دراین شهر خواهند بود اما اعلامیه ای که ازطرف لشکر جنگوی به نشررسیده بصورت صریح بیان گردیه که باید هزاره ها ازاین سرزمین پاکسازی شوندو حالا سوال اینجاست که چرا یک اقلیت متحجر که قبلا بر مبنای شیعه بودن، مذهب راخلاف عقیده خود میدانست ولی دفعتا نظر خود را تغییرداده و نسل کشی یک قوم مشخص بنام هزاره ها را آغاز و بصورت گسترده ادامه میدهد؟

گرچه طرح قتل عام، نسل کشی و محو فرهنگ هزاره ها که از سال ها پیش و بعدا (در دوران حکومت طالبان) ریخته شده بود که در ان زمان انفجار و تخریب بودا در بامیان، قتل عام های یکاولنگ- بامیان و مزارشریف وفشارهای اقتصادی بالای هزاره ها را عملی نمودند ودر اثر همین فشارها ما شاهد موج عظیمی از مهاجرت مردم هزاره، از هزاره جات بدیگر نقاط کره زمین بخصوص درپاکستان، ایران و ممالک غرب بوده ایم. بعد از سقوط حکومت طالبان این گروه از جایی که به وجود آمده بود به همانجا برگشت. اکنون شورای کویته مقر بقایای همان طالبان شکست خورده است که بارها در افغانستان حمله های تروریستی را انجام میدهد. منابع مالی گروه طالبان در دورانی حکومت طالبان درافغانستان از طریق سفارت این گروه از عربستان سعودی به اسلام آباد و بعد به افغانستان انتقال میافت که تا هنوز ادامه دارد. این کمک ها به خاطر همین سیاست های ضد شیعه ی عربستان سعودی در پاکستان بود که بعد ها این متحجران سخت اندیش درقبال هزاره ها بجای تضاد مذهبی تضاد قومی را بخود گرفته وقتل عام مردم هزاره به کار عادی گروه های تروریستی مانند سپاه صحابه، لشکر جنگوی، القاعده و گروه طالبان در افغانستان و پاکستان تبدیل شده است که امروز این گروه ها، هزاره های پاکستان را دشمن خود پنداشته و مورد حملات سنگین و مرگبار قرار میدهند و دولت پاکستان نیز در مقابل آنها هیچ اقدامی نمی کنند چرا که قدرت این گروه، امروز در داخل پاکستان به حدی رسیده است که مقامات دولتی جرات گرفتاری و مجازات آنها را ندارد.جامعه ی هزاره دراشکال متفاوت همیشه قربانیان قتل عام و نسل کشیها بوده ودرحقیقت نسل کشی مردم هزاره ی کویته ی پاکستان، به تداوم نسل کشی وقتل عامها ی مردم هزاره درافغانستان می باشد. تصفیه ی قومی هزاره ها درکویته ی پاکستان بخشی از یک دسیسه ی کلان استخبارات نظامی پاکستان است که با استفاده ازگروه طالبان والقاعده عملی میشود تا ثبات وامنیت منطقه رابه چالش بکشاند.اما نسل کشی وقتل عام های زنجیره ای مردم هزاره ی کویته ی پاکستان از مدتی بدینسو تشدید بیشترپیدا کرده است که جنایات اخیر،شکل جدیدی ازنسل کشی قومی درشهرکویته ی پاکستان است همه بخوبی میدانند که درعقب همه ی این حملات دستهای مرموزی شبکه های تروریستی قرار دارند که آنان حضورهزاره ها را در کویته ی پاکستان خارچشم دانسته وتلاش دارند تاعقده های شکست خودها را در افغانستان با هدف قراردادن هزاره ها جبران نمایند . دست های پشت پردۀ این کشتار های بی رحمانه را، که با اهداف مشتعل سازی جنگهای نژادی و قومی ، براه انداخته شده ودرطی مدت چند سال اخیر این اعمال جنایتکارانه ی فاشیستی بیک زخم ناسور مبدل وخاطره ی جنایات دوره ها ی امیرعبدالرحمان جلاد- گروه طالبان و کوچی های طالبی را دوباره در اذهان مردم هزاره ی سراسر دنیا زنده میسازد. تداوم این جنایات پلان شده از جانب دست های پنهان و آشکار کشورهای منطقه بخاطر منافع استخباراتی، جنگ روانی علیه یکدیگر شان، ایجاد نفاق و نفرت میان گروه های قومی و مذهبی است و ادامه این اعمال به مثابه جنایت ضد بشری، تبعیض و پخش نفرت از جانب سازمان های استخباراتی ذیدخل در منطقه بوده که انان محرک اصلی این جنایات ضد بشری میباشند.

گروه های تروریستی افراطگرای پشتون تبار برای کشتار جمعی و انفرادی مردم هزاره ی در شهرکویته دوهدف را دنبال مینمایند یک - ترسانیدن مردم هزاره و مجبورنمودن انان به کوچ اجباری ازشهرکویته تا بدین وسیله تعداد کثیری ازاقوام پشتون تباررا دراماکن تخلیه شده ای آنان جابجا نمایند دومی- زهرچشم نشان دادن برای هزاره های داخل افغانستان را نیز مدنظر قرارداده تا مناطق با امنیت هزارستان مرکزی راازطریق کوچیهای طالبی وعوامل دیگری از گروه های تروریستی نا امن سازند.شهرکویته مسلخ و قتلگاه انسانها به جرم هزاره بودن،نمایش صحنه تراژید وخونین درتئاتر حکومت حامی تروریسم و افراط گرائی در پاکستان است که ،پایه های قدرت پوشالی شانرا این حکومت براستخوان های اجساد انسانِ هزاره استوار میسازد.ولی ازبرکت قطرات خونهای سرخ رنگ شهیدان کویته وحماسه بی بدیل مقاومت غرب کابل و شهدای افشار ، مزار شریف، بامیان و یکاولنگ، شطی از خون در بستر تاریخ ستم، جریان یافته است کویته اکنون ، به کربلای نسل کشی تروریستان مبدل گردیده است وقاتلان بد نام هزاره های کویته در برزخ سیاه شب پرستان تاریخ، زندگی جهنمی ولعنت ابدی خلق الله را نصیب خواهند شد.

اتحاد و یکپارچگی شرط اصلی مقاومت در برابر جنایات علیه مردم هزاره است و ازهمه ی فعالین سیاسی , فرهنگی و نهادهای اجتماعی هزاره های سراسردنیا تقاضا میشود که نگذارند تا بیشتر ازین جنایات نسل کشی مردم هزاره درپاکستان وافغانستان گسترش یابد.که برای ، قانون مداری، حقوق بشر و ترویج ارزش های والای انسانی کار کرده و برای آگاهی افکار عمومی جهان از تاریخ و فرهنگ مردم هزاره دست صلح و دوستی به طرف تمام ملت های جهان بدون در نظر داشت رنگ، نژاد و مذهب دراز نمایندهزاره ها باید با اعتراضهای گوناگون ازطریق محافل, مجالس واعلامیه های اعتراضی این جنایات نا بخشودنی را تقبیح و افشا و فریاد قربایان این فاجعه را به گوش جهانیان برسانند و نهاد های بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا وعفو بین الملل، محکمه بین الملی لاهه نیز مکلفیت انسانی برای جلوگیری ازتداوم نسل کشی مردم هزاره ها درپاکستان وافغانستان دارند که با وارد نمودن فشارسیاسی لازم برحکومتهای پاکستان و افغانستان جهت پایان بخشیدن به این جنایات هدفمند نسل کشی و تصفیه قومی بی رحمانه ی هزاره ها در کویته اقدام وازتکرارکشتارهای دسته جمعی هزاره ها درکویته پاکستان جلوگیری نمایند. برادران و خواهران هزاره افغانستانی و پاکستانی امروز مردم داغدیده ای هزاره ی کویته ازشما تقاضا دارند که با این حرکت عظیم اعتراضی مردم مظلوم هزاره کویته را همکار و زندگی را پاسبان باشید ، مرگ را محکوم و مرگ فروشان را رسوا ونابود سازید. اینجاسخن تنها از قومی بنام هزاره نیست ! بلکه سخن از هستی در مقابل نابودیست! سخن از زندگی در مقابل مرگ است چه نیکوست همه باهم فرهنگ منفور، ویرانکننده و کشتارخشن و ترور وو حشت را درسراسر جهان محکوم کنیم و فرهنگ ، انسان دوستی، صلح پروری و خردورزی را تقویت ونهادینه کرده و اندیشه ای فرا قومی و فرا جغرافایایی را ایجاد نمائیم یکبار دیگر شهادت شهدای اخیر کویته را به خانواده آنان، مردم عزیزو سربلند هزاره در کویته و شما عزیزان عزادار تسلیت عرض می نمایم وفاجعه کویته ی پاکستان به عنوان سند جنایت" دربرابرچشم آفرینندگان آن،وسند مظلومیت"مردم هزاره درپیش چشم مدعیان حقوق بشر باقی خواهند ماند .

پيام‌ها

 • سلام به خوانندکان کرامی
  بسیار عالی بود وقعا عالمانه تحریر شده است
  از جانب سازمان ملل باید بدولت عربستان سعودی و پاکستان که لانه اصلی تروریست بین المللی است فشار وارید گردد در صورتیکه پاکستان بخاطر جلو گیری از همچو حوادث سعی و تلاش ننماید کشورش زیان جبران ناشدنی را متقبل خواهند شد .

 • نعلت به خاندان سلطنتی عربستان سعودی این حامی ترودیست بین المللی و منبع مالی القاعده .

 • درود بر نبی زاده که صدای به حنجره خفه شده ای مردمش را به گوش جهانیان میرساند .

  چرا ما هزارستان نباشیم ؟
  هزاره جات/ مساوی است با قریه جات /مساوی است با سبزیجات/مساوی است با غله جات وو... حکمان مستبد افغانستان در طول تاریخ که بالای مردم ماظلمهای متعدد نا بخشودنی را روا داشتند و ازنام بردن اسم هزارستان طرفه رفتند و حتی در کتب های تعلیمی از اسم و کلمه هزاره جات یاد آوری نموده است. تا اینکه اذهان عامه جامعه افغانستانی و جهانی را متوجه بسازند که مردم هزاره آنقدر مو جودیت فزیکی ندارد . سوگمندانه امروز حتا نخبگان سیاسی و فرهنگی مردم هزاره هم به جای هزارستان از کلمه هزاره جات استفاده میکند . ایا صوبه بلوچستان که بلوجهادر اکثریت هستند ومرکزش کویته هست در پاکستان نیست ؟ ایا سیستان و بلو چستان که مرکزش زاهدان است درایران نیست ؟ ایا کردستان و لورستان که هرکدام شان تعلقات قوم خاص را دارد درایران نیست .؟ چرا هزارستان در افغانستان امروزی نباشد . ایا با استفاده کلمه هزارستان در افغانستان وحدت ملی خدشه دار میشود؟

 • یکبار قبیله سالاران خود را از مخالفت تاجیکها در اوغانستان رهایی دهند - بعد تصفیه حساب با هزاره ها در افغانستان هم صورت خواهد گرفت.

جستجو در کابل پرس