اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

طغیان گری ارازل واوباش

سه شنبه 26 می 2015, توسط رمضان ضیا

جستجو در کابل پرس