در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > اعتراض شدید بامیانی ها به نا امنی در راه ها و سر بریده شدن چند مسافر توسط (...)

اعتراض شدید بامیانی ها به نا امنی در راه ها و سر بریده شدن چند مسافر توسط طالبان

يكشنبه 12 آگوست 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

امروز بامیانی ها بار دیگر اعتراض مدنی خود را ادامه داده و نسبت به نا امنی شدید در مسیر راه ها اعتراض کردند. آنان ضمن اینکه دولت را به ناتوانی در تامین برقراری امنیت متهم می نمایند، می گویند اگر دولت توان و یا قصد تامین امنیت را ندارد، با تجهیز مردم، این وظیفه را به خود مردم بسپارند. در چند ماه گذشته حدود سی مسافر که در میان آنان کارگران و دانشجویان بود، توسط طالبان به شکل بی رحمانه ای کشته شده و در مواردی نیز به شکل فجیعانه سر بریده شده و مثله شدند. ناامنی مسیر مناطق مرکزی افغانستان در حالی ست که مقامات محلی و مقامات کابل همواره از تامین امنیت سر باز زده و یا طالبان را از این جنایات بری دانستند.

تظاهرات کنندگان بامیانی قطعنامه ی 4 ماده ای زیر را ارایه کرده اند:

1-امنیت راههای مواصلاتی بامیان از مسیر ولایت های پروان ، میدان وبغلان که شاهرگ های اصلی اقتصادی این مردم را تشکیل میدهد به زودی تامین گردد.

2-درجهت حفظ امنیت درمرکز بامیان وبهبود وضعیت امنیتی درولسوالی های سیغان ، کهمرد ، شیبر ویکاولنگ اقدامات موثر وکارا انجام گیرد .

درصورتیکه دولت وحکومت قادربه تامین امنیت شاهراههای مواصلاتی مناطق یاد شده نیست، تجهیز وتسلیح مردم بامیان را دردستور کار خویش قراردهد تا مردم خود این کار را انجام دهند .

4- اگر مراجع ذیربط به تظاهرات مدنی ما ، پاسخ نگوید واقدامات عملی را درین راستا انجام ندهند ، تظاهرات واعتراضات ما هم چنان تداوم خواهد یافت .

پيام‌ها

  • با این دزدان و حشی برخورد مدنی معنا ندارد این غالمغال و به سرک بر امدن بیفایده است . تا مناطق مرکزی بهسود بامیان غزنی دایکندی غیر مسلح وبیدفاع باشد طعمه طالب و گروب وابسته ومافیایی اش در داخل حکومت کرزی خواهد بود. بر خیزیید مسلح شوید و از خود وحثیثیت خود دفاع نمایید حکومت کرزی اگر از شماد فاع میکرد شما را از اول فریب داده (دی دی ار) یا خلع سلا ح نمیکرد . کجا است معاون دوم ریس جمهور ایا کر است یا بی تفاوت یا در گرو دالر و جیفه دنیا . که حالا این خلع سلاح شده ها به راه ها عام تردد نمیتواند و طعمه گرکسان کوچی وطالب است. اگر مرد مسلح کردن یا دفاع از قومت نیستی صلاحیت نداری مردانه استعفا کن و اعلان کن که منحیث سمبول معاون دوم استی .من متیقین استم اگر همه رهبران مذهبی و قومی سیاسی هزاره دور یک محور وحزب متفقانه ومتحدانه جمع شوند پوست از سر بد خواهان هزاره وتشییع خواهد کند.در این بی اتفاقی و هر کله بیر خیالی یکه یکه از رهبر تا مردم عادی همه چیز خود را از دست داده وقربانی خواهد شد.وحدت نمایید مسلح شوید دور یک رهبر جمع شوید هیج کسی کوچکترین اسیب به شما رسانیده نمیتواند در غیر ان منتظر زندگی زیر زمینی و بی عزتی و قربانی دادن باشید.

  • مردم به دفاع برخیزید. کرزی و طالب یکی است.

  • ۱ـ* کم از کم (دوصد هزار) نفر در والسوالیهای بهسودین ودایمرداد .۲ـ * (۵۰۰هزار نفر) در بامیان ۳ـ*(.یکنیم ملییو ن اضافه تر در غزنی ارزگان و غور و هرات هزاره ).۴ـ * و( ۵۰۰ هزار نفر هزاره )در دایکندی ۵ـ * . و در شیخعلی و ترکمن هم (۱۲۰ هزار هزاره.)۶ـ* و در شمال از بغلان تا بلخ تا کندز سر پل و سمنگان( ۲ ملییون هزاره )وجود دارد ۷ـ و تقریبا یکنیم تا (۲ ملییون هزاره) در کابل ۷ـ* و تا (۲ ملییون هم مهاجر در ایران و پاکستان ودیگر ممالک) جمعا تخمینی هزاره ها با این نفوس هشت ملییونی در داخل وخارج یک کتله عظیم انسانی را تشکیل میدهد.گیریم در داخل ما شش ونیم میلییون نفوس داریم ازین شش ونیم ملییون دو ملییون اش نیرو فعال کاری و رزمی را تشکیل میدهد ازین دو ملییون فقط ما به مسلح کردن ۲۵۰۰۰در مرکز هزارجات و ۱۵۰۰۰ در شمال کشور ضرورت داریم اگر ماچهل هزار نیروی چریکی فعال همیشه اماده دفاع داشته باشیم .دیگر نه طالبان ونه کوچی به خانه و حریم حیثیت هزاره تشییع تجاوز میتواند ونه ضرورت به این داد فغان های مدنی و تظاهرات بیفایده خیابانی است.بلی با این نفوس شش و نیم ملییونی در داخل کشور به اسانی میشود نیروی چهل هزار نفری همیشه اماده دفاع را تغذیه و سازماندهی نمود . فقط اتحاد رهبری واحد و سازماندهی و اقدام قاطع و همبستگی ضرورت است.ما نمیگوییم که ما در صدد تجزیه وطن هستیم یا علیه ملیت خاص و هموطن خود تجربه نشان داده که مطیع بودن و بطرف جامعه مدنی رفتن غیر مسلح بودن باعث بر بادی وحیثیت و سوختاندن مزارع وسربریدن مسافرین و عابرین بیگناه هزاره شده .ما ضرورت داریم که علم دفاع وجانبازی را بر افرازیم خدا با مظلو مین است. همانطوریکه در ابتدای قیام علیه حکومت امین از افشار و چهار کنت بهسود و دره صوف هزاره ها با دست خالی قیام کردند و به اندک زمانی پوسته های امنیتی را خلع سلاح و در منطقه خود مسلط شدند.اکنون هم زمینه عینی و ذهنی وبر حق هم چو قیام مردم بخاطر تامین امنیت شان از شر کوچی و طالبان کوچی نما و طالبان وجود دارد

جستجو در کابل پرس