صفحه نخست > خبر و گزارش > پناهجویان بازگشته به افغانستان و سازمان ملل متحد

پناهجویان بازگشته به افغانستان و سازمان ملل متحد

کابل پرس خبری
جمعه 30 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توزیع مساعدت های زمستانی را در سراسر افغانستان شروع نمود

کابل ، 30 نومبر (UNHCR) – اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در هفته گذشته، توزیع مساعدت های زمستانی را به حدود یک چهارم از یک میلیون نفر (40000 خانواده) افغان که در مناطق دوردست افغانستان و همچنین در کابل زندگی مینمایند، آغاز نمود. دریافت کنندگان شامل عودت کنندگان اخیر از پاکستان و ایران، بیجاشدگان داخلی متاثر از جنگ و سایر افرادی که در معرض خطر هوای سرد قرار دارند، میباشند.

درجه حرارت در زمستان در افغانستان به حدود -26 C قرار می گیرد و روی همین دلیل مهم است که این مساعدت ها جهت محافظت مردم از سرما می باشد.UNHCR مسئولیت اولیه عرضه مساعدت های زمستانی را به خانواده های نهایت آسیب پذیر و بیجاشدگان داخلی در مناطق روستائی و دور افتاده در کشور را بدوش دارد. هرچند، زمستان گذشته، و به دلیل شرایط سخت زمستان UNHCR به خانواده های آسیب پذیر که در محلات بودوباش غیر رسمی در کابل (KIS) زندگی میکنند، نیز مساعدت نمود. این پروسه توزیع مساعدت های زمستانی تلاش مشترک و هماهنگ دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، OCHA و اداره ملی مبارزه با حوادث، میباشد

اقلام کمکی مانند کمپل، خیمه پلاستیکی، مواد سوخت، بستر خواب، اریکین، بشکه برای آب، سیت آشپزخانه، صابون و لباس های گرم مانند جاکت، دستکش، جراب و بوت های ضد آب را در سراسر کشور، به خانواده افغان کمک میگردد. همچنان در سال جاری 30000 افغانی که در محلات بودوباش غیر رسمی در کابل بسر میبرند از این مساعدت های مستفید می گردند.

ضمن ارائه مساعدت به اقشار آسیب پذیر، توزیع مساعدت های زمستانی جلوگیری از بیجاشدن اجباری خانواده های آسیب پذیر از مناطق روستایی اصلی شان که در آن امکانات بدیل حمایت در غیر این صورت محدود باشد، میباشد. حدود 460000 نفر در اثر درگیری ها در افغانستان در بیجاشدگی بسر میبرند. اکثریت این بیجاشدگان داخلی در مناطق جنوبی (137000 نفر)، و به تعقیب آن در مناطق غربی (121527 نفر) و مناطق شرقی (95134 نفر) میباشند.

داکتر پیتر نیکولاس رئیس دفتر نمایندگی UNHCR در افغانستان اظهار داشت، "ما میدانیم که عودت کنندگان بی بضاعت و خانواده های بیجاشده؛ خانواده هائیکه سرپرستی آنها بدوش زنان میباشد یا بزرگسالان یا معلولین؛ و اطفال، معمولا در سردی هوای زمستان افغانستان، با مشکلات مواجه میشود. به همین دلیل است که ما در آغاز سردی هوا این اقلام کمکی را توزیع مینماییم."

پناهندگان عودت کننده و بیجاشدگان داخلی معمولاً در شرایط بسیار بد در اجتماعات دور افتاده؛ یعنی اجتماعاتیکه مردم عام ندرتاً به آنجا رفته و دسترسی به آنها بسیار محدود میباشد، زنندگی میکنند. دربافت کنندگان مساعدت های زمستانی واقعاٌ افراد بی بضاعت و خانواده های بیجاشده؛ خانواده هائیکه سرپرستی آنها بدوش زنان میباشد، بزرگسالان، معلولین و اطفال میباشد.

داکتر جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اظهار داشت، "برنامه مشترک مساعدت های زمستانی ما طوری دیزاین گریدده که به آسیب پذیر ترین عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی که در همچو حالات زندگی میکنند، کمک نماید."

این بسته های مساعدت های زمستانی تقریبا مساویانه در تمام مناطق به خانواده های پناهنده افغان که اخیراً عودت نموده اند، بیجاشدگان داخلی ناشی از درگیری ها و سایر افراد جوامع که در مناطق شرقی و جنوب شرقی جایکه اکثریت پناهندگان افغان در سال جاری به کشور عودت نموده اند، بسر میبرند (7000 بسته)، در مناطق شمالی و شمال شرق (7000 بسته)، در مناطق غربی (5500 بسته)، در مناطق جنوبی (7000 بسته) و بیش از 13500 بسته دیگر در مناطق مرکزی و صفحات مرتفع مرکزی توزیع خواهد گردید.

کمشنر عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از سال 2001 بدینسو، حدود 4.7 میلیون افغان پناهنده تحت پروسه عودت داوطلبانه به کشور شان کمک نموده است، اما هنوز هم تقریباً سه میلیون پناهنده راجستر شده افغان در پاکستان و ایران بسر میبرند

اداره UNHCR رهبری کلستر حمایتی را بدوش داشته، همراه با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مشترکاً گروپ موظف بیجاشدگان داخلی را رهبری نموده و نیز این اداره رهبری کننده کلستر سرپناه اضطراری و اقلام کمکی غیر غذائی میباشد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس