پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بگذارید بروند

سه شنبه 15 سپتامبر 2015, توسط عباس رضایی

Norway: The Hell for Asylum Seekers

Thursday 6 November 2014, by Kawa Gharji

جستجو در کابل پرس