صفحه نخست > حقوق بشر > جنگ افروزی و "پاكسازی قومی" در بهسود!

جنگ افروزی و "پاكسازی قومی" در بهسود!

پاکسازی قومی و کوچ اجباری سازمان یافته، ، غصب اراضي مردم بي دفاع، تجاوز آشكار به نوامس مردم، تخريب مزارع و كشت زار مردم بومي
احمد بصيربيگزاد
دوشنبه 23 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در جنوري(1993) يك كميسيون از كارشناسان ملل متحد طي يك گزارش از يوگوسلاوي به شوراي امنيت" پاكسازي قومي " را به عنوان پاكسازيي يك منطقه قومي خاص، با استفاده از زور به خاطر راندن اين گروه قومي از يك منطقه تعريف نمود. در اين گزارش آمده در يوگوسلاوي پيشين پاكسازي قومي با استفاده از كشتار، شكنجه ، توقيف وباز داشت خودسرانه ، كشتارهاي خود سر، تجاوز وتهاجم وتخريب گستاخانه ملكيت هاي مردم انجام ميشود ؛ همچنين درگزارش (1994) آمده است عاملين اينگونه فعاليت ها جنايت عليه بشريت را مرتكب شده ورهبران آن به نقض جدي كنوانسيون هاي ژنيو وتخلف از قوانين بشر دوستانه قرار دارند.

قوانين بين المللي، موضوع اخراج منظم افراد ملكي ورفتار وحشيانه با آنان را بعد از جنگ جهاني دوم مطرح كرد. ماده 49 كنوانسيون چهارم ژنيو از سال (1994) به بعد، "كوچ اجباري گروه قومي يا فردي "را ممنوع قرار داده واينگونه اقدامات نقض صريح كنوانسيون چهارم ژنيو( جنايت جنگي با جديت خاص ) محسوب مي شود .

دراين ارتباط فرمان نورمبرگ (ماده 6) " جنايت عليه بشريت" را، " كشتار، نابودي، اسارت ، تبعيد وهرگونه عمل غير انساني ديگر عليه افراد ملكي،" تعريف كرده و جابجاي افراد ملكي نيز آشكارا جنايت جنگي محسوب ميشود.

افغانستان بيشترين كنوانسيون هاي بين المللي را امضاء كرده و متعهد شده است از اين قوانين پيروي كند ؛ نگارنده به گذشته ( جنايت آشكار عليه بشريت توسط طالبان) بر نمي گردد . اگر به شش سال اخير بعد از اجلاس بن كمي دقت شود در مقاطع مختلف ، اين كشور از قوانين بين المللي پيروي نكرده بلكه در برخي موارد ، خود مرتكب جنايت عليه بشريت شده است ؛ " غصب اراضي مردم بي دفاع در گستره بسيار وسيع ، تجاوز آشكار به نوامس مردم، تخريب مزارع وكشت زار ها و طي دوسال اخير كوچ اجباري مردم بومي بهسود از خانه وكا شانه شان بصورت سازمان يافته "، خود در راستايي« پاكسازي قومي» به پيمانه بسيار وسيع وبصورت خشن آن ، صورت گرفته است ؛

در آخرين گزارش دفتر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان كه روز گذشته به نشر رسيد ، آمده است :« كوچي ها ي مسلح مردم بيش از 17 راستا را در مناطق كج آب ، مير هزار و دايمرداد بهسود از خانه هاي شان كوچ داده ودارايي هاي اين مردم را به تاراج برده آند. مزارع وكشت زارهاي مردم اين مناطق را بكلي تخريب كرده و 8 نفر بي دفاع را كشته و 13 نفر را با خود برده آند كه از سرنوشت آنها خبري در دست نيست . همچنين يك زن ويك طفل نيز شامل كشته شدگان هستند».

ناچار به ترک خانه/ عکس از نجيب الله مسافر

بنا بر اين طبق ماده 49 كنوانسيون ژنيو ، اين اقدام كوچي هاي مسلح در راستايي پاكسازي قومي انجام گرفته وعاملين آن شامل" جنايت كاران جنگي" می باشد.

برخي اسناد وگزارشات حكايت از دست داشتن برخي حلقات داخل دولت پشت اين اقدام جنايت كارانه ، داشته و تيم فاروق وردك را به حمايت آشكار از كوچي هاي مسلح متهم كرده اند. او كه در كابينه بيمار رييس جمهور كرزي به صفت وزير امور پارلماني وچند پست مهم ديگر وظيفه انجام ميدهد ، هم زمان با تحريك برخي نمايندگان كوچي ، اين سناريو را رهبري ميكند ؛ درحاليكه حشمت غني احمد زي رييس كوچي هاي افغانستان ، غايله بهسود را يك اقدام جنايت كارانه از سوي برخي حلقات دولت خوانده ميگو يد: « يك حلقه بيمار ومريض در ماحول رييس جمهور كرزي ، تلاش ميكند ميان كوچي ها و هزاره ها اختلافات بوجود آورده تا خود از اين سناريو استفاده سياسي برده باشند » . اظهارات آقاي احمد زي كه سال گذشته در مورد غايله بهسود ، ابراز شده بود ، حكايت از يك دسيسه بسيار خطر ناك به منظور بحران آفريني حلقه حزب اسلامي به رهبري فاروك وردك دارد كه تلاش مي كند بحران نا آمني ها را به مناطق مركزي و بعد از آن به شمال كشور گسترش دهد؛

گذشته از اهداف سياسي اين غايله ، آنگونه كه آقاي احمد زي " رييس كوچي هاي افغانستان" گفته وهمينگونه گزارشات واسناد بيرون شده از داخل ارگ رياست جمهوري نشان مي دهد ، پشت سر غايله بهسود دست هاي از حلقات سياسي دخيل بوده و كوچي ها را وسيله بحران آفريني به منظور بر آورده شدن اهداف شوم سياسي خود قرار داده اند . بنا بر اين حمله كوچي هاي مسلح يك حركت كاملا سازمان يافته بوده وبه منظور " پاكسازيي قومي " يك منطقه از مردم بومي آن صورت گرفته است .

حمايت فاروق وردک از کوچ اجباری!

وردک نقش هماهنگ کننده را بين رهبری افراد مسلح، نعيمی والی ميدان وردک و عناصر طالبان برای يکپارچه سازی ولايت ميدان وردک بر عهده دارد

شنبه 21 ژوئن 2008باز هم آدمکشان با بيرق سفید امارت، باز هم کوچ اجباری

کوچ اجباری يکی از جنايات حاد عليه بشريت است و اين جنايت در افغانستان بدون آنکه دولت و جامعه ی جهانی به آن توجهی داشته باشد، همچنان بوقوع می پيوندد

سه شنبه 17 ژوئن 2008


مردم نمی خواهند کوچ اجباری ديگری را شاهد باشند!

تکليف کوچی ها را روشن کنيد!

يكشنبه 30 مارس 2008


يکی از جرايم حاد عليه بشريت:

کوچ اجباری به روايت عکس

عکاس: نجيب الله مسافر

پنج شنبه 28 ژوئن 2007,


کوچی ها در ولايت ميدان فاجعه آفريد!

نويسنده: فريد اميد

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

نويسنده: ثنا نیکپی

چهار شنبه 8 اوت 2007


کوچیها و هزاره جات

زمزمه ی رفتن کوچیها به هزاره جات ، موج وحشتی فراتر از تندباد گونو

شنبه 12 آوريل 2008, نويسنده: عبدالحمید اعتمادی


دولت ملی و معضل کوچی ها

نويسنده: نوراحمد شادمان

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


کوچی ها کجا بروند؟!

نويسنده: ميرويس جلالزی

چهار شنبه 25 ژوئيه 2007


9 مکتب تعطيل شد

کوچی ها بيرق سفيد طالبان را به اهتزار درآوردند

يكشنبه 24 ژوئن 2007


آواره شدن ساکنین محل توسط طالبان کوچی

گزارشگر: تام کوگلان، خبرنگاردایلی تلگراف- ولسوالی بهسود ولایت وردک / ترجمه: مهدی مهرآئین

چهار شنبه 11 ژوئيه 2007

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • آقای بیگزاد قبل از اینکه در مورد جنایات کوچی ها چیزی بنویسد باید از جنایات حزب وحدت و حرکت که علیه بشریت انجام داده و سران جنایتکار آن محقق و خلیلی که یکی در ارگ و دیگری در پارلمان خود را مدافع حقوق مردم مینامند، یاد اوری کند که کدام وحشت و جنایت را در هنگام قدرت شان انجام ندادند. جنایاتی که حتی در ذهن انسان خطور نمیکرد انجام دادند. باید در قدم اول از خباثت کاری های هزاره های بربری یاد آوری نموده بعداً بر کوچی ها بتازد.

    • جنایات احزاب به اصطلاح جهادی دلیل بر این نمیشود که بر جنایات امروزۀ قبیلۀ جناب عالی (کوچی های دوره گرد) چشم بپوشیم. اگر قرار بر آن باشد که حرکات فعلی را نظر به اعمال جنایت کاران قدیم بسنجیم، پس به نمایندگی از قبیلۀ طالبئ جناب عالی اولاً باید استخوان های عبدالرحمن خان را از قبر کشیده و آتش بزنیم بعداً خلیلی، محقق، حکمتیار، ربانی، سیاف، فهیم، ملاعمر، ملامحسود، ملاحقانی، ملامنصور، ملاعمر دوم، ملانقیب، ملاضعیف، ملامتوکل، ملاسلام، ملاراکتی، ملاالاغ، ملاکلب الپاکستان، ملاخشتک کشال، ملانجس اخندزاده، و غیره را محکمه کنیم (میبینید که تعداد کثافت کاران جناب عالی به مراتب بیشتر از دیگر اقوام است و یا به عبارۀ دیگر در میان قبیلۀ جناب عالی بین هر دو نفر یکی تروریست و یا طالب است)

      امید در آینده اندیشه های خود را بیشتر رنگ انسانی بدهید تا رنگ قومی.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس