صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > بهشت گمشده یا آخرین بازمانده؟

بهشت گمشده یا آخرین بازمانده؟

فلم مستندی درباره تنها یهودی افغانستان/ پیشینه تاریخی یهودیت و بودیزم / نگاهی به تبعیضات نژادی، مذهبی و تاخت و تازهای قومی- قبیله ای و تصفیه اقلیت های مذهبی و قومی
محمد امین وحیدی | فیلمساز و وبلاگ نویس
سه شنبه 1 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اخیراً ذکی میرزایی یکی از فلمسازان جوان افغانستان فلم مستند کوتاهی را ساخته و درمحفلی درکابل به نمایش و نقد گذاشته است.

این مستند کوتاه که خبربه نمایش درآمدن آن به تازگی برای ما رسیده است زندگی "زبولان زیمنتو" آخرین یهودی افغانستان را که درکابل به سرمیبرد به تصویرمیکشد.

این یهودی هموطن منحیث یگانه بازمانده یک دین دریک کشور، که کوچتکترین اقلیت جهان را تشکیل میدهد به تنهایی درکنیسه ای درشهرکابل زندگی میکند.

بهشت گمشده نام این فلم است و سئوالی را که این فلم مطرح میکند اینست که آیا افغانستان بهشت گمشده ی برای چه کسانی است؛ برای بمگذاران افراطی ای که بهشت رویایی شانرا گم کرده اند و دراین کشور درجستجوی آن هستند، برای آنانیکه ازآنطرف مرزها فقط برای کشتن مردم بیگناه این خاک به بهشت شان رسیده میتوانند، برای آنانیکه بهشت را تنها درنابودی دیگران میبینند و خشونت وخونریزی یکی ازپیش شرط های ورود شان به این بهشت گمشده شان میباشد و یا بهشت گمشده ای برای آن عده ازمردمان این مرز و بوم که سالها به دلیل تبعیضات قومی، نژادی، مذهبی و زبانی حق شان پایمال شده وشمارجمعیت شان با نسل کشی ها و قتل عام ها منقرض گردیده است؟ یکی ازاین اقلیت ها، اقلیت دینی - مذهبی پیروان یهودیت درافغانستان است که ازسالها قبل با تبعیضات و نا برابری های اجتماعی دراین کشوردست و پنجه نرم میکرده اند وبه خصوص با رشد بنیادگرایی و افراط گرایی اسلامی در دوران سیاه طالبان، زمانیکه بیشترازهروقت اختلاط دین باعنعنات قومی قبیله ای به اوج میرسد و سواستفاده جویی از دین بیش از حد میگردد و به نام اسلام ضرب و شتم بالای این شهروندان بیگناه که پیروادیان غیرازاسلام اند شروع گردیده، دیگراین بهشت برای آنان وجود ندارد و آنان بخاطرعقیده و دین و مذهب شان باید خانه و کاشانه شانرا که بهشت شان است و نسل اندرنسل درآن زیسته اند، با اجبارترک کنند.

این فلم که درباره یگانه بازمانده یک دین دریک کشوراست آخرین بازمانده نیزمیتوانست عنوانی خوبی برای آن باشد.

دراین مستند کارگردان ظاهراً تنهایی و روزگار نه چندان خوب "زبولان زیمنتو" را منحیث یگانه پیرو یک دین "یهودیت" درافغانستان که کوچترین اقلیت جهان را میسازد سوژه قرارداده وثبت تصویرنموده است؛ به وضعیت زندگی، پیشینه وجمعیت پیروان یهودیت درافغانستان، تعداد کنیسه ها یا پرستشگاه ها و محل اجرای مراسمات دینی یهودیان، محلات زندگی و چگونگی انقراض آنان درافغانستان ازطریق صحبت با یگانه پیرو یهودیت درافغانستان و ثبت لحظات زندگی او پرداخته است.

این مستند ضمن پرداختن مختصربه پیشینه تاریخی یهودیت و بودیزم درافغانستان قبل ازاسلام، به تبعیضات نژادی، مذهبی و تاخت و تازهای قومی- قبیله ای و تصفیه اقلیت های مذهبی و قومی که طی چندین دهه درافغانستان یا زیرنام دین و یا هم به بهانه های دیگرعلیه شهروندان کشوراستفاده گردیده و باعث نسل کشی، انقراض جمعیت و متواری شدن و کوچ اجباری آنها گردیده است، نیزاشاره نموده است.

نکته جالب توجه اینجاست که درپاسخ به این سئوال که چطوراین تنها یهودی افغانستان ازدست طالبان جان سالم بدربرده است درحالیکه به گفته خودش نصف کابل او را میشناسد،آقای زبولان زیمنتو چنین اظهارداشته است: " درزمان طالبان آنان چهارپنج بارمرا با خود بردند و زندانی و شکنجه نمودند. بخاطریکه دوستم آقای ایساک لیوی که یک آدم بدی بود مرا نزد آنان جاسوس موساد اسراییل معرفی کرده بود و آنان هم به این دلیل مرا چند باربردند، لت و کوپ کردند، اما هرباربعد از ختم لت و کوپ، مینشستند و اظهارندامت میکردند و ازمن معذرت میخواستند و میگفتند که پدران ما گفته اند که ما پشتون ها ازقوم بنی اسراییل هستیم و تو هم بنی اسراییل هستی، اما چی کنیم وظیفه است که غیرمسلمانان را باید اصلاح کنیم."

یهودیان افغانستان که بیشتردرهرات میزیسته اند، پیشینه طولانی دراین کشوردارند که اکثراً پس ازایجاد اسراییل به آنجا مهاجرت نموده اند، تعدادی هم درزمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و متباقی هم پس از قدرت گرفتن مجاهدین مجبور به ترک افغانستان شده اند که درسالهای اخیر "زوبلان زیمینتو" و"ایساک لیوی" دوتنها یهودی ای بودند که با هم درافغانستان میزیستنه اند.

این دو یهودی افغانستانی که فامیل هایشان به اسراییل رفته اند آخرین یهودیان افغانستان بودند که دردوران های مختلف درافغانستان مانده اند و بارها توسط طالبان زندانی و شکنجه گردیده اند. "ایساک لیوی" درسال 2005 فوت نموده که با این حساب "زوبلان زیمینتو" آخرین بازمانده یهودیان افغانستان است که تا کنون درکنیسه قدیمی ای درشهرکابل زندگی میکند.

اکنون پس از نمایش و نقد این فلم درکابل آقای میرزایی درنظردارد، فلمش را به جشنواره های مختلف جهانی بفرستد و کوچکترین اقلیت جهان را معرفی نماید.

به گفته آقای میرزایی به دلیل نبود سیستم درست توزیع و پخش فلم درکشور وعدم حمایت دولت ازفلمسازان، آنان مجبورند حق تکثیر محصولات تولیدی شانرا برای توزیع ازطریق مراکزعمده فلم وسی دی فروشی که بیشتردرجاده نادرپشتون موقعیت دارند، بدون درنظرداشت منفعت مادی آن با قیمت خیلی نازل برای آنان واگذارنمایند که این موضوع خود باعث شکست مالی فلمسازان درتولید فلمهای بعدی شان میگردد.

هرچند خود این فلمساز نیز حق تکثیر فلمش را درCD و DVD به همین عمده فروشان فلم واگذارکرده است و این فلم مستند را میتواند دردوکان های جاده نادرپشتون یابید.

گفتنی است اینکه سیک ها و هندوان افغانستان نیز یکی دیگرازاقلیتهای قومی- مذهبی دراین کشوراند که بیش از دو قرن درافغانستان سکونت دارند. آنان نیز تاکنون بارها مورد تبعیض قومی- مذهبی قرارگرفته اند و خصوصاً دردوران سیاه طالبان فشارهای زیادی را متقبل شده اند و وادار به کوچ اجباری گردیده اند.

حسن ناظری، فلمساز افغانستانی و استاد دردانشکده هنرهای زیبای کابل نیزچندی پیش کارش را روی فلم مستندی درزمینه سیک ها و هندوان افغانستان شروع نموده که برای تحقیقات و تصویربرداری بعضی از قسمت های آن فعلاً فلم درهندوستان بسرمیبرد.

با این حساب میتوان گفت فلمهایی با موضوعات حقوق اقلیتها نیز درافغانستان ساخته میشوند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام هموطن من احساس شرم میکنم که ما یک قوم ویک دین را ریشه کن کردیم کاری را که فاشیست های نازی المان نتوانست ولی ما کردیم. و افرین بر تو که وطنت را ترک نکردی وسختی هارا تحمل کردی وثابت کردی که یک افغان استی. درود بر تو مرگ بر فاشیسم قومی مذهبی و.....

  • برادر شما بی خریطه فیر میکنید. هرمسئله را نباید به پشتون ها ربط داد. خود پشتون ها دراین مملکت قربانی اند.

  • یک فلمساز یهودی هالیودی، فلمی ساخته است تحت نام The Quest for the Lost Tribes یا در جستجوی قبایل گمشده. بر اساس انجیل عهد عتیق، اقوام بنی اسراییل متشکل از 12 قوم بوده است. بعد از آنکه آنها از فرامین حضرت موسی سر پیچی کردند، خداوند پادشاه آشوریان را بر آَنها مسلط ساخت و وی اقوام یهود را تار و مار نمود. در نتیجه 10 قوم از جمع 12 قوم یهود گم شدند. بر اساس عقیده یهودیت، وقتکه تمام این 12 قوم دوباره یکجا شوند حضرت عیسی موعود میاید. این فلمساز یهودی بر اساس شواهد و مدارک تاریخی، انسان شناسی و غیره به منظور جستجوی این اقوام گم شده سفر نموده و فلمی ساخته است. از جمله اقوام گم شده یهودیت که در این فلم مستند به تصویر کشیده شده است، همین پشتونها است. هم بر اساس شواهد تاریخی، هم از لحاظ شکل و شمایل، هم از نظر رسم و رواج و عنعنات سختگیرانه، این محقق و فلمساز صد فیصد معتقد است که پشتونها همان اقوام گم شده یهود اند. حتی برخی کلانهای پشتون مانند "ولی خان" نیز در این فلم مصاحبه نموده و به یهودیت پشتونها اذعان کرده است! از جمله، همین پشتونوالی در واقع همان 10 فرمان (Ten Commandments) حضرت موسی است. حتی بسیار نامهای پشتون عبری و یهودی میباشد. مثلا، "زلمی" یک نام یهودی است که همین اکنون نیز بین یهودیان رایج است.
   حالا می توان فهمید که چرا آمریکا و لابی اسراییل در آن کشور از "افغان ملتی" ها حمایت می کنند!! "بارنت روبین" که حیثیت مرجمع تقلید آمریکاییان در امور افغانستان را دارد یک یهودی است و او حامی درجه یک افغان ملتی هاست. همو است که اشرف غنی، انور الحق احدی، زلمی خلیلزاد و غیره می سازد! و حالا می توان درک کرد که چرا زلمی خلیلزاد بایک زن سیاستمدار و با نفوذ یهود آمریکایی ازدواج کرده و تا این حد در سیاست آمریکا رشد کرده است.
   به هر حال، ما امید واریم که افغان ملتی همانگونه که از دیر زمان به این واقعیت پی برده و از آن نفع برده اند، این پیوند شان را علنی کنند و جول و پستک خود را جمع کرده به سر زمین موعود شان (اسراییل) بروند و ما و کل جهان را از شر شان بیغم کنند.
   البته احتمال دیگر آن است که یهودیان افغان (پشتونها) و یهودیان آمریکایی به حمایت زیر زمینی اسراییل در صدد این باشند که یک پشتونستان یا در واقع یک کشور دوم اسراییلی در این منطقه ایجاد کنند تا حامی باشد برای اسراییل در مقابل اعراب و مسلمانان. مسلماً حالا که فقط یک کشور یهودی است این همه جهان از ظلم اش در رنج است اگر دو کشور یهودی تاسیس شود معلوم نیست چی خواهد شد؟ به هر حال، من فکر میکنم خوب است که اینها اینکار را بکنند. حد اقل صف شان مشخص می شود.

 • عجب دنياي است: كسي در قصه 25 ميليون مسلمان نيست ولي در قصه يك يهودي است!

 • He was not the only jew during the taliban time there was the only jew his name was Isaac Luvi and about three yeas Isaac died and his body was taken to Israel.

  Isaac was an old man but he was friendly good behave and he was many times arrested by taleban and the reason this jew who is alive now and living in Kabul wanted to take the property and holly tora from Isaac and Zabulon was giving wrong information to the secret police of taliban that Isaac luvi is a spy of Israel and Isaac had really hard time he was ill old and very stable to look after the jews property and synagague in kabul

  for the prove of my information please see in youtube and this old man had really bad life with this jew who is living now in kabul

  http://youtube.com/watch?v=b4fx6BjWEqk

  Is there any one in kabul to ask Zabulon what happend to the holly tora that was not the property of one person that was the property of zawlan tha that property of thier all jews community

  Fahim Ludin

 • من فکر میکنم همه این بدبختی ها ازدست پشتون های ما است. خداوند خودش اینها را به راه نیک هدایت بدارد. آمین

 • پشتون ها از قدیم تا عدیم دراین خاک اکثریت بوده اند و خواهند بود. و هرقوم رذیلی که علیه این قوم غیور دسیسه کند آخرش نابود و به مانند یهودیان صهیونیست از این کشور بیرون رانده خواهد شد. چون پشتون ها دراین مملکت خون داده اند و قهرمانی ها آورده اند و مسلمانان شریف و اصیل این سرزمین غیور استند. واسلام

  • برادر زرگی جان اینقدر گرم نخور که دهنت میسوزد.
   من یک پشتون هستم، ولی اینقدر ادعای بلند بالای که تو داری نا درست است. انسا باید عادلانه قضاوت کند:
   مسلمانی مگر خونیریزی و آدم کشی عبدالرحمن خانی است؟
   مسلمانی مگر وحشت و دهشت نادر خانی است؟
   مسلمانی مگر زنا کاری و فحشای امیر حبیب الله خان است؟
   مسلمانی مگر فاحشه گری و دختر بازی های ظاهر شاه است؟
   مسلمانی مگر اینست که این شاه در طول حیاتش به حج مکه مشرف نشد؟
   مسلمانی و قهرمانی مگر مثالی نور محمد ترکی است که بسته کشور را فروخت و به همهء مقدسات پای گذاشت؟
   مسلمانی و قهرمانی و جوانمردی مگر مثال امین است که اول استادش را کشت، بعد دهها هزار نفر را به نابودی کشید؟
   د رنهایت مسلمانی مگر مثال نجیب است که تنها در دورهء ریاست خاد بیشتر از صد هزار نفر را زنده بگور کرد؟
   در نهایت؛ مسلمانی و غیرت مثال کرزی است ک، باریگارد های پشت دروازه اش هم امریکایی است.. مگر میدانی که امریکایی ها روزانه در حق ناموس مردم پشتون در جنوب چه مرتکب می شوند و شاید فلم های مستند آن را دیده باشی؟ اگر نه دیده ای به یو توپ برو و پشتون بنویس می بینی!
   بهر صورت: در هر قوم خوب و بد و غلام آزاده وجود دارد و از قوم قهرمان پشتون هم بسیار مجاهدین و قهرمانان در گذشته وحال بوده است و از دیگر اقوام هم غلام و قهرمان بوده. ببرک هم تاجک بود و...
   من این تذکر را بخاطر دادم که کمی عاقلانه فکر کنی. اینقدر بی خریطه فیر نکنی. چون تعصب انسان را کور میسازد.

  • 1- پشتون ها اکثریت نیستند!
   2- پشتون ها خود یهود اند!
   3- فلم مستند جستجو برای قبایل شده را ببینید تا دریابید که پشتون خود یهود است....

 • هموطن عزیز نصیر جان. تو باید به حیث یک انسان که شاید دعوای متمدن بودن را داشته باشی از این خجالت می کشیدی که تنها دوازده ملیون یهودی با فتنه و شر انداز همهء نفوس کرهء زمین را سوار شده اند. طبق دستورات تورات محرف آنها انسان های بر گزیدهء خدا هستند و باقی انسانها در زمین همانند حیوانات برای خدمت آنها خلق شده اند.
  امروز 3 ملیون یهودی یک کشور ده هزار سالهء مردم فلسطین را اشغال کرده است و از همهء قوانین آن ادرارهء که خود یهود بنام ملل متحد ساخته است سر کشی میکند و درتمام امکان استراتیژیک دنیا یهود مسلط است.
  پس معلوم میشود که کلهء ات بکلی خالی است و با دیدن این یک فلم اینقدر آشفته میشوی. مگر فلم هایی را یهود روزانه از آن نوع دهها می سازد و روزانه صد های منزل را در دید چشم همهء جهانیان بر سر ساکنانش ویران میکند نمی بینی.
  یا اینکه تو هم از یگان موسسهء یهودی برای تخریب اذهان ملت ها معاش دریافت میکنی؟ در هر حالت این بر انگیخته شدن تو توجیه درستس ندارد.

  • جناب ازادی شما فاشیستها فکر میکنید که فقط دین خاص یا قوم خاص حق زنده گی در افغانسثان را دارد
   جنایات صهیونیستها در فلسطین چه ربط به یهودهایی افغانستان داشت که شما انهارا شکنجه دادیدوکشتید ویا از زادگاه شان بیرون کردید
   پس فرق بین شما وصهیونیستهای اسرییل نیست
   امروزیک تعداد مسلمان عملیات تروریستی انجام میدهند ومردم بیگناه را ازبین میبرند
   پس تمام کشور ها باید همه مسلمانان را بکشند یا شکنجه کنند

  • این جوانانیکه خواسته اند بخاطر کسب شهرت وبدست آوردن جوایز بین المللی، فلم مستند درست کنند، وبعداز آن ، بخاطر خوشی صهیونیستهای اسرائیل، بتوانند از آن یک مقدار پول بدست آورند، کار خوب وعاقلانه کرده اند. بشرطیکه منافع اکثریت مسلمان افغانستان را زیر ضربات تبلیغاتی نگرفته باشند.

   این مسخره گی که گویا پشتونها از اولاد بنی یعقوب استند ویانه، موضوع ادکادمیک ومردم شناسنانه یا تبارشناسانه نیست،بلکه بخاطر ایجاد نفرت وکدورت وایجاد نفاق، دربین باشنده گان افغانستان، باشدت تمام ،ازطرف رسانه های صیونستی تبلبغ میشود، تااحساسات غیر پشتونهارا علیه آنها برانگیزاند که گویا وطن اصلی پشتونها اسرائیل فعلی است ،نه افغانستان. وازطرف دیگر از راه های مخفی با طالبان مذکرات را نیز پشت پرده انجام میدهند، تاآنهارا علیه رژیم ایران، بسیج سازند.

   افغانستان ازنظر تاریخی هیچگاه دارای اقلیت یهودی نبوده است، بعداز مشتعل شدن جنگ دوم جهانی، تعداد از یهودان که در کشورهای مانند ارمنستان وآذر بایجان ونیز ازبکستان ساکن بودند، بخاطرنجات جان شان، از حملات زمینی وهوائی آلمانها، به دلیل بیطرف بودن افغانستان، و وجود امنیت، اینجا پناهنده شدند.

   بعداز ختم جنگ ،یک تعداد نازی های آلمان نیز درین کشور، پناهنده شدند، تعدادی از زنهای آلمانی باخاندانهای اشرافی ازدواج نمودند مانند خانم فیض محمدزکریا که نماینده حکومت افغانستان در دربارهتلر بود، آن خانم، نازیست آلمانی بود بهمین ترتیب، غلام محمد فرهاد، بنیان گذار حزب افغان ملت نیز خانمش آلمانی و ازجمله نازی های آلمان بودند.

   اما درخصوص این دو یهودی ،باید عرض شود که ،بعدازآنکه آلمان نازی شکست خورد، این دونفر، از جملهء صدها پناهنده دوران جنگ بودند که در شهر نو کابل توسط حکومت های تحت فرمان استعماری، از داشتن عبادتگاه برخوردار گردیدند.

   بعداز تاسیس حکومت اسراییل اکثریت آن یهودان مهاجر، بوطن جدیدالتشکیل خویش برگشتند، واین دو نیز فامیلهایشان در اسرائیل تاهمین اکنون زنده گی میکند ایندو حق سفر به اسرائیل را درطول حکومت های قبلی چه شاهی وچه جمهوری چه کمونستی وچه اسلامی وطالبانی داشتند، پاسپورت اسرائیلی داشتند، ودر رفت وآمد وارتباط با اقارب واعضای فامیل خویش بودند.

   این نه عبادتگاه بود، بلکه مرکز جمع آوری اطلاعات برای موساد تلقی میگردید.

   مانند سفارت خانه ها وبقیه مراکز دیپلوماتیک از امنیت ومصونیت خاص ،برخوردار بود.

   طالبان نیز باکشور اسرائیل ارتباطات سری داشتند واین داستانهای ساختگی که گویا طالبان این دو خادم عبادتگاه را شکنجه داده اصلا دروغ محض است.

   زیرا درزمان طالبان، هیچگاه حکومت اسرائیل برطالبان فشار نیاورده و هیچگاه از بندی بودن این دو یهودی اصلا خبری در رسانه های بین المللی نشر نشده است اگر این موضوع واقع میشد، امروز صدای نهادهای حقوق بشر وسازمان ملل وغیره گوشهارا کر میکرد.

   هیچکس شاهد نیست که در کدام رادیو یا مجله، اخباری را درین مورد شنیده ویاخوانده باشد، که طالبان، خادمان عبادتگاه یهودی را مورد شکنجه قرار داده اند.

   بلکه، برعکس، حکومت اسرائیل در زمان حاکمیت طالبان، از وساطت بین مجاهدین وطالبان سخن میزد. مقامات دولت مجاهدین برهبری آقای ربانی نیز متهم به مذاکرات سری بامقامات اسرائیل شدند. نماینده گان حکومت مجاهدین درخارج به احتمال قوی دستیاران احمدشاه مسعود، در سویس مذکرات مخفی را باحکومت اسرائیل انجام داده بودند که مورد اعتراض شدید کشور ایران و بعضی از کشورهای عرب قرار گرفت.

   خواننده گان عزیز سایت کابل پرس میتوانند این دو یهودی را درین فلم یوتوب ببینند که اینها دارای چه اخلاق انسانی استند که حتی درحضور یک مهمان خارجی یکدیگر خودرا دشنام میدهند تااینکه مهمان را مجبور کنند که دیگر آنجا نیاید.

   این است اخلاق یک روحانی یهودی که انسان از دیدن آن شرم میکند، نه روحانی بود ونه هم کدام چیز دیگر صرف، عمال استخباراتی، مرکز جاسوسی وجمع آوری اطلاعات برای اسرائیل بودند وهستند

  • موساد درافغانستان چی راجاسوسی کنه ساخت بمب اتم از بوی تشنابها یا گدایگرهای سر سرک را باز اگر جاسوسی کنه توسط یک یهودی باقی مانده در یک کنیسه که از ترس بیرون نمیره چه اطلاعات داره او بیچاره که به موساد بته اگر موساد خواسته باشه وزیرهایتانرا جاسوس مقرر میکنه

   شمارا بخدا(ج)قسم از روی منطق گپ بزنید نه ازروی عقده کشور تا عقب مانده ترین کشور دنیا است اول خود کفا شوید بعد گپهای کته بزنید اگر کمک مالیات دهنده های یهودی امریکا و اروپا نباشه مردم افغانستان از گشنه گی تلف میشه دیگر خوددانید

  • Talib kako, I am eyewitness when the taliban took Isaac many time and tortured him allot even they locked him up in the home ministery toilet for weeks and the taliban took the tora as well and sent it to Pakistan that tora was very old and was written in the skin of sheep I am living in the same street and know them very well the taliban were too rude and giving really hard time to Isaac who died about three years ago
   It means your all information is totally wrong if you dont know and saying Isaac was not arrested by Taliban he was arrested many times with different accusations but this old man was totally innocent if you come and ask the shop keepers here the neghbours all know what kind of life he had during taliban time and he was beated up badly many times by taliban
   Even the news of last jew was printed in many world news papers and his arrest by taliban and also as the ICRC was involved in the issue there is complete information about it in the ICRC office in Kabul it shows your little information about the facts in Afghanistan

   Please do not write the things which is not true

   all the best ,Fahim Ludin

  • آقای خسرو لطفا به پرسشهای بنده جواب ارائه بفرمائید.

   آیا موساد اسرائیل صرف درکشورهای فعالیت جاسوسی را براه می اندازد که بمب اتوم داشته باشد؟

   کمک های اقتصادی کشورهای غربی که شامل یهودهای اروپا وامریکا نیز میشود آیا این کمک ها فی سبیل الله است به رضای خدااست یا اهداف را هم پشت سرخویش دارد؟

   راه های خودکفائی ازنظرشماچیست تسلیم بودن به امریکا وادامه تگدی؟ سکوت دربرابر تبلیغات صهیونیستی؟

   اگر امریکا وغرب واسرائیل منافع درافغانستان ندارند وفعالیتهای جاسوسی را انجام نمیدهند چرا جنگ است چرا کشتار چرا قتل عام مردم ودست نگری، به کشورهای غربی؟

   لطف نموده موضوع بنی اسرائیل بودن پشتونهای افغانستان را که از طرف رسانه های صیهونیستی در سایت یوتوب برای تان لینک داده ام نظرخویش راابراز کنید. موفق باشید

  • تاحایئکه دیده میشود، این هموطن عزیز ما در وضعیت خوب اقتصادی نیز قرار دارد،آنچه که سایت یوتوب منتشر نموده است ایشان علاقه خاص به خوردن گوشت مرغ دارند وآنهم به شکل که باید خودش آنرا بدستان مبارک خودش ذبح میکند،گواه این است که ایشان ماشاءالله نسبت به سایر هموطنان گرسنه وفقیر ومحتاج ما آنچنان دروضعیت بدی قرار نداشته اند. خدا را شکر

  • به همه سلام!
   در دور کنونی مابه قوم پرستی ومحل پرستی ضرورت نه داریم بلکی به وحدت ملی اشد ضرورت است.
   اینکه پشتون ها یهود الاصل اند یا خیر می خواهم در مورد نظره دانشمندان رانقل قول کرده و ابراز بدارم اینکه ( در زمان ظاهر شاه مرحوم عطالله در کتابی به نام( تاربخ پشتونها)که از طرف مطبعه حربی پوهنتون به چاپ رسیده که در ان زمان جنرال شاهپور قوماندان حربی پوهنتون بودچنین ابراز داشته که پشتونها یهودالانسل بوده اند ، مرحوم قاضی عطالله منیحث یک نظره در کتاب خود ابراز نظر کرده است که در پهلو ان در همین کتاب از اریایی بودن پشتونها نیز نظره دیگر دانشمندان را یاد اور شده است .
   مرحوم قاضی عطالله در کتاب اشتباهات مکرر و پی در پی را مرتکب گردیده است به طور مثال نامبرده یهود را ده( 10) قبیله خوانده در حالیکه یهودیان از دوازده( 12 ) قبیله تشکیل یافته است .
   در مورد اریایی بودن پشتونها دانشمندان افغانی و خارجی متفق القول بوده اند دانشمندان که پشتونها را از نسل اریایی دانسته اند عبارت اند ( مرحوم خادم،مرحوم رشتین،مرحوم الفت و مرحوم حببیی از دانشمندان خارجی ( هیرودتس) که پدر تاریخ لقب گرفته است قوم پشتون را اریایی تذکر داده است.
   قابل تذکر است وقتی که حضرت ابراهیم در ( 1500 ) قبل از میلاد از ، از بین النهرین کوچ می کند و در سرزمین کنعان ساکن می گردد که به نام اسحق از بطن سارا تولد و از حضرت اسحاق ،حضرت یقیوب و از حضرت یقیوب دوازده پسر به جا می ماند که از این 12 پسر،12 قبیله یهود بوجود می اید .
   هدف از این سوابق قوم یهود این بوده است که تاریخ یهود جمله،
   ( 3500 ) سال قدامت تاریخی دارند نه اینکه یهود حضرت ادم را یهود قلمداد می نمایند.
   در حالیکه قوم اریایی از اولین و قدیمی ترین نسل انسان بوده واست،
   عالمان جهان در بین زبان سنسکریت و اوستایی در اثر تحقیقات انجام شده خود به این نتیجه رسیده اند که بین این هر دو زبان مشابهت حیرت انگیز وجود دارد و در اثر همین تحقیقات به اثابت رسیده که زبان پشتو در زمره زبان ها اریایی به حساب می اید .
   قبایل اریایی از نسل سفید بوده ، و به معنی نجیب و شریف بوده است .
   این قبایل در بین رود امو و سیر دریا در زمانها قدیم اباد بودند و در 2000 قبل میلاد به اساس کمبود جای از باحتر کوچیده یک شاخ ان به هندوستان ، شاخه دیگر ان به پارس در میرو ساکن شدند و یک شاخ ان به طرف اروپا مهاجرت کردند .
   یاداشت: ای هم وطن امروز ان روز نست که به اساس قوم و قبیله کشور را اباد نمایم بلکی امروز روز اموختن علم و روز وحدت ملی است این کشور به همه مربوط است در این جا خورد و بزرگ وجود نه دارد ، بزرگی ما در گذشت و خوبی است ، بزرگی ما در برادری ،دوستی و برابری است ما همه یک انسان هستیم و یک خون داریم و قوت خود را در راه ازادی دموکراسی و ترقی صرف نماییم نه اینکه در قوم و محل پرستی.
   جلال ابادی

   آنلاین : وحدت

 • salam be hame
  man be zaki mirzai bekhater in fimash tabrek migam vali shaiad ao nazarash in nabashad ki shoma be hamdegar tohin konid
  lotf konod zarar hai tan ra ba da nazar dash adab bivised chok in ha ra ksani diga ham dar digar kishvar ha mikhanad va in barai ma afghanha bad hast
  ali az tajikistan

 • اولاً برای فلمسازان این فلم تبریکی گفته موفقیت مزید برای شان تمنا دارم.درضمن باید گفت یهودان افغانستان ازنظراینکه هموطنان مابوده واهل کتاب اند تازمانیکه کدام حرکت صیهونیستی ازایشان سرنزند مورد احترام مردم ما میباشد.درقسمت یهود ستیزی باید گفت که بعد ازاعلامیه بالفور یهودان دنیا حاضرنبودند تا به کشور اسرائیل مهاجرت نمایند.زیرا درکشور های که متوطن بوده زندگی آرام راداشتند ، ولی بعدازجنگ دوم جهانی یهود ستیزی نازی ها باعث شد که ایشان درآن کشور مهاجرت نمایند،دریهود ستیزی دستان نهاد های صیهونیستی نیز دخیل بود ایشان جرمنی راتحریک مینمودند تا یهودهاراتحت فشار آرند تا اروپا راترک وبه اسرائیل پناهنده شوند حتی آیشمن نیز به تحریک نهاد های صیهونیستی دست به این مانور زده یهودی ها را مجبور به ترک میکردند،به همین خاطر فعلاً مورخین سوال دارند چرافامیل روچیلد که جز نهاد های بورژوازی اروپا بود درجریان جنگ دوم جهانی ازگزند نازی ها درامان بود؟ چرا اعترافات آیشمن پوشیده گذاشته شد وبه تمام جهانیان آشکار نشد؟
  حییم وایزمن دریکی ازبیانات خویش گفته بود (ای کاش جوان میبودم دریکی ازکشور های که یهود ها درآن سکونت دارد سفر نموده به آزار ایشان میپرداختم تا ایشان مجبور به ترک آن کشور میشد وبه اسرائیل پناه میبرد)شما خواننده گان عزیز خود قضاوت کنید تا به چه اندازه نهاد های صیهونیستی در سیاست انتی سمیتیزم دخیل اند.(معلومات فوق ازکتاب درشناخت صیهونیزم اثر یوری ایوانف مورخ روسی گرفته شده است)

 • من متأسفم برای کسیکه تا آخر عمر از روزنه ی تعصبات رسوب کرده ی جاهلی حرف می زند وآرزو دارم روزي فرارسد که هریک ماوشما به عنوان یک انسان به همدیگر فکر کنیم بدون اینکه چه تعلقاتی شخصیت اورا احاطه کرده است ویا به کدام خاک وسرزمین ومذهب ونژاد تعلق دارد. همانگونه که در فیلم بهشت گمشده، یک انسان درد یک انسان دیگر را به کاووش گرفته ودر صدد پاسخگویی به سؤالات بی جوابی رفته است که هیچگاهی دراین جغرافیای ستم پیشه پاسخ نیافته است. پاسخی که بتواند زندگی یک انسانی را که تابعیت این کشور را دارد مرحم گذاشته وزمینه های مناسب زندگی انسانی را برای او فراهم سازد.
  بدان امید که ما هیچگاه اهل قیاس نباشیم وکارکرد هر انسان را در دایره ی شخصیت خودش مورد داوری قرار دهیم نه اینکه کسی را به جرم تعلق داشتن به یک قوم، قبیله، مذهب ونژادی که شاید تعدادی آنان بد هم باشند محکوم نماییم.

  محمد رضا نعیمی

 • بنام خالق یکتا ازدوست بسیار عزیزم آقای میرزایی صمیمانه تشکر وقدردانی را دارم که درچنین شرایط بحرانی سوزه این چننی را انتخاب نمود ودراین را ه موفق هم گردید جالب بود برایم که برای بار اول می شنیدم که آقای میرزایی فیلمش را ازطریف سی دی فروشی ها بفروش میرساند درحالیکه چنین فیلم ها درجشنواره ها وسینما ها مردم دنبالش بگردند باید ازسی دی فروشی ها تهییه کنند این ازنکات بسیار جالب است
  ولی انچه قابل تحسین است این است که برادر میرزایی با همت والای خویش وبا دست خالی دست به چنین کاری زده است که انتظار ما ازمسولین مملکتی این است که ازهنرمندان جوان حمایت شود ونگذارند استعدادهای این هنرمندان بی نام خفته بماندبه امید روز ی که ازاین هنرمند جوان وبا استعداد کشور بیشتر ازاینها بشنویم واین موفقیت را به آقای میرزایی وخانواده اش تبریک میگویم نوری

 • سلام به دست اند کاران اين سايت من به تمام کسانيکه در عر صه هاي فرهنگي زحمت ميکشند احترام دارم ولي چرا ما اينقدر واقعيتها را فراموش ميکنيم؟ چرا وقتي يک نفر افغان يک کاري انجام ميدهند ولو کار نه چنئان خوب ما اورا تشويق نميکنيم؟ وسعي ميکنيم که اورا خراب کنيم اين هم وطن ما يک فيلم ساخته چرا بجاي تشويق کردن او آمديم به جان هم ديگه افتاديم؟ من نميدانم چي فايده دارد که به هم ديگه حرفهاي بد بزنيم چرا آمده همديگه را تحمل نميکنيم؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس