صفحه نخست > دیدگاه > حمله به تاج بیگم و معصوم استانکزی از باند آدمکش حفیظ الله امین

حمله به تاج بیگم و معصوم استانکزی از باند آدمکش حفیظ الله امین

حسن علی عدالت
جمعه 6 سپتامبر 2019

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

رفتن معصوم ستانکزی چهره مشکوک و یکی از بقایای باند آدم کش حفیظ الله امین بیشتر جنبه تبلیغاتی و کمپینی دارد !

در این اواخر معصوم ستانکزی سفری به خارج از کشور از جمله ایالات متحده آمریکا داشت که در هنگام بازگشت مورد سوء ظن حلقه اشرف غنی احمدزی قرار گرفت ، از آنجایی که سفر معصوم ستانکزی بدون دست آورد برای ارگ بود ، ارگی ها بدگمان شدند که مبادا ستانکزی بعد از این مکمل در خدمت طالبان و یا امریکا قرار گرفته باشد از همین سبب در صدد بودند تا ایشان را بردارند .
اکنون که ایشان رفته است سوال من از هزاره های سینه چاک که برای اشرف غنی احمدزی گلو پاره می کنند این است که می توانند ولو در دقیقه نود اشرف غنی احمدزی را وادار کنند که یک هزاره متخصص و تعلیم یافته را مانند علی احمد اصغری که یک استخباراتی با تجربه ، مسلکی ، پاک نفس ، پاک دست ، ملی ، بی تعصب و با اتوریته است و فعلاً در یک پست غیر مسلکی معاون تامینات امنیت ملی است و یا جنرال مبین را که دکتورای نظامی از فرانسه و ایتالیا دارد قبلاً قومندان قول اردوی ۲۰۹ ظفر بود در پاکی و پاک نفسی سر زبان ها است و در ملی بودن و عدم تعصب شهره دارد ، فعلاً خانه نشین است در پست ریاست امنیت ملی مقرر نماید .
هزاره های کمپین کننده برای اشرف غنی احمدزی دا گز و دا میدان برای انسان های مسلکی و متخصص دست به اقدام شوید دیده شود که برای اشرف غنی احمدزی به کدام اندازه ارزش دارید .
هزاره های که برای اشرف غنی احمدزی کمپین می کنید اگر برای اشرف غنی احمدزی اضافه از جیب خرچی ارزش دارید پیشنهاد من را جدی بگیرید .
هزاره های که سیمینار آشتی با قدرت را دایر کرده بودند هم باخبر نمایید که وقت آشتی با قدرت است .
دوستان و خوانندگان محترم این نوشته را تکثیر کنید تا هزاره های که برای تیم دولت ساز گلو پاره می کنند که نظام شهروند محور می سازند با خبر گردند .

استفاده حوزه سوم امنیتی کابل از یک ملای داعشی برای تخریب امکانات و وسایل رستوران تاج بیگم !

لیلا حیدری مالک رستوران تاج بیگم نام آشنا و یکی از معدود کسانی است که در زمینه تداوی معتادان در افغانستان از دیرزمانی به اینسو مصروف است تا جایی که لیلا را بسیاری معتادان درمان یافته لقب مادر داده اند و در میان آنها به لیلای مادر شهره یافته است .
لیلا از جمله معدود انسان های است که درد انسان های فراموش شده را حس کرده است و در جهت تداوی آنها یاری می رساند ، متاسفانه این اقدام لیلا با دشواری های فوق العاده و چالش های مافیایی مرگ و مواد مخدر که بخش های وسیع از ارگانهای امنیتی و دولتی را در کنترل خود دارند همراه بوده است و بار ها تهدید ، سبوتاژ و مورد تهمت قرار گرفته است ، لیلا انسان های معتاد و فراموش شده را از کوچه ها و پس کوچه ها جمع آوری نموده و در حد توان و با کمک انسان های خییر از داخل و خارج کشور تداوی نموده دوباره به صورت انسان سالم به جامعه باز می گرداند ، حوزه سوم امنیتی بارها به خاطر اخذ رشوه و یا هم به دستور مافیایی مواد مخدر لیلا و کارکنان ایشان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و در آخرین اقدام پولیس حوزه سوم امنیتی کابل به خاطر اینکه لیلا را از کمک به معتادین دلسرد نموده از صحنه خارج نماید از یک ملای داعشی استفاده نموده بالای رستوران تاج بیگم که عاید آن برای معتادان هزینه می‌گردد روز چهارشنبه ۶ سنبله ۹۸ بدون اجازه مالک رستوران و یا حکم ارگانهائی عدلی و قضایی حمله میکنند و الله اکبر گویان تمام لوازم و امکانات رستوران را می شکنانند و این کار خود را جهاد در راه خدا می دانند و ادعا می کنند که کسانی که معتاد شده اند امر خدا همینگونه بوده است و تداوی معتادان مداخله در کار خداوند است .
اکنون سوال این است که هم کارمندان حوزه سوم امنیتی و هم همین ملای داعشی که ملای برحال مسجد شیرشاه سوری ناحیه سوم است کار کنان دولت هستند و از دولت معاش می گیرند چگونه جرأت پیدا کرده اند که در چند قدمی ارگ چنین عملی جرمی را مرتکب شوند ؟ آیا ارگ در شهر کابل حاکمیت دارند ؟ و یا اینکه ارگ هم درچنین موارد با مافیایی مواد مخدر و طرز تفکر داعشی ها همکار و همفکر هستند ؟ مگر نیاز است که در درون شهر کابل در حدود چهل نفر پولیس به خاطر اخذ رشوت از یک ملای داعشی استفاده نمایند ؟ متاسفانه شبکه جرم و جنایت در شهر کابل بسیار بیباکانه عمل می نمایند و حتی در لایه های پولیس نیز کنترل دارند .

حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی به علت های مختلف می خواهند پلان صلح آمریکا با طالبان را ناکام نمایند !

همه می‌دانند که طالبان امروز محصول مشترک همکاری های حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی هستند ، اکنون که آمریکایی‌ها با طالبان توافقنامه صلح را نهایی و متن آن را با حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی در جریان گذاشته اند به علت زیر آنها نمی خواهند این پروسه موفقانه عملی گردد !
اول : حامد کرزی که زمان خود پیش آهنگ مذاکرات صلح با طالبان بود در نظر داشت که ایشان و یا حد اقل یکی از وابستگان ایشان در راس حکومت موقت قرار گیرد در این اواخر نامش از سر زبان ها افتاده است و از جانب هیچ طرف قضیه کدام نقش برای ایشان در نظر گرفته نشده است لذا به دلایل جاطلبی و بازگشت به قدرت در تلاش است تا مذاکرات آمریکا با طالبان ناکام گردد .
دوم : اشرف غنی احمدزی که بارها فکر می کرد فورمول حکمتیار را بالای طالبان تطبیق می کند اکنون از این طرز تفکر کاملاً ناامید شده است فقط برای ماندن در قدرت به بهانه برگزاری انتخابات می خواهد که پلان آمریکا و طالبان را ناکام نماید ، گرچه هشتاد فیصد مردم افغانستان طرفدار انتخابات به علت ناامنی و نبودن زمینه انتخابات طرفدار انتخابات نیستند و اگر انتخابات برگزار گردد هم به خاطر حفظ جان های خود در انتخابات شرکت نمی کنند اما بازهم اشرف غنی احمدزی تاکید بر انتخابات دارد چون فکر می کند که اگر آمریکا و طالبان مدت ده ماه را در مذاکره سپری کرده اند ایشان هم اگر بتواند از راه تقلب در ارگ باقی بماند در مدت پنج سال مذاکره با طالبان را ادامه می دهد ولی بعید به نظر می رسد که این بازی اشرف غنی احمدزی نتیجه بخش باشد ، زیرا از یک جانب آمریکایی ها پلان صلح را بر انتخابات ترجیح می‌دهند و از جانب دیگر عبدالله عبدالله هم با آمریکایی ها هم آهنگ است و هم توانایی به چالش کشیدن انتخابات پرتقلب را دارد ، این را همگی می‌دانند که اکثر بازیکنان صحنه های سیاسی افغانستان به پهلوی عبدالله عبدالله خیمه زده اند ، گذشته از همه اکثریت مطلق نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صلح را نسبت به انتخابات در اولویت می بینند و مردم هم طرفدار صلح هستند و به انتخابات اصلأ باور ندارند که در نتیجه باید گفت که پلان های حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی در جهت ناکامی توافق آمریکا با طالبان بی نتیجه خواهد بود .
بهتر است که سیاسیون افغانستان در یک محور واحد برای گفتگو با طالبان آماده شوند چون در نهایت دیگر راهی وجود ندارد .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس