در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > زنان دایکندی: حق مان را می خواهیم

زنان دایکندی: حق مان را می خواهیم

آنان در اين گردهمایی و راهپيمایی بيانيه ای را نيز صادر کردند که در آن ضمن تاکيد بر خواست حقوق شان، از دولت خواسته اند که برای احقاق حقوق زنان افغانستان تلاش کند. در اين بیانيه خريد و فروش و قاچاق زنان و کودکان نيز به شدت محکوم شده است./ زنان دایکندی از افزايش نیروهای آمريکایی در افغانستان استقبال کرده اند و آن را باعث امنيت شهروندان افغانستان بويژه زنان دانسته اند. در همين حال در بخش ديگری از بيانيه ی خود آورده اند که نيروهای بين المللی باید در حملات خود، کودکان و زنان و سایر غير نظامیان را هدف قرار ندهند./
چهار شنبه 16 دسامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

کابل پرس: زنان در دايکندی با برپایی که يک گردهمایی در شهر نيلی مرکز اين ولايت خواستار برخورداری از حقوق شان شدند. در اين گردهمایی که با همکاری شهرداری دايکندی، نمایندگی کميسیون مستقل حقوق بشر در دايکندی، انجمن جوانان دایکندی، راديو دايکندی و ياناما برگزار شد، بيش از 1500 تن از زنان اين ولايت جمع شده و راهپيمایی آرامی را نيز به منظور حمایت از محو خشونت علیه زنان برپا کردند.

دايکندی شاید فقير ترين ولايت افغانستان باشد که درست در مرکز کشور قرار دارد. اين ولايت و مردم آن از قربانيان اصلی تبعيض در رژيم حامد کرزی می باشند. در اين ولايت تقريبا هيچ توجهی به بازسازی نمی شود و از راه، آب سالم آشاميدنی، برق، شفاخانه و مکتب مجهز محروم می باشد. بودجه های رياست های مختلف اين ولايت مانند رياست کشاورزی يا زراعت نيز بسیار کم می باشد، بصورتی که حتا بودجه ی سالانه ی آن، نيم معاش گزاف دالری مقامات در پايتخت نيست. علی رغم همه ی فقط و تبعيضی که عليه مردم اين ولايت وجود دارد، آنان بصورت خودجوش در فعالیت های مختلف شرکت می کنند. زنان و مردان برای بدست آوردن حقوق خود، بارها بصورت مدنی دست به اعتراض زده اند. دانش آموزان دايکندی علی رغم نبود امکانات، پس از دانش آموزان باميان، کسانی بودند که بيشترین قبولی را در آزمون ورودی دانشگاه های افغانستان داشتند. تنها زن در افغانستان، در ولايت دايکندی ست.

زنان دايکندی، روز شنبه دوازدهم ماه دسامبر سال روان گردهمایی و راهپيمایی خود را برای محو خشونت علیه زنان برگزار کردند.

آنان در اين گردهمایی و راهپيمایی بيانيه ای را نيز صادر کردند که در آن ضمن تاکيد بر خواست حقوق شان، از دولت خواسته اند که برای احقاق حقوق زنان افغانستان تلاش کند. در اين بیانيه خريد و فروش و قاچاق زنان و کودکان نيز به شدت محکوم شده است.

زنان دایکندی از افزايش نیروهای آمريکایی در افغانستان استقبال کرده اند و آن را باعث امنيت شهروندان افغانستان بويژه زنان دانسته اند. در همين حال در بخش ديگری از بيانيه ی خود آورده اند که نيروهای بين المللی باید در حملات خود، کودکان و زنان و سایر غير نظامیان را هدف قرار ندهند.

پيام‌ها

  • خواهرانِ دایکندی ام:

    هر حرکت و جنبش مردمی که به شیوۀ مدنی و عاری از خشونت باشد تأثیر گذار تر از هر صدا و انتقاد خشونت آمیز خواهد بود.
    همین خشوت است که ما بیشتر از 30 سال در آتشش میسوزیم و شعله هایش بلند تر از قله های پامیر و بابا بر فراز آسمانها رسیده و هنوزهم خون تشنگی زورگویان و ستمگران را خاموش نتوانسته و همه روزه بیشتر و بدتر میشود!

    مرامت برآورده باد، ای خواهر!

جستجو در کابل پرس