صفحه نخست > دیدگاه > فراخوان به محکمه کشاندن حامی طالبان و فاشیست قومی روستار تره کی

فراخوان به محکمه کشاندن حامی طالبان و فاشیست قومی روستار تره کی

کانون فرهنگی، هم پیوندی و همبستگی
کانون فرهنگی، هم پیوندی و همبستگی
دوشنبه 13 دسامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

انجمن افغان های مقیم اتریش طرح به محکمه کشاندن فاشیست قبیله روستار تره کی را شروع نموده است و به این منظور از تمام انسانهای با وجدان و طرفدار دیمو‍کراسی که از جانب تروریستان طالب و القاعده و حامیان فکری و تیوریسن های شان متضرر گردیده اند دعوت میکند تا به پروسه احتجاجی ما بپیوندند. طالبان به حیث یگ گروه تروریستی و بدوی نمادی از سنگدلی، بیرحمی، قومگرای، انسان کشی و مزدورمنشی است که هیچگاه جنایت آنها را مردم افغانستان و جهان فراموش نخواهند کرد.طالبان در دوره زمامداری شان افغانستان را به یک زندان بزرگی مبدل ساخته بودند و برای شکنجه بیشتر مردم افغانستان همه ارزش انسانی و اخلااقی را لگد مال کردند.قتل،بیرحمی، نخبه کشی،بیگاری وبیکاری، دامن زدن به مسائل قومی، آتش زدن مزارع و خانه های مردم،اسیر ومحروم کردن زنان،بستن دروازها دانش بروی شیفتگان علم ومعرفت، اخذ پول بنام تشکیل از مردم فقیر، تخریب ارزش ها و دستاوردهای فرهنگی وایجاد نظام اندیوالی از جمله مهمترین کارنامه های داخلی طالبان بوده است.طالبان مسلح مستقیماً با نظام کنونی افغانستان در ستیز است و از امتیازها دولت مستفید نمی شوند اما طالبان نکتایی دار با اخذ امتیازها و معاشات فراوان فساد اداری را در افغانستان قوت می بخشند تا این نظام بدنام شود.

از سوی دیگرطالبان نکتایی دار برای طالبان مسلح رویه می بخشند وسعی دارند تا نبرد آنان را نزد افکار عمومی مشروعیت بخشند وافراد را از سراسر کشور ترغیب بسازند تا به صف طالبان بپیوندند.

این طالبان همواره اختلافات قومی را دامن میزنند تا بی اتفاقی که مرض بزرگ جامعه افغانستان است افزایش یابد و در نهایت مردم روبروی هم قرار بگیرند وطالبان با استفاده از این آب گل الود به زمامداری دوباره نزدیکتر گردند.

طالبان نکتایی دارهمواره برای بقای طالبان مسلح تلاش میکنند و می هراسند از اینکه دولت افغانستان و جامعه جهانی اقدام جدی مبنی بر از بین بردن فتنه طالبان روی دست گیرند.

طالبان نکتای پوش اگاهانه تفکر طالبانی را دنبال میکنند، اما طالبان مسلح اغلب بطور نا اگاهانه دست به اقدام میزنند و پاکستان و برخی از کشورهای عربی در تطمیع آنان نقش زیادی دارند.

به این منظور طومار و شکایتنامه از روستار تره کی تهیه گردیده است که بعد از امضا به دادگاه های اتحادیه اروپا و کشور فرانسه فرستاده خواهد شد.از همه هموطنان با وجدان خواهش می شود تا برای معلومات بیشتر به آدرس ذیل به تماس شوند.

کانون فرهنگی، هم پیوندی و همبستگی

phone: 069912067754

email:office ekis-eu.com

address: Pastorstrasse 39-34/51/4
A-1210 Wien

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • حالا که یک نفر هم درپای این فراخوان درکابل پرس پیام نداده است واین قلم ازاولین پیامگذاران میباشم به یقین که درآدرس های جعلی دیگر هم کسی به این فراخوان ساختگی وغیر واقعی اهمیت نداده است.

  • براستی که این انجمن کار احمقانه کرده میخواهند این طالب آدمکش را محکمه نمایند ، گپ این آقا از محکمه و عدالت گذشته و باید مانند لمبه حکم اعدامش را صادر میکردند ، تا بدلها چنگ میزد و ما هم به طرفداری ایشان امضا میکردیم !!

  • عجبأ !!!
   اگر قرار است که در شهر مست را بگيرند ، پس همه انکه مست است بگيرند !!
   در جنايت ، خيانت ، جور وفساد ، خفقان و دکتاتوری ، اشاعه جهل وفقر و اعتياد ، اعدام ، شکنجه و تبعيد و نسل کشی اين مرز وبوم هر انکه دستش اغوشه و مشخص است ، اسناد ، شواهد و مدارک حقوقی ، گزارش بين المللی درزمينه موجود است بايد محکمه و عدام شوند . بسيار است که از اين آدم کشان نام برد به گونه نمونه :
   دستان احمد شاه مسعود و گروپ خونخوار اش ، ربانی ، سياف ، گلبدين ، دوستم ، ملک ، عبدالعلی مزاری ، حاجی محقق ، خليلی ، اکبری ، مجددی ، نبی ، خالص ، قدير ، گيلانی
   تورن اسماعيل هرات ، عطامحمد سيا ، ذبيح الله ، جنرال داؤد ، قدوس کل ، قومندان حضرت علی ننگر هار ، چکری ، الماس ، احمد شاه احمدزی ، غنی اشرف احمد زی ؛ احدی ، مصطفی ظاهر ، محمد ظاهر پادشاه ، جنرال عبدالولی پسر کاکا ظاهر شاه ، ووو
   در هم گروپی و هم قطاری ملا کور ، ملا متوکل ، ملا ضعيف اگر زنده اند در صحرا آزاد
   در محکمه مردم عدام و آتش انداخته و انهايکه مرده نابود شدند استخوان انها محکمه و اجازه دفن در خاک افغانستان داده نشود . بخصوص قاتلين خوشحال خان مينه ، فاضل بيک ، قلعه قاضی ، قرغه که مدت سه ماه آتش بر مردم بايد و احمد شاه لعين « مسعود » با گروپ آدمکش ، تروريستش باده پيروزی را در کوه تلويزون نوشيده بنأ مردم وطن در تفکيک دشمن خود ديگر اگاه ميباشند و خوب ميداند دشمن کی است انکه کشور را نجات داده بود و يا شورای نظاری که بار ديگر به استان بوسی متجاوزين پيشين به کوهلاب ، ترمز ، سه بيد تاخته و بدتر و زشتر از ببرک کامل چاکر روس گرديده ، تا انکه امريکا بر ضدش بربر های قرون وسطايی طالب را فرستاد . مانند روستا تره کی هست عناصر مزدور ، خود فروخته چون لطيف پدرام ، بيژند پور ، قوی کوشان ، مخدوم ، احمد ولی مسعود ، فرشته حضرتی ، وکيل جان محمد ، ضيا رهين ، وووو که محکوم شوند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس