در همین بخش

صفحه نخست > عکس > قاعده بغدادی چیست؟ این کودکان به آموزش زبان مادری، سلامتی، ریاضیات، حقوق بشر و...نیاز (...)

قاعده بغدادی چیست؟ این کودکان به آموزش زبان مادری، سلامتی، ریاضیات، حقوق بشر و...نیاز دارند

مافیای طالبان در وزارت معارف افغانستان به رهبری فاروق وردک، سیستم آموزشی افغانستان را در مسیر طالبانی شدن کامل قرار داده است.
چهار شنبه 9 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کودکان در مکاتب به آموزش زبان مادری، سلامتی، ریاضیات، حقوق بشر و سایر مضمون های ضروری نیاز دارند نه به قاعده بغدادی آن هم زیر نظر واپسگرایان. مافیای طالبان در وزارت معارف افغانستان به رهبری فاروق وردک، سیستم آموزشی افغانستان را در مسیر طالبانی شدن کامل قرار داده است.

کودکی در هلمند / عکس از کتی ایمیج

جستجو در کابل پرس