در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > سال دشوار برای پناهجویان افغانستانی گذشت؛ سال دشوارتری در راه است!

سال دشوار برای پناهجویان افغانستانی گذشت؛ سال دشوارتری در راه است!

علی زاده
جمعه 30 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پناهجویان افغانستانی درسال گذشته با مشکلات بیشتر نسبت به سال های قبل مواجه بودند. بلعیده شدن صدها تن در آب های اندونزیا، استرالیا، ایتالیا، یونان و ترکیه، عدم سرپناه و حملات فاشیستها دریونان، رد درخواست پناهندگی

هزاران نفر درکشورهای مختلف اتحادیه اروپا و استرالیا، از یکسو برگشت تحمیلی و یا اجباری صدها نفر از برخی کشورهای اروپائی.

حکومت افغانستان قرارداد های ننگین جهت برگرداندن پناهجویان با همسایه ها و کشورهای پناهنده پذیر در جهان بست و همچنان درپی آن تصمیم استرالیا برای پس فرستادن 2600 پناهجو و ایجاد کمپ درکشورهای مالیزی

واندونزیا توسط استرالیا، وقوع زلزله در تورکیه و بی خانمانی در بی خانمانی پناهجویان در آنجا، فشار کم سابقه حکومت پاکستان و اعلان وزارت کشور ایران که 900 هزار پناهجوی غیرقانونی در ایران حضور دارند و باید تا سه ماه دیگر زمینه را برای بازگشت خود و خانواده های شان به افغانستان فراهم کنند، همه و همه نشان دهنده ی سال دشوار برای پناهجویان است که این سال دشوار در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت.

در میان تمام مصیبت های دامنگیر پناهجویان وپناهندگان افغانستانی دوموضوع ازهمه دردناکتر و گسترده جلوه می نمائید.

1. تاریخ و وضعیت دردناک پناهندگان و پناهجویان افغانستانی در ایران.

2 .نحوه برخورد وسیاست حکومت افغانستان درقبال اتباع پناهنده وپناهجویش درنقاط مختلف جهان.
مشکلات، رنج و درد پناهندگان افغانستانی در ایران کابوس تلخی ست که بدن هر انسان با احساس را می لرزاند. هر اعلانی در رابطه به پناهندگان باعث میشود صدها هزار خانواده پناهجو وپناهنده مقیم ایران حلق شان خشکیده وزبان درکام شان بچسپد.

هويت نامشخص فرزندان هزاران افغانستانی که با دختران ايراني ازدواج نموده، معتاد شدن هزاران مهاجر در زندانها، قتل، شکنجه و وضعیت غیر انسانی مهاجرین در اردوگاه های سفید سنگ وتله سیاه، جنایات صورت گرفته حواشی خبرهای خفاش شهر، سپردن ده ها تن بدست مرزبانان طالبان و قتل بلافاصله آنان، پائین انداختن مزدوران از بلند منزل ها توسط پولیس، قتل ده ها تن بدست پولیس سرحدی، جدائی اعضای هزاران خانواده از یکدیگر با اخراج ویا زندانی شدن برخی از آنان وهمچنین مشکلات درس وتحصیل فرزندان خانواده های مهاجرین ... این همه نمونه ها یی ست از هزاران حادثه که علیه مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران بوقع پیوسته است.

تعامل حکومت افغانستان خصوصا طی چند سال اخیر با همسایگان و کشورهای پناهنده پذیر جهان در قضیه پناهجویان دردناک بوده، به هیچ صورت مطابق منافع ملی، مردم، پناهندگان، پناهجویان و خانواده های آنان نبوده است.

پناهجویان افغانستانی بخاطر مشکلات غیر قابل تحمل امکان ادامه زندگی را درکشور ممکن ندانسته با پذیرفتن خطرات جانی، هزینه هنگفت و تحمل مشکلات فراوان به آرزوی کسب امنیت و آینده بهتر به طرف یک کشور دیگر هجرت نموده و برگشتاندن آنها به افغانستان بدترین وضعیت ممکن برای آنان پس از رسیدن به مقصد است.

متاسفانه حکومت افغانستان طی سال های گذشته بخصوص در2011 منصفانه مطابق خواسته پناهجویان و شرایط امنیتی کشور عمل نکرده ضمن قرارداد های مختلف شرایط را برای پناهجویان افغانستانی در اکثر کشورها جهان دشوارتر نموده است.

در قراردادی که میان افغانستان و استرالیا برای برگرداندان پناهجويان افغانستانی امضا شده چنین تفاهم صورت گرفته است." استرالیا اجازه دارد افغان هایی را که درخواست پناهندگی شان قبول نمی شود، حتی در صورت عدم رضایت پناهجو، او را به افغانستان بازگرداند."

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس