در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > علت جستجوی پناهگاه و ترک وطن عمده ترین و سرنوشت سازترین سوال در پروسه رسیدگی به (...)

علت جستجوی پناهگاه و ترک وطن عمده ترین و سرنوشت سازترین سوال در پروسه رسیدگی به درخواست پناهندگی!

هیچ دلیلی غیر از دلایل قید شده در کنوانسیون 1951 ژنیو یک پناهجو را مستحق به در یافت پناهندگی مطرح نمی تواند.
علی زاده
سه شنبه 10 جنوری 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کنوانسیون پناهندگان به زبان دری و انگلیسی

نداشتن تذکره و نا مشخص بودن هویت، یکی از علت های اصلی رد درخواست پناهندگی است!

جنگ های مداوم، بیکفایتی حکومت ها و تبعیض نژادی جاری با قدامت بیشتر از یک قرن باعث شده تا افغانستان به یک کشور بزرگ پناهنده خیز در جهان مبدل گردد. میلیون ها پناهنده افغانستانی درکشور های مختلف جهان بسربرده، سالانه ده ها هزار نفر به دلایل مختلف کشور را ترک گفته بسوی نقاط مختلف درجهان رهسپار می شوند.

سرپناه مطمئن و امنیت آرزوی هرخانواده بوده و بخاطر نامساعدی شرایط زندگی درافغانستان شاید بیشتراز نود فیصد خانواده ها، رویائی زندگی دریک کشور مرفه جهان را بسر بپرورانند. زندگی بعضی اشخاص وخانواده ها درحدی دشواربوده است که آنها ادامه زندگی درافغانستان را ناممکن ارزیابی نموده، با تحمل مشکلات غیرقابل وصف و پذیریش رسک های خطرناک، درپی "سرپناه وامنیت" کشور را ترک کرده پناهجو شوند. فاصله پناهجویی تا پناهند گی برای یک شخص یا فامیل نهایت دشوار، طقت فرسا، پرخطر و پرهزینه بوده و هرگاه یک پناهجو قبل از حرکت به مقصد (یکی از کشورهای اروپائی و یا استرالیا) معلومات کافی شرایط پناهنده پذیری را درکشور مقصود قبل از درخواست پناهندگی کسب نکرده باشند، با مشکلات جدی در پذیرش شان منحیث یک پناهنده مواجه می گردند.

طی یک سلسله مقالات، معلوماتی را با هموطنان که در پی پناهجوی، مرحله پناهجوئی و یا درپی پناهندگی میباشند شریک میسازم. مدت طولانی همراه شماری از پناهجویان افغاناستانی مقیم درهالند همکاری داشته ودوسیه های تعداد زیادی ازآنان و بخصوصا کسانی را که جواب منفی دریافت نموده مطالعه کرده و در روشنی همین معلومات میخواستم این مطالب را ضمن کتابی دردسترس هموطنان علاقمند قراربدهم.

تعدادی هموطنان هرروز بخاطر نداشتن اطلاعات لازم وکافی پس از تقاضای پناهندگی با مشکلات زیاد مواجه میشوند. لذا اطلاعات مد نظر را اینک با پناهجویان هموطنم شریک میسازم. گذشت هرسال شرایط پذیرش درکشورهای اروپائی وغربی دشوار و طی مراحل قانونی تقاضای پناهندگی پیچیده تر گردیده است.

معلومات اندک من در رابطه به وضعیت پناهندگی درکشور هالند بوده، هموطنان پناهجو میتوانند منحیث معلومات کلی دررابطه به ضروریات تقاضای پناهندگی دردیگر کشورها نیزمدنظرداشته باشند.

تذکره، جهت ثبوت تابعیت" پناهجوی" افغانستانی نهایت ضروری وحیاتی بوده، دربررسی تقاضای پناهندگی نقش سازنده میداشته باشد.

متاسفانه شماری از هموطنان بخصوص خیلی از هزاره ها بخاطر نداشتن تذکره تقاضای پناهندگی شان مسترد میگردد. تقریبا هشتاد فیصد کسانیکه تذکره باخود ندارند، تقاضا پناهندگی شان رد می شود. اولین علت ذکر شده درجواب منفی آنان نداشتن تذکره منحیث شخص با هویت نامشخص مطرح میباشند.

شخص که تذکره به همراه نداشته و سوال مستنطق مصاحبه کننده را با گفتن هرگز تذکره نداشتم پاسخ میدهند. این پاسخ مشکل شخص متقاضی پناهندگی را بیشتر افزایش داده و برای دریافت جواب منفی راه را هموارتر می نماید. دیروز دوسیه ئی را مطالعه کردم، علت جواب منفی آن نداشتن تذکره عنوان گردیده بود. وی درجواب مستنطق گفته بود چون هیچگاهی ضروت داشتن یک تذکره برایش احساس نگردیده لذا در افغانستان هیچگاهی تقاضا برای گرفتن تذکره نکرده است. ایرادات مطرح شده از جانب مامور اداره مهاجرت بخاطر نداشتن تذکره به متقاضی مذکور بیشتراز دوصفحه را احتوا مینمود و دریک قسمت آورده بودند" از تاریخ 11جولای 2010 درافغانستان اعلان گریده، که هر افغانستانی باید تذکره داشته باشند" پس اظهارات پناهچو مذکور برای اداره مهاجرت نمیتواند مفهوم و قابل قبول باشد زیرا اداره مهاجرت به همین دلیل قوی، اساسی و برخی دلایل دیگری که در دوسیه ذکر شده بود، تقاضای پناهندگی متقاضی مذکور را لغو کرد.

خیلی از پناهجویان شاید دلایل محکمی برای رد این ادعای اداره مهاجرت داشته باشند، مگر فرصت مطرح نمودن آن، دشوار، زمانگیر و بسیار پیچیده بوده و در برخی موارد شاید هیچ دلیلی باعث تغییری در تصمیم اداره مهاجرت برای شخص مذکور نگردد.

درآن صورت سال ها بلاتکلیفی، کمپ های دیپورتی، فشار برای برگشتن دوباره به وطن ...درانتظار شخص مذکور میتواند باشد. بنا به همراه داشتن تذکره بسیارمفید وضروی و بیان نمودن" اصلا هیچگاه تذکره نداشتم" بدترین جواب و دارائی پیامدهای بسیار مشکل ساز برای برخی پناهجویان بوده میتواند.

استفاده از تذکره های جعلی که در برخی موارد از جانب مامورین اداره مهاجرت شناسائی گردیده ، درصورت ثابت شدن جعلی بودن یک تذکره جواب حتمی منفی برای متقاضی مذکور به همرا میداشته باشد. پناهجویان که هم اکنون با همین مشکل مواجه هستند، تهیه تصدیق نامه افغان بودن آنان ازسفارت وکنسولگری های افغانستان ونامه تصدیق کننده ملیت وتابعیت افغانستانی شان از سوی انجمن واتحادیه های ثبت شده ورسمی افغانان درکشورهای مختلف نظربه چگونگی حالت دوسیه هرشخص میتواند ممد ومفید برای پناهجوی مذکور باشد .

پناهجو قبل از سپردن چنین تصدیق نامه هائی به مامورین اداره مهاجرت حتمی باید با وکیل و یا اشخاص آگاه درمورد صحبت نمایند تا در روشنی وضعیت دوسیه شان تشخیص گردد که آیا سپردن نامه مذکور برایشان مفید میتواند باشد یاخیر. زیرا درصورت ضعیف بودن دوسیه نتیجه معکوس میتواند بدهد زمینه فشار بیشتر را برای برگشتاندن شخص مذکور به افغانستان فراهم کند...

ادامه دارد.

نوت: درصورت همکاری مدیران محترم وبسایت http://refugeeface.com/ کوشش خواهم نمود تا بشکل سلسله واراین معلومات درمعرض استفاده علاقمندان قرارگیرد.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه کشور در یک نشست خبری گفت، قرار است در سال 1391 خورشیدی سفارت افغانستان در کشور یونان آغاز بکار نماید.

  وی افزود: سفارت افغانستان در یونان به منظور حل مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور ایجاد میشود .

  سخنگوی وزارت خارجه کشور همچنان از رهایی ده ها پناهجوی افغان از زندانهای یونان خبرداده گفت: بعد از سفر هیات افغانی به کشور یونان و گفتگو درمورد رهایی بازداشت شده گان افغان از سوی پولیس آن کشور اکنون ده ها پناهجوی افغان از قید رها شده و قرار است به افغانستان بازگردند.

  به گفته ای وی : اکنون برای بیش از 1200 تن از پناهجویان افغان که در کشور یونان بقسم غیر قانونی بسر میبرند اوراق برگشت به وطن ترتیب شده و تا چند روز دیگر به آنان تسلیم خواهد شد.

  مقام های وزارت خارجه در حالی از رهایی ده ها پناهجوی افغان از زندانهای یونان خبر میدهد که بر اساس گزارشها اکنون بیش از 50 هزار مهاجر افغان دریونان بسر برده و تلاش دارند تا از طریق مرزهای یونان به اروپا راه یابند.

  • ba arze salam khedmate dostane aziz man nazaram darbareie in ke sefarate afghanestan mikhahad fahaliatash ra dar keshware uonan aqaz namaiad in ast ke bishtare jawanani ke salhast da an keshwar be sar mibaran bedone in ke kodam sarpanah ya madraki dashte bashand ta azadane da an keshwar gashto gozar namaiand ya kari ra pishe konand baiad keshware afghanestan moshkelate in jawanan ra dar nazar grefte wa be an residagi namaiand an edeh az jawanani ke maielan dawtalabane be keshwareshan bargardand madareke safar ra baraieshan mohaia sazand wa an edeh ke taqazaie panahandegi kardand az dowlate an keshwar be anha niz residegi shawad .

جستجو در کابل پرس