در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > زلمی خليل زاد می خواهد رييس جمهور افغانستان شود!

زلمی خليل زاد می خواهد رييس جمهور افغانستان شود!

قانون اساسی اجازه نمی دهد . ولی برای خليل زاد قانون عوض می شود؟
جمعه 1 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قانون اساسی افغانستان اجازه نمی دهد که زلمی خليل زاد رييس جمهور افغانستان شود. در قانون آمده که فردی می تواند رييس جمهور افغانستان باشد که شرايط خاصی را داشته باشد و آقای خليل زاد حداقل يکی از شرايط آن را که بايد تابعيت افغانستان را داشته باشد، ندارد. مساله ی دو تابعيتی نيز چندی پيش در پارلمان افغانستان درباره ی وزرای کابينه مطرح شده که هرچند برخی وزرا تابعيت دوم خود را ترک نکردند اما وزير نيز نمی تواند تابعيت دوگانه داشته باشد. حالا اگر آقای خليل زاد است و الايات متحده زورش می رشد که او را به رييس جمهوری افغانستان بگمارد، بحث ديگری ست. در قانون آمده که رييس جمهور بايد شرايط زير را داشته باشد:

ماده شصت و دوم:

شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :

۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد.
۲ - در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد

۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد. هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

اين هم دست گل آقای خليل زاد که بدون اجازه ی بزرگترش با ايرانی ها بر سر يک ميز نشسته است و کاخ سفيد او را بازخواست خواهد کرد:

پيام‌ها

 • برادر میرهزار! سلام. جرأت تان ستونیست ولی بی حکمتی و بی خبری تان را من نمی ستایم.
  شما هنوز ملت افغانستان را نشناخته اید.
  مثل مشهوری است: افغانها گرو میشوند ولی فروخته نمیشوند.
  خان عبدالغفار خان گفته بود: موژ پختانه خلک دیر غیور یو، خو د پیسی په مقابل ایمان نلرو.
  این دو مثل میتواند بخوبی این ملت را معرفی کند. این ملت پول و دارای بسیاری ها را خورده است و در آخر او را جواب گفته است:
  1ـ همین کمونست ها که در روز اول از چک چک کردن و هورا گفتن و زنده باد لینن کبیر زیر و بالا را پاره کردند و در نهایت اکثر شان به مجاهدین پنهانی کمک میکردند، حتی شاهنواز تنی اش به حکمتیار صاحب پیوست و وکیل هم به آمر صاحب مسعود، سلطان علی کشتمند هم همهء دار و ندار خود را به استاد مزاری تسلیم کرد.
  2ـ همین مجاهدین بیست سال در پاکستان پناه یافتند و در نهایت ده سال دیگر در برابر پاکستان مقاومت کردند و به هیچوجه حاکمیت آن را قبول نکردند.
  3ـ همین آقای کرزی؛ در چرخبال امریکا در ارک پیاده شد، ولی در نهایت نماینده انگلیس را قبول نکرد و گناه جنگهای هلمند را هم بگردن انگلیس انداخت و در این روزها هیچ تبصره و خبری نیست که صدای امریکا و بی بی سی از ضعف کرزی سخن نگویند. کرزی که دیروز دکتورای افتخاری برایش میدادند، قهرمانش میخواندند و...
  یکبار تاریخ افغانستان را مطالعه کنید برایتان بهتر است.

  • روئسای سیاسی در افغانستان همواره به نفع بادارهای خارجی خود نقش ایفا کرده اند هر رئیسی در افغانستان وابسته به یک کشور خارجی بوده این تنها کرزی نیست که حامیان خارجی دارد بلکه هر رئیسی ازین نعمت برخوردار بوده است، همین آمرصاحب شما. فکر میکنی او "مسعود" مزدور بیگانه ها نبود ؟ افغانستان همواره اشغال بوده است و امروز هم اشغال است، و همیشه مزدور بوده است. به نظر من حالا که ما باید مزدور باشیم بهتر مزدور آمریکا باشیم تا اینکه مزدور پاکستان و با اعراب سوسمار خور

  • امید آزادی تو چقدر بد اخلاق و خشک هستی بشرم مجاهد میگی و دهنت کف میکند کدام رهبر سگ صفتان شما مزدور نبود مسعود خودش اجنت (کی جی بی) بود گلبدین خر گو خور دال خور های پاکستان بود ربانی بچه بیریش نوکر پاکستانی ها آی اس آی مجددی خو به همه واضع و آشکار است سیاف مورده عربها بود مزاری .... خور ایرانی ها بود . و تو .... خور این رهبر ها هستی خجالت بکش حالا مس تان نمایان شد ملت شما کثافت های خواهر و مادر نا شناس را شناختن . مثل آینه به مردم روشن شدید شما همه تان ننگ افغانستان هستید مرگ بشما ریش درازان شیطان وسگ صفت،مرگ بشما مجاهدین راه پول دزدی چور قتل و هزار بی ناموسی دیگر .

  • ایها المسلم الکاذب وکاسترو الکاذب!

   دشنام زدن نماینده گی از تربیت فامیلی وکمبود زخارف علمی دارد.

   وبدترازین که شخص رفیق شما همان کاستروی دروغین است که خواسته است اکت شیر را بکند.

   کاسترو اگر کمونیست هم بود امروز بیشتر از پنجاه سال بازور سرنیزه بالای ملت اش حکومت میکند.

   اما خودت تاهنوز نه سرپیاز استی ونه ..... پیاز.

   ترا فقط یک دشنام رسیده است که باید به آدرس هر کس ارسال کنی اما نمیدانم که جناب عالی حداقل ازهمین کامران میرهزار نمیشرمی که سایت وی را مملوء از گند ومرداری میسازی.

   اگر تو مسلمان میبودی میدانیستی که اسراف وقت وامکانات چقدر یک کار شنیع است.

   آن رهبران مجاهد ومقاومتگر را که از برکتش خودت به ترک وطن مجبور شده ای امروز درکنار ملت ومردم خود قرار دارند سایت رسمی دارند آدرس مشخص دارند پر تان میسوزد که در سایه اش خودرا برسانی.

   بناء دشنام زدن درهمچو یک سایت گرانقیمت نه مردی است ونه هنر.

   من بخاطر اینکه واقعا سایت کابل پرس توانسته است از اطیاف مختلف فکری کشور مطالب ومضامین شانرا نشر کند جدا سپاسگزار هستم.

   اما اگر خودت بعنوان مسلمان نه حد اقل بعنوان یک انسان باوجدان اگر احترام به انسان وکرامت انسانی داری باید بفهمی که قسمت اعظم ملت افغان مجاهد بودند هستند وخواهند بود.

   اعمال رهبران خائین و مزدود به هیچ صورت چهره جهاد واسلام را لکه دارد ساخته نمیتواند.

  • تمیم آغا آیا در خواب سنگ این رهبران و مسلمانان خونخـوران را در سینه میزنی یا در بیداری ؟ یا اینکه طب داری ؟ درست است که در کابل قدرت ،آدرس و سلاخی ها و زندان ها دارند و دست ما به آنها نمیرسد . مگر تو مسلمان بی عقل کودن که از خدای زمین وآسمان خبر نیستی من چه کنم که ترا از قهر و گرفت خداوند با خبر سازم ما حق و انتقام خود و این ملت مظلومرا از خدا میخواهیم که همه شانرا شرمنده و خجل در اجتماع و پیش پای خور طفلان بسازد . آیا از صدام باورت می آمد که چه شد . همین مجاهدین را باز نگاه میکنی . کنده درخت که خراب بودشاخ و پنجه اش هم گنده وخراب است که ما مردم دیدیم هم در خلقی و پرجمی و هم در مجاهدین بخصوص در مجاهدین راهی حق .دزدی قتل چور بی ناموسی ..... ها کردن ملت را سرگردان و نالان کردن مهاجر، پیش پای خور خارجی ها ساختن . از کدام مجاهد صفت میکنی . مجاهدین که میخ ها را در کله کوبیدن مجاهدین که رقص مرده راه انداختن مجاهدین که سرخواهر و زن مردم را تجاوز کردن اولاد مردم را بردن ،مجاهدین که تاریخ و کلتور وفرهنگ مارا با نوک نیزه برباد کردن مجاهدین که دارایی عامه را به یغما بردن مجاهدین که در دنیا همه خودشان را وحشی خطاب میکردن ملت را هم وحشی معرفی کرد ولطمهء به نام پُر افتخار افغان و افغانیت وارد کرد،کدام ؟ شاید پولشان برایت میرسد ویا از همان قماش هستی یا با ایشان خیشی کردی ؟ حقت است باید دفاع کنی مبارکت باشد.

   مرگ سگ به این مجاهدین . مرگ به این تاجران دین وخون ملت بیدفاع این حلقه بگوشان پاکستانی ها .

  • آقا ی کاسترو من نمی دانم شما هم وطن ما هستید یاخیر اما اگر هستید به شما توصیه می کنم طرز فکر خود را خواهشاعوض کنیدچون دیگر این افکاردرنزدما جوانان امروز جایی نداردوهمه ما درافکار نو واستقلال طلبی هستیم ودست به اقدام هم می زنیم ونمی نشینیم در انتظار شما بزرگ تر های خواب آلود این را مطمئن باش
   وواقعا برای این کشور متأسفم که چنین کوتاه فکرانی دارد که ماژرف اندیشان باید به پای آن ها بسوزیم
   از خداوند بزرگ می خواهم که به شماافکاری درست عنایت بفرماید ومارابه راه راست همچنان هدایت بفرماید.

  • Salam bar hama hamwatanan!
   Meslem Jan ! Man Mesle brodar e kochake shoma mekhaham chand nazar e khod ra dar mowred e shokhanae Zesht e ke shoma zeker karded begoyam...agar shoma feker dashta bashed hargez ba yak afghan e khod, hamwaten e khod wa yak brother e muselman e khod Tawoheen mekonen...chraa ma khod tafriqa ra dar yak famil begenjaanem???Chra koshesh e ma dar mowred e Behboodi watan, mardom wa khaake khod nabashad????? Chra ma hama yak dest karda mardome khod ra wa khod ra wa famil e khod ra az bad bakhti haa nejaat natemm??? ayaya ba ba nazare shoma ien kaare khob khaad bood ke yaki diga ra tawohin wa dashnaam konem??? ... khob man Omed waaram ke khodawand dar dile hama afghana mehr wa mohabat wa shafaqat wa brodari ra jaye gozeen kona taa ke az ien badbakhti haa nejaat yaabem..
   Tashakor

 • aga ey mozdore America rahise jamhor nashawa ke khad shod?

 • نخست یک بار به تعین آقا کرزی نظر بیندازید بعد همه چیز برایتان روشن می شود.

  نمایند گان افغانها در بن به اساس رای آزاد فیصله کردن که عبدالستار سیرت باید رئس جمهور حکومت موقت باشد، اما امریکا آقای سیرت را رد نوده و کرزی را به خواسته خود تعین نمود.

  در آن زمان از جمله 15 رای 12 رای را آقای سیرت بدست آورد، 2 رای را آقای کرزی و یک رای را شخص سومی، که از طرف امریکا رد شد.

  بعد هم در توافق نامه بن آمده بود که رئیس اداره موقت و انتقالی بعد از این دو دوره نمی توانند خود را کاندید ریاست جمهوری نماید، اما این امریکا بود که تصمیم گرفت واسرایش در قدرت بماند. حال شما بگوید که کدام کار نزد امریکایها نا ممکن است.

 • سلام به دوستان!
  اگرچه جای تاسف است. ولی اگر واقعبینانه فکر کنیم وخود را بجای امریکا قرار دهیم همین کار را میکردیم و حرف مان به اشخاص همچو آقای گلبهاری این خواهد بود که شکست دهنده حکومت طالبان ماستیم و تصمیم گیرندهء مراحل بعدی هم باید ما باشیم نه شنیدهء که میگویند گربه بخاطر خدا موش نمیگیرد. مگر یاد تان رفت که قهرمانان روس شکن تان. پهلوانان کله کته تان و آدمخورهای خطرناک تای از کوچکترین هجوم طالبان میمون وار فرار میکردند و به اصطلاح حکومت به رسمیت شناخته شده تان هم با چک چک های طالبان شکل تیلفون موبایل را بخود گرفته بود. در تمام افغانستان تان کسی مرد مانده بود که جلو طالبان را بگیرد؟

 • که زلمي٠ خليلزاد ٠ ځان د رياست جمهوري لپاره کانديد کړي معني داده چه بوش ځان کانديد کړي خليلزاد هيڅ حق نه لري چه پدي هکله سوچ هم وکړي٠ په درنښت سيدولي٠حسني٠ لندن

  • سلام خدمت تمام هموطنان عزیز و گرامی:

   نمیفهمم که ما افغان ها چه زمانی دست ازین بد بینی ها در باره یک دیگر دست میبرداریم. اینجا بحث از نظر شما در رابطه به آقای زلمی است شما به یک دیگرتان دشنام میدهید. کی در افغانستان زور یافت ظلم نکرد و کی که به قدرت رسید مردم مظلوم زیر پاه نکرد.
   بیاین ازین تو چنان کردی و من چنان بگذریم وازین به بعد متوجه باشیم تا اشتباهات کذشته را تکرار نکنیم. نظر من در رابطه به کاندیدی آقای خلیلزاد کاملاً منفی بوده یک شخص که سال ها در یک کشور غریبی با مفکوره های غربی و در پست های بلند کارکرده باشه و از بین خود این ملت تقریباً پاشیده نباشد تا مردم را در گرد خود جمع نمائید امکان ندارد و شما خوبتر میدانید که مردم افغانستان یک مردم سنتی بوده و به هیچ وجه یک شخصی را که او را به دیده امریکائی میبنند قبول نخواهند کرد و اوضاع شاید بدتر و بدتر خواهد شد.

 • با درود واحترام خواننده گان وگردانندگان کابل پرس،اگرنظري بتاريخ افغانستان بيندازيم بخوبی واشکار ديده ميشود که طی تاريخ خونين افغانستان هميشه سران ورهبران در خارج تربيه وبرسرنوشت ملت تحميل شده وميشود اين يک اصل ساختمان جامعه نيمه فيودالی است درجامعه نيمه فيودالی چون افغانستان در حقيقت ملت بشکل واحدی رشد نکرده بلکه رهبران و بهتربگويم ريسان وريش سفيدان قبيله تصميم گيرندگان سرنوشت مردم قبيله اند .پادشاهان افغانستان طی مراحل مختلف تاريخ با رشوه وساخت باخت با ريش سفيدان به قدرت رسيده اند.اززمان حکومت مرکزی تا امروز شاهد حکومت نيستيم که به اراده وتصميم مردم بوجود امده باشد به استثننای چند سال حکومت مرحوم امان الله که البته خواستار وابستگی با انگليس نبود وهمين امر باعث سقوط وی گرديد. طی اضافتر ازچهل سال زمامداری فاميل نادر ميبينم تا ثير مستقيم انگليس راچيه درسياست خارجی وچيه دربخورد باهمسايگان ان امريست واضح وروشن .با رسيدن ح دخ به قدرت برای همگان روشن است که رهبران ان باصراحت وابستگی خويش را با اتحاد شوروی اعلان داشته وحتي انرا افتخار ميشمردند .باقدرت رسيدن برادان مجاهد که تمام ملت ارزو خودرا به ان دوخته بودند با تاسف تمام رهبرا ن جهادی تا گوش غرق در خودفروختگی براي پاکستان بوده تمام هستی وسرنوشت مردم بدست پاکستان سپرده شده که خودشاهد وقرباني ان تاامروز حس ميکنيم. از نظر بنده کانديد اقای زلمی خليل زاد بمراتب خوبتر از انست که شخص گمنام ديگری باپشتيبانی پاکستان وايران به حيث ريس جهور افغانستان تعين شود.دوستان عزيز افغانستان درشرايط بسيار مشکلی روبرو ست هرلحظ انتظار سقوط ان در دامن طالبان ميرود امنيت افغانستان بسيار شکننده است که البته همکاری مخفيانه رهبران جهادی باطالبان را نبايد به دست کم گرفت.

 • چیزی که امریکا بخواهد همان می شود مگر زلمی خلیلزاد در کابینه امریکا نیست مگر سفیر بوش نیست پس فکر کنید امریکا یکنفر را برای رهبری ما میفریستد تا راحت تر دارو ندار افغانستان را بیبرد به نضر من برید تبعه یک کشور دیگر شوید به افغانستان دل خوش نکنید هر گیز درست نمی شود مگر می شود در یک قفس موش را با گربه گزاشت ما مسل موشو گربه هستیم هرگیز باهم نیستیم

  • به همه مردم بيچاره ومظلوم سرزمين افغانستان سلام عرض ميكنم از بارگاا خداميخواهم كه هرچه زودتر به اين ذلت و شرمساري ما خاتمه دهد زيرا ما تنها كشوري هستيم كه جا سوس و مزدور خارجي ميخواهد رئيس جمهور آن شود اگر اين مزدور شاخ دار ميتواند رئيس جمهور شود آن بيچاره مادر مرده در كانتينر ببرك كارمل چه گناهي داشت كه به آن سرنوشت درد ناك مبتلا گرديد و جسد ش هم طعمه سگان گرسنه حيرتان گرديد شمارا بخدا قسم بين كارمل وخليل زاد مقايسه كنيد كدام يك را ترجيح ميدهيد مگر تقدير سرنوشت ماراچنان رقم زده كه هميش رئيس و زعيم ما يك خائن و جا سوس خارجي باشد البته جواسيس كه خود شرم ندارند و بر شغل نا مقدس خود ميبالند كه اين افتخار بر اين كار لعنتي باز هم در كشور مابازار دارد . خدايا مردم ما را از اين خفت و ذلت تاريخي نج نجا ت ده والسلام مولوي حقگو

  • سلام حشمت الله "حسنی" از ولایت فاریاب خوب نظر ما ده ایباره است که آقای خلیل زاد معاون اول ریاست جمهوری است آیا ای شده میتواند که آقای خلیل زاد به موفق شود
   لطفط نموده جاب این را برای مایان ارسال کنید.

جستجو در کابل پرس