صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > اسناد و قوانين > متن کامل تفاهم نامه انتقال مسوولیت زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی به (…)

متن کامل تفاهم نامه انتقال مسوولیت زندان های تحت کنترول نیروهای خارجی به دولت افغانستان

مرتضی رحیمی
جمعه 9 مارچ 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی و جنرال جان آلن فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان امروز طی محفلی در وزارت امور خارجه کشور، توافق نامه انتقال زندانیان و گرفتن مسوولیت زندان بگرام را امضا نمودند.
برطبق این تفاهم نامه مسوولیت کامل زندان بگرام یکی از بزرگترین بازداشتگاه های امریکایی در کشور از نظامیان امریکایی به دولت افغانستان طی شش ماه باید صورت گیرد.
در بازداشتگاه بگرام هم اکنون نزدیک به 3000 زندانی که اکثراً از سران گروه طالبان می باشد، زندان هستند و شش ماه ضرب الاجل تعیین شده است تا مسوولیت این زندانیان به افغان ها سپرده شود.
در ذیل متن کامل این تفاهم نامه امده است:

تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا در مورد انتقال بازداشتگاه های امریکایی در خاک افغانستان به حکومت افغانستان

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (که منبعد مختصراً "افغانستان" گفته میشود) و حکومت ایالات متحده امریکا (که منبعد مختصراً "ایالات متحده" گفته میشود)، و منبعد یکجا به نام "طرفین" یاد شده و بالترتیب از جانب وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان و قوماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان نماینده گی میشوند،

  • با توجه به دست آوردهای مشترک در همکاری شان در راستای مبارزه با تروریزم بین المللی و افراطیت و تامین ثبات در افغانستان؛
  • با اتکأ بر پیشرفت های حاصله در روند جاری انتقال مسئولیت رهبری در سکتور امنیتی به نیروهای ملی امنیتی افغان؛
  • با تأکید بر احترام کامل از جانب ایالات متحده به حاکمیت ملی افغانستان و تایید اهمیت همکاری بین طرفین به نحویکه تأمین حاکمیت ملی افغانستان را هرچه بیشتر تقویت نماید؛
  • با یاد آوری از مشورت های لویه جرگه عنعنوی ماه عقرب 1390، خاصتاً مشورت های مربوط به انتقال هرچه زودتر بازداشتگاه های تحت کنترول ایالات متحده در خاک افغانستان به حکومت افغانستان؛

به تفاهمات ذیل دست یافته اند:‌

بخش اول
تعریفات

۱. در چارچوب این تفاهمنامه،‌ زندانها به تأسیساتی گفته میشود که در آنها زندانیان محکوم یا زندانیان منتظر به محاکمه نگهداری میشوند. آنعده تأسیسات که به منظور تطبیق اقدامات انظباطی عسکری بالای عساکر امریکایی از طرف مقامات نظامی ایالات متحده مورد استفاده قرار میگیرند، شامل این تعریف نیست.

۲. درچارچوب این تفاهمنامه، تعریف بازداشتگاه ها تأسیساتی را در بر میگیرد که در آن افراد برمبنای قوانین بشردوستانه بین المللی، به شمول پروتوکول الحاقی دوم سال ۱۹۷۷ مربوط کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنیو، تحت باز داشت قرار میگیرند.


بخش دوم
شرایط انتقال بازداشتگاه ها

3. ایالات متحده بار دیگر تصدیق می نماید که هیچ زندانی را در قلمرو افغانستان در اختیار نداشته و مبتنی بر احکام این تفاهمنامه، بازداشتگاه های امریکایی مستقر در خاک افغانستان را به اختیار افغانها انتقال میدهد.

4. ایالات متحده بار دیگر تصدیق می کند که اتباع افغان را که بوسیله نیروهای امریکایی در بازداشتگاه پروان تحت بازداشت قراردارند، با توجه به احکام این تفاهمنامه، به جانب افغانستان منتقل می نماید.

5. افغانستان تصدیق می نماید تا مبتنی بر قوانین داخلی خویش رژیم بازداشت اداری (غیر قضایی) را ایجاد نماید که:
الف ) مطابقت با قوانین بشردوستانۀ بین المللی، به شمول پروتوکول الحاقی شماره دوم سال 1977 مربوط کنوانسیون 1949 ژنیو، و تمامی مکلفیت های بین المللی افغانستان داشته باشد؛
ب ) مکلفیت های بین المللی افغانستان را در قبال برخورد انسانی و تأمین روند قانونی محاکمه مراعات نماید؛ و
ج ) بر فراهم آوری پایدار تسهیلات مناسب به شمول تأمین مسکن، مبتنی باشد.

6. طرفین تصدیق می نمایند که با امضای این تفاهمنامه، بازداشتگاه پروان تحت اداره یک قوماندان افغان در می آید؛
الف ) منوط به اینکه افغانستان یک دگر جنرال اردو را که دارای شایستگی لازم و پرسونل مورد نیاز باشد قبلاً منصوب نماید؛
ب ) قوماندان جدید التقرر افغان در بازداشتگاه پروان با مقامات آمریکایی در راستای طی مراحل و انتقال منظم بازداشت شده گان در داخل بازداشتگاه پروان و به سایر بازداشتگاه ها و زندان های افغانستان، و همچنین در زمینه ادامه ظرفیت سازی در بازداشتگاه پروان به منظور تدارک محیط امن و بشردوستانه، همکاری نماید؛
ج ) در دوران طی مراحل و انتقال، که نباید بیشتر از شش ماه طول بکشد، مسولیت باز داشت شده گانی که از جانب ایالات متحده تحت قوانین منازعات مسلحانه در بازداشتگاه پروان نگهداری می‌شوند، کماکان بدوش قوماندان آمریکایی در این بازداشتگاه می باشد؛
د ) به منظور اینکه پروسه انتقال بازداشت شده گان که توسط ایالات متحده در بازداشتگاه پروان تحت قوانین منازعات مسلحانه نگهداری میشوند، در چارچوب زمانی تعین شده شش ماهه اجرأ شود، طرفین تعهد میکنند تا منابع و پرسونل کافی را فراهم نمایند؛ و
ه ) به منظور ارایه همکاری‌های مشورتی، تخنیکی و لوژستیکی، ایالات متحده برای مدت یک سال بعد از امضای این تفاهمنامه به حضور خود در بازداشتگاه پروان ادامه میدهد.

7. افغانستان تصدیق مینماید تا برای ایالات متحده و سازمان های بشردوستانه ذیعلاقه دسترسی کافی را به بازداشت شده گان انتقال یافته به منظور نظارت بر تطبیق احکام قوانین بشردوستانه بین المللی، فراهم سازد.

8. افغانستان تصدیق مینماید که، مطابق با قوانین بشردوستانه بین المللی، به شمول پروتوکول الحاقی دوم (ژنیو) و سایر مکلفیت های بین‌المللی خود، تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از پیوستن بازداشت شده گان تحت مراقبت خود به تروریزم و زمینه سازی آنها برای فعالیت‌های تروریستی، روی دست گیرد، تا باشد که این افراد تهدید دوامدار را علیه افغانستان، جامعه جهانی و یا ایالات متحده متوجه نسازند.

9. افغانستان تصدیق مینماید که با ایالات متحده قبل از رهایی بازداشت شده گان انتقال یافته، به شمول رهایی قبل از محاکمه، مشورت انجام دهد، و اگر ایالات متحده تشخیص می دهد که دوام بازداشت برای جلوگیری از برگشت بازداشت شده به تروریزم یا تسهیل فعالیت های تروریستی از جانب وی ضروری است، افغانستان در مورد همچون ارزیابی نظر مساعد خواهد داشت.

الف ) موضوع مذکور در چارچوب توافقنامه دوجانبه امنیتی که قراراست بعد از امضای سند مشارکت ستراتیژیک میان طرفین مورد مذاکره قرار گیرد، باز نگری میشود.
ب ) افغانستان تصدیق مینماید که از انتقال هر فرد بازداشت شده به بیرون از بازداشتگاه پروان، ایالات متحده را در جریان قرار دهد.

10. طرفین مجدداً تصدیق می دارند که به همکاری خویش در ارتقای هرچه بیشتر ظرفیت‌های آینده افغانستان جهت تطبیق مصئون و بشردوستانه بازداشت اداری (غیرقضایی) ادامه می دهند. این همکاری علاوه بر سایر موارد شامل تعهدات ایالات متحده در عرصه های ذیل می شود:

الف ) اعمار حداقل 11 واحد دایمی مسکن بازداشت در پروان و 9 واحد در بازداشتگاه پل چرخی، با ظرفیت مجموعی 4000 بستر؛
ب ) انتقال این واحد های مسکن به اختیار افغانستان بعد از تکمیل اعمار آن؛
ج )آموزش تعداد کافی پرسونل لوای پولیس نظامی اردوی ملی و حمایت از آنها برای فراهم سازی شرایط مواظبت و نگهداری مصئون وبشردوستانه بازداشت شده گان؛ و
د ) مساعدت در ایجاد طرزالعمل های افغانی مناسب در عرصه بازداشت اداری (غیر قضایی).


بخش سوم
احکام نهایی

11. طرفین قصد دارند تا به انتقال بازداشت شده گان که در جریان عملیات نظامی دستگیر می شوند به جانب افغانستان ادامه داده، تا آنها بر اساس پروتوکول الحاقی دوم ژنیو تحت بازداشت غیر قضایی قرار گرفته، ویا هم به منظور محاکمه مبتنی بر قانون جزای افغانستان به مرکز عدلی و قضایی پروان انتقال یابند. طرفین همچنان قصد دارند تا این موضوع را در چارچوب یک سند جداگانه مورد مذاکره بیشتر قرار دهند.

12. طرفین با امضای این تفاهمنامه، یک کمیته دو جانبه بازداشتگاه ها را به منظور نظارت بر تطبیق آن ایجاد می نمایند. این کمیته ازجانب وزیر دفاع ملی افغانستان و قوماندان عمومی نیرو های ایالات متحده در افغانستان، و یاهم نماینده گان شان، ریاست می شود. این کمیته برعلاوه سایرموضوعات، مسئولیت اجرای وظایف ذیل را به عهده خواهد داشت:
الف ) کمیته روند انتقال بازداشتگاه پروان به اداره افغانستان را به شیوه منظم تأمین نموده و همچنان چگونگی شیوه ها وطرزالعمل تطبیق برای انتقال بازداشت شده گان را ظرف یکماه پس از امضای این تفاهمنامه ایجاد می نماید؛
ب ) کمیته تصامیم خویش را در مورد قضایای ناشی از فقره ۹ این تفاهمنامه مطابق به قوانین افغانستان، به شمول ارزیابی خطرات احتمالی در تطابق با پروتوکول الحاقی دوم ژنیو، اتخاذ می کند، و؛
ج ) کمیته جهت ارتقای ظرفیت افغانستان همکاری ها میان طرفین را بوجود می آورد، تا باشد که زمینه ایجاد یک رژیم مصئون و بشردوستانه بازداشت اداری (غیرقضایی) فراهم شود .

13. تفاهمات طرفین مندرج این تفاهمنامه بالای ترتیبات و تفاهمات موجوده در مورد مسایل مربوط به همکاری های امنیتی که خارج از حیطه ای این تفاهمنامه است، تأثیر نمی گذارد.

14. تمام همکاری های تحت این تفاهمنامه میان طرفین در مطابقت با حقوق، وجایب و تعهدات شان مبتنی بر قوانین بین المللی بوده و همچنان مشروط به قوانین و مقررات نافذه داخلی طرفین می باشد.

15. این تفاهمنامه سر از تاریخ امضای آن مرعی الاجراء می باشد.

16. مناقشات عایده در چارچوب همکاری های تحت این تفاهمنامه در قدم اول از طریق کمیته دوجانبه بازداشتگاه ها که فوقا توضیح گردیده، حل و فصل می گردد، و در صورت که از این طریق حل نگردد، از راه مشورت ها از مجاری دیپلوماتیک حل و فصل می شود.

17. این تفاهمنامه به تاریخ ۱۹ حوت 1390 در شهر کابل به امضأ رسید. نسخه های پشتو، انگلیسی، و دری هر سه دارای اعتبار یکسان میباشد.

گالری عکس

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • مطمین باشید به زود ترین فزست مساعد تمام تروریست ها ذریعه یک بازی اوپراتیفی فرار خواهند کرد زیرا کرزی و باند خون اشام وی با طالب ها و تروریست ها از جمله القاعده متحدانه عمل مینماید .
    اشپز طالب پهره دار طالب داکتران که معاینه مینمایند طالب مستنتیق طالب کسیکه فرار میکنند هم طالب هیجگونه جای تشویش نیست همه تروریست ها فرار خواهند کرد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس