صفحه نخست > عکس > سرپل و بهسود: آدمسوزی به جرم اوزبیک بودن و هزاره بودن

سرپل و بهسود: آدمسوزی به جرم اوزبیک بودن و هزاره بودن

خلبان/ پیلوت اسیر اردنی را در داخل یک قفس آهنی زنده زنده آتش زدند. همه برای مرگ آدمیت اظهار تاسف می کنند.
به روایت عکس و تصویر
پنج شنبه 5 فبروری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خلبان/ پیلوت اسیر اردنی را در داخل یک قفس آهنی زنده زنده آتش زدند. همه برای مرگ آدمیت اظهار تاسف می کنند.
به فغانستان برگردیم و باز کمی حافظه ی تاریخی را مرور کنیم. به این تصویر خوب نگاه کنید. این افراد به جرم اوزبیک بودن و هزاره بودن توسط اشغالگران قبیله ای به آتش کشیده شدند.
جنایت علیه قربانیان اوزبیک مربوط به 22 دلو سال 1343 خورشیدی می باشد و جنایت علیه قربانیان هزاره مربوط به حملات کوچی ها به بهسود در رژيم حامد کرزی. کوچی ها قربانیان هزاره را ابتدا سنگسار کرده، با اسب بر جنازه آنان تاختند و سپس اجساد را به آتش کشیدند!
این تصاویر بخوبی نشان می دهند که اشغالگران قبیله ای در صورت توانایی همچنان به جنایات خود ادامه می دهند. با این وجود آيا حافظه ی تاریخی ما فعال است و ما تلاشی برای توقف دایمی این جنایات انجام می دهیم؟

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این شیوهء نگارش، و تیتر زدن، از یک روح سالم، بدر نمی آید؛ گویا بچه سقاء موعظه میکند!
  آتش زدن یک خلبان عرب محکوم است؛ تجاوز بر برادران هزاره بخصوص در کویته پاکستان محکوم است!اما چرا مطلب به شکل مضحکی نوشته میشود تا نویسنده را« طلبکار ارثیه بابا» نشان دهد و هرگونه سمپاتی خواننده را ، نابود کند؟آقای سردبیر یک سه ماه ، بایستی الفبای ژورنالیزم بخواند!

 • عثمان جان من خوب می فهمم درویته این شعه ها چکراند ،کدام کاریکه بالای انها میشدو امی کار بسیاناچیز است ، باید این قسم شیعه ها خوب سرکوب کرده شود ، از تنظیم سپاه صحابه ارزو مندم که دریز خودراتغیر وتبدیل نسازید

 • کابل پرس? سانسور نمیکند!
  اما هیمن چند لحظه قبل پیامی درین صفحه نوشته شده بود،
  اما حالا خذف شده است.
  این چی مسخرگی ست؟

 • — - بلی این مطلب را تور د یقل میمنگی هم یک با ر نو شته بود و لی با اتحا د د و ستم و غنی ازین نو شته پشیما ن شد و هیچ د یگر درین مو ارد که قبلا می نو شت د یگر تو به کرد و شا ید بر ای تاز ه کرد ن تو به نزد غنی و بر ای زیا رت مزار محمد گل خان هم بیا ید .

 • متآسفانه بعضی ها عادت کزدند ان قدر پرو و بی چشم هستند که انتظار دارند که اگر ما شما را کشتیم قتل عام کردیم انتحاری کردیم مشکل نیست ولی اگر شما به اثرشدت درد سرو صدا کردید خلاف وحدت ملی است خلاف عرف و اخلاق است بابا وقتکه ادم به تنک امد به جنگ می اید ما مردم از دست جهالت های شما به تنگ امدیم باور کنید دونیا از جهالت افغانها خجالت می کشند باور کیند روز 10 بار ارزو میکنم کاش افغانستانی نبودم غیر از قتل وخون تجاوز بالای دختر 12 ساله وبچه بازی حتی پدر تجاوز بالا دوخترخودش دیگه چه کاری خوبی از این کشور دید ید؟ انتحاری 90% در صد مواد مخدر دونیا ار این کشور صادر میشود ادمهای هایش هم در فکر انسانیت نیست نمونه اش این اقا منصور است از قتل انسانها لذت می برد این نمونه از انسان افغانیست غیر از ابرو بری دیگر چه فایده برای جامعه جهانی داشتیم؟ دونیا رفتتند کره های دیگر را تسخیر کردند ما تاهنوز یک سوزن ساخته نمیتوانیم تمام اروزی ما کشتن ادم های بی گناه بنام شیعه یا هندو ومسیحی یا هزاره و ازبک بودن است / حدیث از پیامبر است که میگوید / خاطبوا الناس علی قدر عقولهم / هر انسان بقدر عقلش سخن میگوید / این منصور و امثالهم که در کشور کم هم نیست از این بشتر عقل اش قد نمی کشد چیزیبیگویند تمام ضرفیت اش همین است . کشتن انتحار و مواد مخدر ازاین بیشترتوان فکرکردند را ندارند کاش افغانستان تجزیه شود تا ما شر شما خلاص شویم باورکنید حیوانات جنگل امازون از شما بهتراست وعاقلتر

 • احمد جان، افراد مانند خودت و منصور دو روی یک سِکه اید.
  نفرتِ که تو مقابل وطن عزیزم و مردم مظلوم آن در دل می پروری، روزِ روان خودت را مسموم
  میکند. کوشش کن ازین کلی گوئی دست برداری و تر و خشک را یکجا با هم نسوزانی.

 • آقای بی نام 200 دوصدسال میشود در این کشور ظلم میشود قتل عام های صورت میگیرد از پدرهای ما شنیدیم انها هم از پدرهایشان شنیده اند تا بیاد داریم خشک بود ه کسی درین وطن تر را ندید که ما ترو خشک را ازهم جدا کنیم تو چشمانت کور است و وجدانت هم مورده کلی گویی چه است ؟خودت هم نمی فهمی چه میگویی 60% در صد مردم هزاره در زمان عبدالرحمن جبار قتل عام شده است تا هنوز هم برما ظلم روا میدارند ایه قران است که میگویند هر کس یک انسان را بیگناه بقتل براسند بمعنی این است که تمام انسانهارا کشته است ولی تو این را کلی گویی میدانی چون وجدانت مرده برایت گرفتن جان یک انسان عادی شده است اصلا جان یک انسان بی گناه برایت ارزشی ندارد ... خرابی ز بیداد بیند جهان .. چو بستان خرم ز باد خزان ... چرا ما افغانها بی سواد ترین بد ترین جاهل ترین مردم دونیا هستیم ؟چون بیداد میشود در این کشور خون ناحق ریخته میشود انسانهای مثل شما در این کشور وجوده دارند که حالت بی تفاوتی دارید یا اصلا انسان برای شما ارزش ندارد یا هم خود را به خواب زدید ورزگان مناطق هزاره بود ه که بازور از مردم ما کرفته شده در زمان عبدالرحمن حالا هزاره های هست که سری زمین های خود شان در پیش یک پشتون دهقانی میکنند چرا؟؟؟؟؟؟ .... روزگارم را سیاکردی تو میگویی شب است .. اتش اندرجانم انداختی تو میگویی تب است .....من میگویم مردم ما زیر ظلم کمر خم کرده تو میگویی نفرت مقابل وطن عزیزت دارم کلی گویی میکنم اره چرا نگویی ظلم ما دیدیم نه شما

 • چرا ما افغانها بی سواد ترین بد ترین جاهل ترین مردم دونیا هستیم ؟

  سومالی در جهالت بدتر از افغانستان است. افغانستان دوم است. نامش را بد نکو. هههه

 • احمد جان همین برداشتت کلی گوئی مطلق است:
  " چرا ما افغانها بی سواد ترین بد ترین جاهل ترین مردم دونیا هستیم ؟"
  نه خودت بی سواد ترین بد ترین جاهل ترین انسانها هستی، نه اجدادت.
  همچنان نه من و نه اجدادم آدم کشتیم و بر حق هموطنانم ظلم کرده ایم،
  بلکه به حق ما ظلم شده است، گرچه هزاره نیستیم.
  در همه اقوام افغانستان انسانهای ظالم و انسانهای مظلوم وجود دارد.
  همه اقوام افغانستان درد مشترک دارند. فراموش مکن که ریشه ظلم را با
  همبستگی و اتحاد همه اقوام تحت ستم میتوان خشکانید.

 • آقای بی نام بی سوادی شاخ ودم ندارد اگر مردم افغانستان بی سواد نیست پس چرا حتی یک سوزن هم ساخته نمیتواند برادر در این عصر خواندن ونوشتن را کسی سواد نمی گوید همین که ما 60%در صد از کتله بزرک از جامعه خود را نابود میکنیم 200صد سال است همدیگر را میکشیم توهین میکیم این بد ترین نیست ؟اینکه انتحارمیکنیم بالای دوختر 12 ساله خود تجاوز میکند این بد نیست؟ اینکه بخاطر پول عربستان یا پاکستان یا کشورهای دیگر بجان هم دیگر بیفتیم این نشانه بی سوادی و جهالت نیست اگر ما وتو واجداد ما و تو بی سواد نیودند پس افغانستان چرا پس مانده ترین کشور چهان است ؟آیا جاپان را مردم جاپان ساخته است یا کسی دیگر؟ یا خدا جاپان را از اسمان ییشرفته ساخته بعدش پایین انداهته تا مرم انها ازش استفاده کنند؟ همین حالا هم چشم و گوش دولت ملت نظامی ما به جیب امریکاه و اروپا دوخته است اگر انها نباشند دولت افغانستان حتی بودیجه یک ساله نظامی خود را هم تآمین کرده نمی توانند. این پس ماندگی نیست پس چه است؟ 5 میلیون مهاجر در ایران 5 میلیون درپاکستان و روز هزار ها نفر از افعانستان خارج میشود چرا؟؟؟؟؟؟؟ نوشتی .فراموش مکن که ریشه ظلم را باهمبستگی و اتحاد همه اقوام تحت ستم میتوان خشکانید... اره این کار سواد میخواهد عقل میخواهد شعور میخواهد .. که مردم افغانستان نه دارند اگر داشتند در این دو صد سال اتحاد میکردند هم بسته میشدند که نه شدند افغانستان در این 10 سال . 20 سال پس مانده و بد بخت نشدند افغانستان و مردمش از 200 صد سال به این سو بد بخت بوده حالا که تو وامثالت از خواب بیدار نه میشوید هم جای سوال است... ؟؟؟؟؟؟؟؟..... فلم مستند از بی بی سی پخشکردند که در بعضی از مناطق افغانستان مردم زنش را با قاطر عوض یا (بدل) می کنند در این قرن تکنالژی این از بی سوادی نیست پس چه است ؟.. مردم افغانستان خودش را بد بخت کرده بلکه باعث بد بختی جهان هم شده 90 در صد از مواد مخدر هم از همین کشور نفرین شده به جهان صادر میشود .. تو که اینها را نمی بینی حتما پیش کدام روا ن شتاس مراجعه کن .. چندی قبل یک امار زمان ملل داده بود گفته بود 90درصد مردم افغانستان مرض روانی دارند این صد در صد دروست چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • احمد جان، طرز دیدت خیلی سیاه و سفید است. در بین سیاه وسفید رنگ های دیگری نیز
  وجود دارد، که بعضی افراد از ناامیدی زیاد این رنگ های دیگر را نمبینند.
  پس به نظر خودت راه حل این معضله در چیست؟

 • برادر عزیز طرزدید من سیا وسفید نیست طرز دید من در باره افغانستان سیاه سیاه است رنگ های دیگری را که شما دیدید 200 صد سال میشود جامعه جهانی ان رنگ را ندیدند من هم ندیدم ان رنگی را که تو دیدی من وجامعه جهانی در افغانستان ندیدیم لطفا برای من وامثال من هم نشان دهید ان رنگ را. من هم بی جهت از افغانستان بدم نمی اید شاید ان رنگی که تو دیدی بقیه ندیدن روضنه شود برای بلوغ فکری افغانها و راه نجات این کشور فلک زده . تامن وپدرانم جامعه جهانی بیاد دارند افغانستان همیشه رو به عقب بوده .. همه خوبان عالم رو به بالا .. من از بالابه پایین می طراقم...به نظر من راه حل این معضله
  این است که مایا باید بیسازیم و بیسوزیم همیشه در کشور این و ان فوتبال شویم یا راه معقول تری را انتخاب کنیم تجزیه . تخزیه ممکن است در 10یا 20 سال مشکلات را داشته باشیم و در نتیجه خیلی خوب خواهند شده چون هرکس میتواند از استعداد خود برای ابادانی منطقه خودش کوشش کنند . چون فعلا عده که 200 سال زمام امور را در این کشور بدست دارند اصلا در سرشت اش پیشرفت وطرقی وجود ندارد اگر ما هزار سال دیگر هم با انها باشیم قسم میخوریم از این روزی که هستیم بدتر هم خواهیم شد . من از شما خواهش میکنم در یوتوب بروید بعد با فارسی بنوسید .فوتبال با سرهای برید .. نگاه کن این اتفاق در کشور من تو روخ داده با چنین ادمهای با چنین تفکری میشود هزارها سال دیگر افغانستان ارام شود ؟

 • احمد جان، من در پیشنهاد راه حل شما یک تضاد خیلی بنیادی میبینم.
  از یک طرف عقیده شما بر این است، که " ما افغانها بی سواد ترین بد ترین جاهل ترین مردم دونیا هستیم ؟"
  از جانب دیگر میخواهید با اینهمه مردمان "بی سواد، جاهل و بد" دولت های جداگانه بسازید.
  آیا تصور میکنید که اینها توسط تجزیه به انسانهای بهتر تبدیل میشوند؟ آیا تصور میکنید که رهبران جهادی بعد از
  تجزیه به فرشته های صلح و مردم دوست تبدیل میشوند؟ همه ثروت های دزدی را به خزانه بیت المال
  میریزند و سلاح های خود را مصادره میکنند؟
  من آینده مردم مظلوم ما را در گروکان همین جنگسالاران میبینم که در صورت تجزیه خودمختاری این رهبران
  بیشتر خواهد شد و مردم مظلوم در مقابله با اینها بیدفاعتر!

 • عزیزم من هنوزبا گفته هایم پابندم من که میگویم ما افغانها بی سواد ترین بدترین جاهل ترین مردم دونیا هستیم ودلیل اش را هم گفتم بی دلیل که نگفتم نشانه های گفته های من به وضوح هویداست اگر کمی از احساسات دورغین وتو خالی خود بیایی پاین وحقیقت را بنگری یک سر زیر بل سوخته تشریف ببرید این یک بخش کوچک از پس ماندگی و بدی ما افغان هاست برای گرفتن یک پاسپورت قانونی که حق مسلم ما هست تا رشوه ندهی گرفته نمیتوانی خلاصه تو یک عمل مثبت از دولت و ملت افغانستان را به من نشان بیده من چندین دلیل از جهالت مردم این سرزمین را برایت نشان دادم باور کن از پارلمان افغانستان یک /طویله حیوانات در روپا بهتر است . حیوات در اروپا از نماینده گان پارلمان افغانستان بشتر تابع قانون است این همون افراد بهتر جامعه است که در پارلمان راه یافتند. من باوردارم که رهبران هزاره بد هستند ولی در صورت تجزیه افغانستان انها قابل اصلاح است یا مردم ما توان این را هم دارند که انهارا از عرصه قدرت به زیر بکشند ولی این طالب وطالب صفتها در ضمیر و سرشت شان خیانت و جنایت اجین است خود انها این را به اسبات رساندن 200 سال بر افغانستان حکومت کردن حتی برای پشتون های خود شان هم خدمت نکردند بقیه اقوام را بگزار کنار. کاش برای پشتونها خدمت میکردند اگر انها پیشرفته میشدند باز بقیه اقوام در کنار انها خواه ناخواه پیشرفت میکردند متآسفانه پشتونها از بقیه اقوام پس مانده ترند باعث 90% درصد بدختی در کشور همین پشتونهاست چیزی که انتحاری میشود چه در افغانستان چه در پاکستان توسط همین مردم است ناامن ترین مناطق چه در افغانستان چه در پاکستان مناطق پشتون نشین است مواد هم در مناطق انها کشت میشود فقط بد نامی اش بعنوان هم وطن از ماست در اروپا کسی جرئت ندارند بگوید افغانیم تا بیگویی افغانیم میگویند طالبی؟ حتی اگر نگویند طالبی ولی در باره انها سوالات دارند که باعث سرافگند ه گی میشود .ازاینکه گفتی در صورت تجزیه خومحتاری رهبران جهادی بیشتر میشود این یک نظراست شاید درست باشد شاید هم نباشد ولی ما الان 200 صد سال میشود زجر میکشیم وقتکه انها 200 سال نتوانستند برای این کشور کاری بکنند در نظر شما در اینده میتوانند کاری بکنند؟؟؟؟؟؟؟ وقتکه تاریخ را بیخوانی انها از 100 پیش وحشی تر هم شدند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس