فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

دهان جبار ثابت بسته شد!

يكشنبه 20 آپریل 2008

دروغ های بزرگ تیم کرزی

يكشنبه 20 آپریل 2008

راز دیگر از دفتر ضیا مسعود

چهار شنبه 16 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس