شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

اين مجاهد خود فاسد بوده است؟

سه شنبه 15 آپریل 2008

سپنتا راست می گويد يا دروغ؟

سه شنبه 8 آپریل 2008

طالبان برای آدمکشی!

شنبه 5 آپریل 2008

فتنه

شنبه 5 آپریل 2008, توسط عبدالحمید اعتمادی

قصابی!

شنبه 5 آپریل 2008

بوش، ناتو و افغانستان

پنج شنبه 3 آپریل 2008

سياف، محقق و تلويزيون طلوع

پنج شنبه 3 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس