ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

حقوق بشر

دیدگاه

عصر بی خردی نادری ها

پنج شنبه 7 دسامبر 2023, توسط علی‌ داد نظری

دولت - ملت واهی افغان

يكشنبه 30 جولای 2023, توسط وحید تاجیک

سوگُلی آمُوختَه خور و موم صفت

پنج شنبه 2 دسامبر 2021, توسط وحید تاجیک

ادبیات و هنر

خبر و گزارش

عکس و ویدیو

کارتون و طنز

فدرالیسم یا تجزیه؟

فدرالیسم مالی

شنبه 3 آپریل 2021, توسط داکتر حسین یاسا

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس