تبعیض، تبعیض نژادی، مذهبی و جنسیتی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

قتل عام در مزار شریف

شنبه 7 جنوری 2012

ناگفته هایی از نيکپی

يكشنبه 25 دسامبر 2011, توسط سيددربندکي

جستجو در کابل پرس