فدرالیسم

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

طرح تجزیه افغانستان!

دوشنبه 6 جون 2011, توسط کابل پرس

طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 30 جون 2010, توسط ربانی بغلانی

فدراليزم در افغانستان

دوشنبه 10 می 2010, توسط بصیر آهنگ

جستجو در کابل پرس