شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

طرح مالیات بر درآمد!

سه شنبه 30 سپتامبر 2008

اسدالله خالد و برکناری!

يكشنبه 17 آگوست 2008

ولسی جرگه!

چهار شنبه 13 آگوست 2008

اين دزد سر گردنه کيست؟

پنج شنبه 17 جولای 2008

دخل و خرج برابر نيست!

دوشنبه 12 می 2008

جستجو در کابل پرس