تبعیض، تبعیض نژادی، مذهبی و جنسیتی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

برچی؛ جمهوری خاک‌نشینان

يكشنبه 3 نوامبر 2013, توسط محمد علی فکور

افغانستان؛ کشور تبعیض

پنج شنبه 24 اكتبر 2013, توسط رامش نوری

راسیسم ایرانی

شنبه 7 سپتامبر 2013, توسط به روایت عکس و تصویر

جستجو در کابل پرس